125 hvitevareteknikere deltok på Hvitevaredagene 2019. Foto: Jan Røsholm

NETT-TROLL OG VASKEMIDLER

Årets Hvitevaredager samlet 125 representanter fra hvitevareverkstedene og leverandørene. Kundebehandling var blant temaene.

Publisert

Hvitevaredagene blir arrangert av Stiftelsen Elektronikkbransjen i november hvert år, vanligvis fra fredag til lørdag. Fredagsprogrammet foregår i plenumssal, mens lørdag er avsatt til lovpålagte FSE-kurs for teknikere. Flere leverandører hadde utstilling, og i år var det mye fokus på smarte hvitevarer. Flere produkter med innebygde digitale assistenter ble vist frem.

Kunden har ikke alltid rett

– Alle som er involvert i kundebehandling vil oppleve frustrerte og sinte kunder. Dette skyldes at de ikke har fått oppfylt det de forventet, sier Erik Skjerve.

Et av hovedtemaene på konferansen var kundebehandling, og håndtering av vanskelige kunder. Erik Skjerve holdt innlegg rundt temaet. Foto: Jan Røsholm.

Han var invitert til Hvitevaredagene for å holde et innlegg om kundebehandling, og da spesielt rundt de misfornøyde kundene.

– Ofte ser vi denne misnøyen på sosiale medier, og det er ikke nødvendigvis samme fremgangsmåte i sosiale medier som i dirkete kontakt, sier Skjerve.

En sint og frustrert kunde vil ofte tenke irrasjonelt, og lar denne frustrasjonen gå utover tekniker eller kundebehandler.

– Gi dem tid til å få ut frustrasjonen, deretter kan du komme med rasjonelle innspill, sier Skjerve.

På sosiale medier vil fremgangsmåten være noe annerledes, spesielt i de ulike kommentarfeltene.

– Det er viktig at dere alltid svarer. Men husk at dere da svarer til hele internettet. Svaret dere gir kan kanskje sørge for at dere mister den misfornøyde kunden, men vinner alle de andre, sier han.

Daglig leder Stig Gule (t. v.) i GI Elektro Hvitevarer AS i Molde besøkte standen til Ole Storkaas i Whirlpool. Foto: Jan Røsholm.

Overlegg er stikkordet

Forsikringsselskapene kan være raske med å sende regresskrav eller avkorte forsikringspremier ved skader, men har de egentlig rett til det?

Hans Halstensen fra Tryg forsikring er ekspert, og fokuserte på skader utført ved service i sitt innlegg.

Jeg håper dere aldri for brukt for dette jeg har lært dere, slik at det er helt bortkastet. Da har dere unngått skader

– De aller fleste sakene løses i minnelighet, og forsikringen dekker skadene. Men om det foreligger grov uaktsomhet eller overlegg, kan selskapet kreve regress, sier Halstensen.

Han understreket i sitt innlegg at sluttkunde som regel får oppgjøret, og at forsikringsselskapet i etterkant kan kreve tilbakebetalt fra produsent eller leverandør av produktet eller tjenesten.

Nytt miljøvennlig oppvaskmiddel

Orkla er en av de største norske produsentene av vaskemidler. De lanserte i fjor den nye serien med miljøvennlige vaskemidler, den heter Klar. Klar-serien inneholder ikke fargestoff eller duft.

Orklas kundeservice er fast innslag på Hvitevaredagene, her representert med Mari Avalos (f. v.), Malin Skar og Berit Fosshaug. Foto: Jan Røsholm.

– I år kommer vi med oppvasktabletter i Klar-serien, sier Malin Skaar i Orkla Home & Personal Care.

Dag 2 på Hvitevaredagene er satt av til lovpålagt FSE-kurs. Arne Milna (t. .h.) holder sikkerhetsdelen, mens Jon Freddy Nilsen tar seg av førstehjelpskurset. Foto: Jan Røsholm.– Hovedfokus er å være oppmerksom på farene, og ta riktige forholdegler, for eksempel ved å bruke riktig verneutstyr, sier Milna.

Sammen med kollegene Mari Avalos og Berit Fosshaug er de et fast innslag på Hvitevaredagene. I tillegg til å fortelle om nyheter innen vaskekjemikalier, deler de ut vareprøver på nyhetene.

Årlig lovpålagt FSE-kurs

Alle hvitevareteknikere er pålagt å gjennomføre et årlig FSE-kurs. FSE er en forkortelse for «Forskrift om sikkerhet ved elektriske anlegg». Kurset er todelt, med to timer rundt sikkerhet og to timer førstehjelp. Sikkerhetsdelen holdes av Arne Milna, mens Jon Freddy Nilsen er ansvarlig for førstehjelpsundervisningen.

John Eriksen (f. v.) og Roger Martinsen fra BSH Husholdningsapparater diskuterer kjøleteknikk med Kjetil Petterson fra Pema. Foto: Jan Røsholm.

Han nevner vernebriller, vernesko og isolert verktøy som eksempel.

– I Norge er det 800 innrapporterte tilfeller årlig hvor folk har fått strømgjennomgang, og de fleste av dette skjer i forbindelse med jobb, sier Milna.

Artikkelen ble første gang publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 1/2020, som ble distribuert 13. februar. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.

Førstehjelpskurset har fokus på hjerte-lunge redning, samt brann- og sårskader. Når menneskekroppen blir utsatt for strømgjennomgang, vil det ofte oppstå brannskader. Det er viktig å umiddelbart kontakte lege om man har fått strøm i kroppen.

– Jeg håper dere aldri for brukt for dette jeg har lært dere, slik at det er helt bortkastet. Da har dere unngått skader, sier Nilsen.

Sikkerhetskurset er mulig å ta på nett, mens førstehjelpskurset må tas i undervisningslokalet. Det er derfor en god løsning for verkstedene at dette kombineres med Hvitevaredagene, og begge kursene kan tas samlet.

Powered by Labrador CMS