Meng Jin (f v.), Thor Christian Wiik Svendsen, Lise Evje, Ole Christian Holthe og Omar Mir utgjør administrasjonen i Erp Norge AS. Helle Kristin Ormestad var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Jan Røsholm

OMSTART FOR ERP NORGE

– Målet er å bli størst på ombruk innen 2025, men vi heier også på våre konkurrenter. Det vinner miljøet på, sier Thor Christian Wiik Svendsen.

Publisert

Han er daglig leder i ERP Norge AS.

– Vi har en helt ny organisasjon. Av de seks ansatte har ingen vært ansatt mer enn to år, og vi har nå en fin blanding av folk utenfor bransjen, samt noen veteraner, sier Wiik Svendsen til fagbladet Elektronikkbransjen.

Vi møter han i selskapets lokaler i Drammen i midten av mars.

Solid eier

ERP er en forkortelse for European Recycling Platform.

– Selskapet er eid av Landbell Group, som er størst i verden på produsentansvar og compliance på kjemikalie- og produktlovgivning. Gruppen hadde en omsetning i 2022 på 3,5 milliarder kroner, sier Wiik Svendsen.

I tillegg til målet om å bli størst på ombruk innen 2025, er målet også å øke omsetningen fra 20 til 70 millioner

Compliance betyr samsvar, og brukes av bedrifter som vil fortelle at alle aktiviteter gjennomføres i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter og eventuelle andre bestemmelser, og dessuten i tråd med interne retningslinjer.

Det norske selskapet er ett av 33 selskap i gruppen, som er representert i 15 markeder. De fleste av selskapene ligger i Sentral-Europa.

– Selv om vi har en solid eier i ryggen, har vi ganske frie tøyler her i Norge, men noen føringer er det, sier Wiik Svendsen.

Startet i 2014

Siden starten i 2014 har gruppen samlet inn 10 millioner EE-avfall, og 40.000 tonn batteri.

– I Norge har vi en årlig innsamling på 150.000 tonn EE-avfall og rundt 23.000 tonn batteri, sier Wiik Svendsen.

Selskapet her 38.600 medlemmer fordelt på 62 land, via egne selskaper og avtalepartnere.

– Stadig nye marked kommer til. India er siste tilskudd på stammen, og nye produktområder som for eksempel tekstil er på vei. Vi ønsker å være tidlig ute på de fleste områder der det kommer nye direktiver fra EU, sier Wiik Svendsen.

Dagens tilbud i Norge

I Norge er selskapet godkjent for EE-avfall og batteri, og tilbyr produsentansvar for emballasje gjennom en avtale med Grønt Punkt. Selskapet tilbyr i tillegg landsdekkende logistikktjenester for kasserte produkter for næringskunder, samt ombruk.

–En av våre største fordeler er vår one-stop løsning for internasjonale kunder. For grensekryssende handel kan produsentansvar og compliance være en ganske håpløs og tidkrevende oppgave, sier Wiik Svendsen.

Ombruk er viktig

– Ombruk er viktig for oss, og vi ønsker å være en spiller i det markedet. I dag går 3,9 prosent av alt vi samler inn til ombruk, sier Wiik Svendsen.

Han overtok som daglig leder i november 2022, og har store ambisjoner fremover.

– I tillegg til målet om å bli størst på ombruk innen 2025, er målet også å øke omsetningen fra 20 til 70 millioner kroner i samme periode, sier Wiik Svendsen.

Artikkelen er tidligere publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 2/2023, som ble distribuert uke 16. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.
Powered by Labrador CMS