Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket. Foto: Forbrukerrådet

BRANSJEN MOT MERKEFORSLAGET

Forbrukerrådet og Naturvernforbundet ønsker merking av reklamasjonstid på alle produkter. – Ikke noe godt forslag, sier Elektronikkbransjen.

Publisert

Utspillet kom 5. juni, på Forbrukerrådets nettsider. Her viser Forbrukerrådet til en fersk undersøkelse de har fått gjennomført, som de oppsummerer med at mange irriterer seg over produkter som raskt går i stykker, og at folk ønsker å betale mer for produkter som varer lenger.

Forbrukerrådet har i denne saken gått i kompaniskap med Naturvernforbundet, og sammen «krever» de bedre informasjon fra produsentene om reklamasjonstid.

– Folk må få vite hvilke rettigheter de har når de kjøper noe, og derfor forventer vi at produsenter og utsalgssteder pålegges å merke alle produkter som selges med reklamasjonstid. Hvis informasjonen blir bedre, vil flere forbrukere klage når produktene blir ødelagt, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket på forbrukerraadet.no.

Skjer allerede i EU

– Dette er ikke noe godt forslag, ikke minst siden EU allerede er i ferd med å innføre felles merkeordninger rundt produktets levetid og reparerbarhet, som skal trykkes på esken. Dette vil være tilstrekkelig, også for norske forbrukere, og det vil være uheldig og fordyrende med en særnorsk ordning, sier administrerende direktør Jan Røsholm i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

– Skal det lages egen emballasje for Norge, vil dette verken være i forbrukernes eller miljøets tjeneste, siden dette vil føre til økte kostnader og mer produksjon av papp. I Norden går varene ut fra store sentrallager, og man vet ikke nødvendigvis i hvilket land hårføneren eller vaskemaskinen havner, sier Røsholm.

Det vil være uheldig og fordyrende med en særnorsk ordning

Han sier medlemsbedriftene Stiftelsen Elektronikkbransjen representerer, som omfatter hele verdikjeden med leverandører, handlere og verksteder, hver dag konkurrerer om å yte den beste kundeservicen.

– Alle ønsker hele tiden å bli bedre på dette, siden de ønsker fornøyde kunder som kommer tilbake. Å informere om reklamasjonstiden er en del av dette bildet, men det må skje på andre måter enn at hvert enkelt produkt skal merkes, sier Røsholm.

Undersøkelsen

Jan Røsholm, administrerende direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen. Foto: Stian Sønsteng

Forbrukerrådets undersøkelse om reparasjoner og levetid er utført av Norstat, basert på 1050 intervjuer på nett. Her går det frem at to av tre spurte mener de ikke fikk tilstrekkelig informasjon om holdbarhet og levetid sist de kjøpte mobiltelefon, mens det samme gjelder tre av fire som kjøpte en hodetelefon.

– En plikt til å merke alle produkter med faktisk reklamasjonstid er et enkelt grep som vi mener vil ha stor effekt. Det er bra for miljøet og bra for folks lommebok, sier Blyverket på Forbrukerrådets nettsider.

Hun mener tiltaket er lite inngripende.

– Det er snakk om å merke emballasjen, ikke gjøre endringer på selve produktene. Dette er en lavthengende frukt for produsenter til å informere om faktiske, grunnleggende forbrukerrettigheter som alle norske forbrukere allerede har, men som mange ikke vet om, sier Blyverket.

Gode rettigheter

Forbrukerrådet viser til at Norge har blant Europas beste forbrukerrettigheter. For ting som er ment å vare mer enn to år, er det nedfelt i forbrukerkjøpsloven at kunden har fem års klagefrist på feil som skyldes dårlig kvalitet, skriver de på sine nettsider.

– Produsentene har ansvar for å gi forbrukerne informasjon om disse rettighetene når produktene selges. Dersom forbrukerne blir opplyst om sine rettigheter i kjøpsøyeblikket, er det stor sannsynlighet for at flere vil benytte seg av dem, sier Blyverket.

Hun mener en positiv konsekvens av dette er at produsentene vil ha insentiver til å lage produkter som varer, fordi det vil lønne seg å produsere kvalitetsprodukter som ikke trenger stadig reparasjon.

I Forbrukerrådets undersøkelse svarer åtte av ti at de helt eller delvis er villige til å betale mer for produkter som har lang levetid.

– Å lage billige produkter som går i stykker omtrent i det du åpner emballasjen er sløsing med dyrebare ressurser og det er sløsing med forbrukernes tid og penger. Det må stilles strengere krav til produsentene. Merking av produkter med faktisk reklamasjonstid er et viktig sted å starte, sier Blyverket.

Det må stilles strengere krav til produsentene

Powered by Labrador CMS