EN SEIER FOR FRI KONKURRANSE OG MILJØ

KRONIKK: Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) har sagt opp sine avtaler med returselskapene som har fått sine miljøgebyrer innkrevd over tollnotaen.

Publisert Sist oppdatert

Dette innebærer at kundene av Renas og Batteriretur ikke lenger kan la en statlig myndighet ta inn miljøgebyrer på vegne av dem – og at kostnadene rundt produsentansvaret for batterier og EE-produkter blir synlige for importørene av disse produktene.

Vi i Elretur er godt fornøyd med valget TAD har tatt. Urimeligheten i at noen får innkrevd et privat miljøgebyr gjennom en offentlig instans - og andre ikke, er noe vi har opplevd som både konkurransevridende og konkurransehemmende. I et marked preget av sterk konkurranse, har det vært svært vanskelig å få importører/produsenter til å velge andre aktører enn dem TAD har hatt samarbeid med.

Mangel på innsikt

Hennes svar oppsummerer på en god måte hvilke andre utfordringer som har oppstått som følge av TADs innkreving

Vi har opplevd at store importører av EE-produkter faktisk ikke har vært klar over at de betaler miljøgebyrer til et returselskap – eller så har de sågar hevdet at de er med i et returselskap - men ikke har noen kostnader på dette! Dermed kommer den viktigste årsak til at opphøret av denne offentlige innkreving av private tjenester er så viktig.

Mangelen på innsikt i produsentansvarsmarkedet har vært uheldig for bransjen. Forståelse for at det er kostbart å samle inn, miljøsanere og gjenvinne EE-avfall er svært viktig - hvis ikke går det ut over håndteringen av EE-avfallet på kasseringstidspunktet.

Vi er av den oppfatning at dersom man vet at returselskapene har en kost ved å samle inn EE-avfall - vil også EE-avfallet bli behandlet på en bedre måte når det kasseres - slik at gjenvinningsarbeidet til Elretur kan bli bedre.

Tydelig statsråd

Knuste tjukkasskjermer kan lekke bly. Hvis avfallsbesitter sørger for at kjøleskap med KFK, tjukkasskjermer med bly og lysstoffrør med kvikksølv ikke knuses - kan Elretur gjøre jobben vi skal. Er produktene ødelagte eller slett behandlet på kasseringstidspunktet, kan det i verste fall umuliggjøre miljøsaneringen og gjenvinningen vi som returselskap er pålagte å gjøre. Når man vet at den jobben som gjøres med avfallet har en kostnad – behandles avfallet på en bedre måte.

Et av produsentansvarsselskapene som har fått sine miljøgebyrer innkrevd av TAD har stilt spørsmål til Finansminister Siv Jensen - og hennes svar oppsummerer på en god måte hvilke andre utfordringer som har oppstått som følge av TADs innkreving - og ikke minst er ministeren klar og tydelig på at det ikke er aktuelt å overføre innkrevingen til Skatteetaten. Dette er en seier for både fri konkurranse og miljøet.

HVA SIV SKRIVER

–Dette er en privat oppgave som bransjen like gjerne kan utføre selv, skriver finansminister Siv Jensen (FrP) som svar på et spørsmål fra stortingsrepresentant Irene Johansen (A) i forbindelse med at Autoretur har mottatt skriftlig oppsigelse av avtalen om innkreving av miljøgebyr fra Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD). Renas og Batteriretur har hatt samme avtale med TAD. Les hele svaret til finansministeren påwww.kurl.no/0G3E.

ELRETUR AS

Elretur AS er et landsdekkende returselskap for innsamling, gjenvinning og miljøriktig håndtering av elektrisk og elektronisk avfall. Elretur drives nonprofit, og er eid av Stiftelsen Elektronikkbransjen med 60 prosent, IKT Norge med 30 prosent og Abelia med 10 prosent. Stiftelsen Elektronikkbransjen er også utgiver av fagbladet Elektronikkbransjen.

Powered by Labrador CMS