Foto: iStock

KONKURRANSE PÅ ULIKE VILKÅR

KRONIKK: Momsfritaket for varer som koster under 350 kroner er en subsidiering av utenlandsk netthandel som koster AS Norge dyrt.

Norsk varehandel satser på netthandel i en stadig tøffere konkurranse både her hjemme og utenfra, men kan ikke leve med at utenlandske nettaktører får en momsrabatt som de norske ikke får. 1 av 5 kroner vi nordmenn bruker på netthandel av varer går til utenlandske aktører, viser en fersk undersøkelse (Virke Analyse 2017). Hvert tredje varekjøp på nettet skjer i en utenlandsk nettbutikk.

Kostbar skatterabatt

Det er gledelig å se at de aller fleste politiske partier har tatt konsekvensene av dette skattefritaket på alvor

Netthandel av varer fra utlandet har økt om lag 200 prosent siden 2011! Bare i løpet av det siste året har netthandelen økt med 16 prosent, viser tall fra Virke Analyse. I aldersgruppen 25-44 år har 6 av 10 netthandlet i utlandet (DIBS 2016). Mye av netthandelen med utlandet er drevet av momsfritaket. Alle deler av handelen blir berørt, noen bransjer mer enn andre. Varer til en verdi under 350 kroner (pluss mva.) utgjør mellom 20 og 70 prosent av handelen som er eksponert mot netthandelskonkurranse fra utlandet. Høyest andel har klær, sko, kosmetikk, accessories og sportsutstyr.  Selv om momsrabatten gjør varene rimelige for forbrukeren, så koster det AS Norge dyrt. Det er et direkte tap av om lag 3 milliarder i skatteinntekter som kunne vært brukt til å investere i Norge. Og Norge mister mange sårt trengte arbeidsplasser i varehandelen − faktisk rundt 6000 i henhold til en analyse av PA Consulting fra 2015.

Politisk ansvar

Det er ikke du eller jeg som trenger en ny t-skjorte eller skjeggtrimmer i ny og ne, som har ansvaret for å handle fra Norge.  Når hele verden er et tommelfinger-touch unna og du får varen levert i postkassen, er det enkelt å velge det rimeligste, uansett om det kommer fra Kina eller Kirkenes. Dette er et politisk ansvar som vi forventer at politikerne griper fatt i snarest − fordi norske skattekroner og arbeidsplasser renner i strie strømmer ut av landet. Det dreier seg ikke om proteksjonisme til fordel for norske aktører, det dreier seg om å få like konkurransevilkår −å slutte å subsidiere de utenlandske på bekostning av de norske. Hvilket annet land gir slik skattestøtte til bortelaget?

Nå går det mot stortingsvalg, og det er gledelig å se at de aller fleste politiske partier har tatt konsekvensene av dette skattefritaket på alvor. Vi registrerer med glede at flere partier på vårens landsmøter har programfestet at de ønsker å tette avgiftshullet og sikre like vilkår for netthandelen. Da forventer vi også at ord blir til handling ved første korsvei i neste regjeringsperiode. Vi er trygge på at også norske velgere ser at de heller vil ha sterke virksomheter som skaper verdier og arbeidsplasser i Norge og ønsker politikere som legger til rette for det – snarere enn en litt rimeligere t-skjorte.

Løsningene finnes

Vi mener Norge bør ha moms fra første krone, også for de utenlandske aktørene. Hovedorganisasjonen Virke har flere ganger skissert en løsning for politikerne med en digital rapportering av varenes verdi når forbruker handler, som kunne løst de praktiske utfordringene og administrasjonsbyrden til tollmyndighetene. Vi presenterer det gjerne igjen, for nå haster det med å stride til verket og få ordninger som harmonerer med våre naboland.  EU skal stenge fribeløpsgrensen fra land utenfor EU, som i dag er på maks 22 Euro. Det er allerede moms på varer for all grenseoverskridende netthandel i det indre marked, som Norge også er en del av. Nå skal dette forenkles ved hjelp av digital innrapportering. Selv om Norge ikke er forpliktet til å delta i noen mva-harmonisering, er det viktig for vår deltakelse i det indre marked at vi ikke opererer med store momshull.

Viktig næring

Varehandelen er Norges største private sysselsetter med 370.000 arbeidsplasser, tilsvarende 14 prosent av alle sysselsatte i Norge. Det er en viktig næring for Norges velstand og verdiskaping, og en mulighetens næring for nyskaping og norsk konkurransekraft for fremtiden. Norsk varehandel ser fordelene som ligger i både digitalisering og internasjonalisering. Vi blir stadig bedre i digitale kanaler, og utvikler kontinuerlig våre forretningsmodeller og servicekonsepter for å gi nordmenn flest en så friksjonsfri og enkel hverdag som mulig. Så det er ikke den internasjonale netthandelen vi vil til livs − det er avgiftshullet som rigger priskonkurransen, slik at de norske har tapt før de når startstreken.

Vibeke Hammer Madsen, adm. direktør Hovedorganisasjonen Virke

Jaan Ivar Semlitsch, konsernsjef Elkjøp Nordic AS

Einar Øgrey Brandsdal, daglig leder Brandsdal Group AS

Trond Evald Hansen, adm. direktør Norsk Sportbransjeforening

Tom Eide Knudsen, adm. direktør West Coast Invest AS/Sparkjøp

Pål Wibe, adm. direktør Europris

Pål H. Rasmussen, adm. direktør Gresvig AS

Trond A. Gudbrandsen, konstituert adm. direktør Synsam AS

Øyvind Winther, adm. direktør Apotek 1 Gruppen AS

Jan Adelsten Røsholm, adm. direktør Stiftelsen Elektronikkbransjen

Ole Bjørn Fausa, styreleder Samlerhuset

Eric Sandtrø, daglig leder Fjellsport AS

Torgeir Gulbrandsen, adm. direktør Euro Sko Norge AS

Otto R. Holmen, salgssjef Why Not AS

Powered by Labrador CMS