HVEM SKAL BETALE OPPRYDDINGA?

KRONIKK: Regjeringens nye forslag om å utvide beløpsgrensen for hva som er tillatt å importere uten moms får miljøkonsekvenser.

Publisert Sist oppdatert

Dagens lovverk pålegger norske returselskaper for EE-avfall å samle inn, miljøsanere og gjenvinne alt EE-avfall i Norge. Allerede i dag oppstår og samles det inn mye EE-avfall som ingen har betalt miljøgebyrer for – men som fellesskapet, alle som er med i en produsentansvarsordning, må betale for. Dette gjelder import foretatt av privatpersoner – uavhengig av beløp. Denne mengden mener Elretur vil øke dramatisk ved å gjennomføre regjerningens forslag.

Overraskende forslag

Elretur mener regjeringen går feil vei i denne saken

Det er vel ingen tvil om at det vil bli importert flere elektriske og elektroniske produkter til Norge, når beløpsgrensen flyttes til 500 kr. Vi i Elretur er overrasket over at regjeringen kommer med et forslag som påfører dagens medlemmer i returselskapene merkostnader. En svært mye større andel av EE-produkter vil bli innført uten at noen har et produsentansvar for disse – altså ikke har betalt miljøgebyrer slik at vi som returselskap kan samle avfallet inn og gjenvinne det.

Gratispassasjerer

Bransjen har i mange av de 15 årene loven har vært på plass om produsentansvar for EE-produkter kjempet en hard kamp mot såkalte gratispassasjerer – importører som ikke var med og betalte for avfallshåndteringen av sine produkter. Arbeidet med å få gratispassasjerene inn i returselskapene pågår fortsatt, og før det arbeidet er fullført, vil altså regjerningen innføre et nytt system som atter en gang påfører de i bransjen som er lovlydige og tar sitt ansvar enda flere kostnader – gjennom å åpne opp for at en mye større andel av importen av EE-produkter ikke skal belastes med miljøgebyr.

Elretur mener regjeringen går feil vei i denne saken – og stiller følgende spørsmål: 

Hvem skal betale for oppryddinga av det elektriske og elektroniske avfallet?

Powered by Labrador CMS