Alle må trene på kundedialog, de med gule vester var kunder. Foto: Jan Røsholm
Alle må trene på kundedialog, de med gule vester var kunder. Foto: Jan Røsholm

RESERVEDELER ER ALFA OG OMEGA

I forkant av Hvitevaredagene ble verkstedene spurt hva som er viktig for dem til daglig. Ikke uventet var svaret rask og god tilgang til reservedeler.

Publisert

Stiftelsen Elektronikkbransjen samlet 114 hvitevareteknikere til kompetansepåfyll under Hvitevaredagene på Gardermoen. Slik så det ut, da en praktisk oppgave endret en sal fylt av korslagte armer til blikk og smil (dra i steken så ser du forskjellen): 

Fra korslagte armer - til blikk og smil. Slik endret salen med 114 teknikere seg da det skulle trenes på kundedialog. Foto: Jan Røsholm

Lovpålagt sikkerhet- og førstehjelpskurs må alle hvitevareteknikere ha årlig. I år var dette et av temaene på Hvitevardagene. I tillegg fikk leverandørene nyttig tilbakemelding fra verkstedene til forbedrende tiltak for ytterligere å oppnå bedre sluttkundeservice.

Arrangør av de årlige Hvitevaredagene er Serviceutvalget i Norske Elektroleverandørers Landsforening (NEL), som er en del av Stiftelsen Elektronikkbransjen. I dette utvalget sitter servicesjefene hos de største hvitevareleverandørene.

Tensider, enzymer og blekemidler er de tre viktigste ingrediensene i vaskemidler

I forkant av årets samling var det sendt ut en spørreundersøkelse til alle verkstedene, hvor de ble bedt om å evaluere viktigheten av flere påstander. De skulle sette opp en liste over hva som må til for å bedre hverdagen, og både bonusordninger, kurs- og kompetanse, deletilgang og timepris var alternativer. Resultatet var entydig; tilgang på reservedeler er alfa og omega. Jo raskere et verksted får rett del tilsendt, dess hurtigere kan de utføre reparasjonen, og sluttkunden får løst sitt problem. Dette er også viktig for produsentene. Responstid er en prioritert parameter. Leverandørene fikk klar tilbakemelding på hva som må forbedres, og dette er ting som vil bli tatt tak i ifølge serviceutvalget.

Avanserte vaskemidler

Orkla er en fast gjest på Hvitevaredagene, og var i år invitert til å fortelle litt om hvordan vaskemidler fungerer.

– Tensider, enzymer og blekemidler er de tre viktigste ingrediensene i vaskemidler, sier Liv Nedrebø som er produktutvikler i Orkla.

Tensidene senker vannets overflatespenning og dermed fjerner smuss og skitt på tøyets overflate. Tensider fungerer da som skyllemiddel ved å forhindre vannet i å danne dråper på overflaten av oppvaskgodset (vannet renner av). Av enzymer finnes forskjellige typer som fjerner ulike typer smuss. Blekemidlene brukes til å fjerne flekker som for eksempel vin, kaffe eller te. Det finnes tre typer vaskemidler på markedet. Vi har flytende, pulver og tabletter. I følge Orkla er pulver mest populært i Norge, mens flytende er mest skånsomt for tøyet.

Malin Skar (t.v), Liv Nedrebø og Mari Avlos fra Orkla viste frem nyhetene innen vaskemidler. Foto: Jan Røsholm
Malin Skar (t.v), Liv Nedrebø og Mari Avlos fra Orkla viste frem nyhetene innen vaskemidler. Foto: Jan Røsholm

Startet med Tandberg Sølvsuper

Johansen & Co er en produksjonsbedrift som skreddersyr løsninger til butikker og verksteder. Firma ble etablert i 1945 og startet med å produsere trafoer til Tandberg Sølvsuper radio. Nå leverer de innredninger til butikker og biler. Administrerende direktør Albert Aasbø var invitert til Hvitevaredagene for å vise frem ulike typer bilinnredninger. Siden mesteparten av hvitevareservice skjer hjemme hos kunden, er teknikeren avhengig av å ha en godt utstyrt servicebil. Reservedeler, testutstyr og verktøy må ha egne plasser og noen typer utstyr er også støtsensitivt. Aasbø viste frem forskjellig løsninger til flere typer biler, fra brannbiler til håndverksbiler.

Det beste av meg

– Jeg er ansvarlig for at jeg skal nå mine mål for dagen, og være en energigiver, sier Ivar Årnes fra Raad.

Han lever av å holde salgs- og motivasjonsforedrag, og har opplæring for både toppidrettsutøvere og butikk kjeder. Han hadde noen enkle råd for at teknikerne skal etterlate et godt inntrykk ute på servicejobb.

– Husk at kunden i utgangspunktet ikke ønsker at du kommer. Hadde ikke produktet gått i stykker, så hadde du ikke trengt å komme, sier Årnes. Øyekontakt, et nikk og et smil er ofte det som skal til.

I følge Årnes er kundedialog noe som må trenes på. Han delte publikum inn i to grupper, og utstyrte halvparten med gule refleksvester. Deretter fikk alle prøve seg som kunder og etterpå som tekniker.

– Idrettsutøvere trener for å bli gode. Er det ikke da logisk at vi trener på det vi gjør, nemlig å kommunisere og hjelpe kundene, spør Årnes.

Han oppfordret alle til jevnlig å trene på både å være kunde og tekniker. Produktopplæring er teknikerne ofte på, men i følge Årnes må kundedialog også trenes på.

I tillegg ble det arrangert fire timers sikkerhet- og førstehjelpskurs. Disse kursene er lovpålagt i henhold til FSE forskriften, og alle teknikere må ha dette kurset årlig.

Powered by Labrador CMS