Administrerende direktør Jan Røsholm i Stiftelsen Elektronikkbransjen. Foto: Stian Sønsteng
Administrerende direktør Jan Røsholm i Stiftelsen Elektronikkbransjen. Foto: Stian Sønsteng

BEHOLDER MOMS-FRITAKET

Regjeringen legger opp til å beholde dagens grense for momsfritak på 350 kroner for utenlandsk netthandel i dagens budsjettfremleggelse.

Publisert

– Vi er skuffet over at Regjeringen ikke ser at den norske ordningen som gjør at norske forbrukere slipper å betale mva og eventuell toll på kjøp under 350 kroner i utenlandske nettbutikker, allerede utgjør en betydelig konkurranseulempe for norsk varehandel, sier Jan Røsholm, administrerende direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

I sommer kom KrF med et forslag som fikk flertall i Stortinget. I Stortingets vedtak av 11. juni heter det: «Stortinget ber regjeringen utrede fjerning av avgiftsfritaket for varesendinger fra utlandet med verdi under 350 kroner og komme tilbake til Stortinget senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2019».

Nå er det altså klart at Regjeringen har gått inn for å likevel beholde 350-kronersgrensen.

I Statsbudsjettet 2019 skriver departementet at de vil følge med på utviklingen i EU, og fortsatt delta aktivt i arbeidet på dette området i OECD.

«Etter hvert som det blir klarere hvilke løsninger EU velger å innføre, vil departementet vurdere om lignende løsninger også bør innføres i Norge. På bakgrunn av den handelsbarrieren som avvikling av avgiftsfritaket kan medføre for varer av lav verdi, samt at en vil avvente en vurdering av EUs løsning, vil ikke regjeringen fremme forslag om å avvikle avgiftsfritaket.»

– Vi i bransjeorganisasjonen vil fortsette å jobbe for at norske butikker skal få like vilkår som sine utenlandske konkurrenter fram mot revidert budsjett, sier Røsholm.

Powered by Labrador CMS