Oslo Spektrum er fylt opp med utstilling og skoleungdom. Foto: Jan Røsholm

JAKTER PÅ UNGDOMMEN

YOU-messen samler alle 10.klassinger i Oslo og Akershus, for å informere om de ulike yrkesvalg.

Publisert

Yrkes og Utdannings-messen (YPU) arrangeres hvert år i Oslo Spektrum. Hvitevarebransjen er godt representert i jakten på flere elektroreparatører.

For foreldre og ungdom

Målet med You-messen er at elever og foresatte skal få kunnskap om utdanningsprogrammene i videregående opplæring for å kunne ta et riktig utdanningsvalg. "Riktig” valg første gang styrker sjansen for at elevene lykkes i sin videregående opplæring. 

You-messen arrangeres i år for 13. gang i Oslo Spektrum, som et ledd i Osloskolens plan for en helhetlig utdannings- og yrkesveiledning. You-messen arrangeres av Utdanningsetaten i Oslo i tett samarbeid med Karriereenhetene i Osloskolen, fagnettverkene, opplæringskontor og bransjer. Lærlinger/elever har aktiviteter og er viktige bidragsytere på messen. 

Teknisk sjef John Eriksen og førsteårslærling Zebulun Gebreselassie fra BSH betjente standen den dagen bransjebladet var på besøk. Foto: Jan RøsholmUS DIGITAL CAMERA

Bransjen deltar

Både leverandører og verksted stilte opp med personer, slik at standen ble betjent under hele messa. I år var Miele, BSH og Hvitevareteknikk representert.

– Messa retter seg mot 15-16 åringer, og da er det viktig å ha unge mennesker også på standen, sammen med oss litt voksne, sier Øivind Eriksen i NEL. Han er ansvarlig for standen fra bransjeorganisasjonens side. I år var flere lærlinger representert, og i følge Eriksen er det disse de unge vil snakke med. En kaffemaskin og en demontert koketopp ble vist frem. For mange var det ny informasjon at de fleste hvitevarer nå er tilkoblet internett.

At hvitevarer er tilkoblet internett overrasket flere ungdommer. Foto: Jan Røsholm

– Elektrofag er populært, men vi må informere om muligheten til å velge elektroreparatørfaget i andre året, sier Eriksen. Samtidig må bransjen tilby lærlingplasser. Serviceutvalget i NEL har en støtteordning for verksted som tar inn læringer, og for tiden er det ni lærlinger som er under denne ordningen.

Powered by Labrador CMS