Isbitmaskin tappes for miljøfarlig kjølevæske før videre behandling. Foto: Jan Røsholm

GJENVINNING I PRAKSIS

Materialgjenvinning betyr at gamle produkter blir til nye. Dette er viktig for flere enn bransjen.

Publisert

Forbrukerrådet er opptatt av at forbrukere skal få mest mulig glede av produktene de kjøper. Dette innebærer at mest mulig kan repareres der det er mulig. Det som ikke kan repareres får som regel også nytt liv.

Avansert teknologi gir nye produkter

Bransjen er også opptatt av miljø og gjenbruk, og sammen med Norsirk ble Forbrukerrådet invitert med til gjenvinningsanlegget Revac, for å se sirkulærøkonomi i praksis. Innsamlet elektronikk sendes Revac i bur og containere.

Det er veldig imponerende å se hele verdikjeden her nede, og at kassert elektronikk blir materialgjenvunnet

– Først gjennomgår produktene en manuell sortering, hvor mest mulig demonteres. For kjøleprodukter fjernes kjølevæsken, sier Anders Aas, som er daglig leder i Revac AS. Når ledninger, isolasjonsmaterialer og annet er fjernet, kvernes produktene opp. Ved hjelp av magnetisme, vann og luft, skilles de ulike metalltyper og plast fra hverandre. I den andre enden av anlegget kommer det ferdige fraksjoner ut.

– Vi har rene plastfraksjoner, som kan gå rett i produksjon av nye produkter. Ulike metaller som kobber og jern selges videre, men felles er at alt får nytt liv, sier Aas.

Viktig for forbrukeren

Forbrukerrådet har den siste tiden hatt stort fokus på sirkulærøkonomi. Et eksempel er Fiksefester, hvor produkter som normalt hadde blitt kastet, kan bli reparert.

– Vi er opptatt av at forbrukerne skal få reparert sine produkter som går i stykker, men i noen tilfeller er det ikke mulig å reparere, sier Gunstein Instefjord, som er direktør handel i Forbrukerrådet. Sammen med sine to kollegaer Jogrim Aabakken og Aysha Hussain fikk han en omvisning på Revac sitt anlegg i Vestfold. Revac er et av anleggene som tar i mot ee-avfall samlet inn av bransjens selskap Norsirk.

– Det er veldig imponerende å se hele verdikjeden her nede, og at kassert elektronikk blir materialgjenvunnet. Dette er også en viktig del av sirkulærøkonomi i praksis, sier Instefjord.

Høy gjenvinningsgrad

Anlegget hos Revac er fordelt ut på 14 000 kvadratmeter, og rundt 48 000 tonn med ee-avfall går gjennom anlegget. Hele 86 prosent av alt som kommer inn til anlegget blir materialgjenvunnet og blir til fremtidige nye produkter. Nesten 12 prosent energi gjenvinnes, men den lille resten på rundt to prosent går til deponi. Anlegget har 75 ansatte og gjenvinner ee-avfall i to skift.

Powered by Labrador CMS