Bjarki Eggen fra Forbrukerrådet deltok på leverandørenes medlemsmøte. Foto: Stian Sønsteng

MOMSFRITAK TEMA OGSÅ PÅ MEDLEMSMØTE

Brune- og hvitevarelevererandørens generalforsamling avsluttes alltid med et medlemsmøte. Momsfritak på reparasjoner var et viktig tema.

Publisert

Stiftelsen Elektronikkbransjen deltar i en felles kampanje for å få merverdi med nullsats på reparasjoner. Flere organisasjoner deltar, og det er blant annet sendt et brev til finansministeren. Forbrukerrådet har tatt initiativ til kampanjen.

Flertall for reduksjon

– 86 prosent av befolkningen mener moms på reparasjonstjenester enten bør være lavere eller fjernes helt, sier Bjarki Eggen, seniorrådgiver finans i Forbrukerrådet.

Han var invitert til medlemsmøtet til NEL (Norske Elektroleverandørers Landsforening) og LF (Leverandørforbundet Lyd & Bilde), som ble avholdt i Oslo i mai. Tallene han henviste til kom fra Forbrukerrådets befolkningsundersøkelse om sirkulærøkonomi.

86 prosent av befolkningen mener moms på reparasjonstjenester enten bør være lavere eller fjernes helt

– Det er kvinner og unge voksne i alderen 25-39 år som er mest positive til momskutt, sier Eggen.

Det grønne skiftet

Forbrukerrådet mener at moms-fritak for reparasjoner vil støtte opp under det grønne skiftet, og stimulere til en mer sirkulær økonomi, der ressurser gjenbrukes fremfor å kastes. Fjerning av merverdiavgiften på reparasjoner av blant annet elektronikk, sykler, klær og sko vil være et godt virkemiddel.

– To viktig markedsmekanismer man vil være avhengig av, er at en eventuell moms-reduksjon kommer forbrukeren til gode, og at forbrukere responderer på lavere priser med å etterspørre flere reparasjoner, sier Eggen.

Artikkelen er tidligere publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 3/2022, som ble distribuert 21. juni. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.
Powered by Labrador CMS