KONFERANSE OM SIRKULÆRØKONOMI

Forrige konferanse: Jon Ivar Tidemann (Nemko Group (f. v.), Nina Wilhelmsen (IBM), Marte Ottemo (Elektronikkbransjen), Inger Lise Blyverket (Forbrukerrådet) og Morten Hoff (Wilfa) i debatt om Økodesigndirektivet. Foto: JCP

I samarbeid med Norsirk og IKT-Norge inviterer Stiftelsen Elektronikkbransjen den 7. februar 2023 til «Innsiktskonferansen», der tema er nye krav til bransjen i en sirkulær økonomi .

Publisert Sist oppdatert

I andre del av innsiktskonferansen om sirkulærøkonomi går vi direkte inn i regelverkene som vil påvirke selskapene i vår bransje i 2023.

Hvor: Kabeltårnet, Kabelgata 51, 0581 Oslo
Dato: tirsdag 7. februar
Tid: 12.00-17.00 med påfølgende middag
Pris: 1.490,- eks mva for konferansen og 2.190,- for både konferanse og middag.
Meld deg på her.

En tsunami av regelverk. Hvordan forbereder vi oss?

En bølge av regelverk skyller fra EU og nordover til Norge i denne stund. Regelverksendringene kommer som en følge av klimautfordringene vi står i. Hvordan skal vi i norsk næringsliv håndterer dette, hva kreves av oss?

Fra Miljødirektoratet kommer seksjonsleder for sirkulærøkonomi, Hege Rooth Olbersveen, og gir en gjennomgang av hvilke nye regler den norske bransjen kommer til å måtte forholde seg til i 2023 og framover. Det er nye forskrifter på gang både fra norske myndigheter og fra EU-hold, her får du oversikten over hva som vil ramme din bedrift.


En samtale rundt Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en ny lov, vedtatt av Stortinget, som trådte i kraft 1. juli 2022.

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Loven pålegger blant annet virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem.

Informasjonsplikten er gjeldene fra loven trer i kraft, mens redegjørelsen for aktsomhetsvurderingen skal senest offentliggjøres 30. juni 2023.

Allerede er det meldt endringer i loven når EUs regelverk vil tre i kraft, og hva er det egentlig som kreves av selskapene i bransjen?

Vi spør fagleder i Forbrukertilsynet, Christoffer Bjørnum, advokat Kyrre Kielland i advokatfirmaet Ræder, daglig leder i Grundig, Ståle Braathen og direktør for strategi- og forretningsutvikling i IKT-Norge, Fredrik Syvertsen om Åpenhetsloven bare er keiserens nye klær, og hvilke krav bransjen skal følge framover. Samtalen ledes av kommunikasjonssjef Marte Ottemo i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Her er hele programmet:

Sesjon 1:

Panelsamtale om de digitale geopolitiske utfordringene verden står ovenfor

Deltakere:

Egil Hogna, administrerende direktør i Norconsult og tidligere sjef i Hydro, vil åpne flere gruver i Norge.

Morten Brandtzæg, administrerende direktør i Nammo, representerer forsvarsindustrien som har store utfordringer på grunn av krigen, forsyningskjeder, ressurstilgang og ikke minst geopolitikk.

TBC: Både Nordea og Storebrand trekker seg ut av selskaper som vil inn på deep sea mining markedet. Ivaretagelse av naturmangfold veier tyngre. Hva med ressursene vi trenger for det grønne skiftet?

Georg Riekeles fra European Political Strategy Center

Georg Riekeles er ekspertstemmen under konferansen tirsdag 7. februar 2023. Han er godt kjent i de politiske gangene i Brussel.

Hvor mange gruver, både på land og på havbunnen, må åpnes for å imøtekomme EUS grønne skifte? Og hvor mange flere må vi åpne for å sikre vårt eget og våre alliertes forsvar. Hvilke handelspartnere er tilgjengelige i verden i dag? Hvor finner produsentene råvarene de trenger?

Lokalt åpner Norges regjering for å vurdere deep sea mining i Barentshavet, mens bankene trekker seg ut av selskaper som vil inn på dette markedet. Naturmangfold veier tyngst i den diskusjonen, samtidig som verdens ressursutfordringer fører til forsinkelser og stor usikkerhet både hva gjelder det digitale og det grønne skiftet vi står ovenfor. Energiutfordringer og forsyningssikkerhet blir stadig viktigere tema og ikke minst økonomisk sikkerhet for europeiske land og bedrifter.

Sesjon 2:

Tsunami av regelverk. Hvordan forbereder vi oss?

En tsunami av regelverk skyller fra EU og nordover til Norge i denne stund. Regelverksendringene kommer som en følge av klimautfordringene vi står i. Hvordan skal vi i norsk næringsliv håndterer dette, hva kreves av oss?

Miljøverndirektoratet:

Hege Rooth Olbergsveen, seksjonsleder, seksjon for sirkulærøkonomi går gjennom hvilke endringer som kommer i norsk regelverk.

Åpenhetsloven – Keiserens nye klær?

En samtale rundt Åpenhetsloven

Deltakere:

Fagleder Christoffer Bjørnum, Forbrukertilsynet

Advokat Kyrre Kielland, Advokatfirmaet Ræder

Country Manager Ståle Braathen, Grundig

Direktør for strategi- og forretningsutvikling Fredrik Syvertsen, IKT Norge

Samtalen ledes av kommunikasjonssjef Marte Ottemo, Stiftelsen Elektronikkbransjen

Sesjon 3:

Hva skal til for å lage en bærekraftig grønn industri i Norge?

Norsk industri skal bli grønn - vi utfordrer både nye satsinger og Norges flaggskip på hva som skal til for å virkelig lage en bærekraftig industri i Norge. Hva satser Norges fremtidige bærekraftige industri på for å bli eller forbli verdensledende norsk industri?

Deltakere:

Frode Hvattum - Batteriproduksjon i en strømkrise - hvordan utnytte det sirkulære og hva trenger vi av partnere for å lykkes?

Runa Haug Khoury - Hav-plast som sirkulær energi - hva skal til og hva trenger vi av partnere?

Hans Erik Vatne, SVP, Chief Technology Officer Hydro.

Mali Hole Skogen, GoForIT

Fredrik Syversen, moderator

Sesjon 4:

Stortingspolitisk diskusjon

Med utgangspunkt i tidligere sesjoner – hva med tilgangen til råvarer for det grønne skiftet?

Se hele programmet og meld deg på her.

Powered by Labrador CMS