Morten Onsrud i Norsirk på en ombygd sykkel med el-motor, drevet av litium-ion batterier. Foto: Norsirk

LITIUM-ION BATTERI ER FREMTIDEN

Litium-ion batterier er en stor famille med forskjellige batterier. Generelt sett har de den høyeste energitettheten av oppladbare batteri.

Publisert

Morten Onsrud har en doktorgrad innen batteriteknologi, og er ansatt i Norsirk som fagsjef innen batterier. Norsirk er eid med 60 prosent av Stiftelsen Elektronikkbransjen, som den siste helgen i april arrangerte Vårkonferansen på Kiel-fergen. Her holdt Onsrud et foredrag der han fortalte både om fordeler og ulemper med denne teknologien, utfordringer med gjenvinning og ombruk, og ikke minst om hvordan fremtidens batteri vil være.

Tryggere og bedre

Morten Onsrud i Norsirk er kjemiker og materialteknolog med doktorgrad i batteriteknologi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Foto: Norsirk.

– Disse batteriene har den høyeste energitettheten innen oppladbare batteri. Kombinert med lav vekt og lang driftstid, så har vi en vinner, sier Onsrud.

Han forteller at batteriene har en innebygget krets som overvåker parametere som temperatur, spenning og strøm. Litium-ion batteri finnes i dag i de fleste enheter som drives med batteri; alt fra mobiltelefoner til elektriske biler.

– Fremtidens batteri vil være billigere, ha høyere energitetthet, lenger levetid og ikke minst vil de være tryggere, sier han.

En måte å gjøre batteriene tryggere på, er å erstatte elektrolytten i batteriet med et annet materiale.

– Faststoff-batteri kan være neste generasjon, da er den brennbare elektrolytten i batteriet byttes ut med en ikke-brannbar fast elektrolytt, sier Onsrud.

Tryggheten i batteriene er viktig. Det har vært flere tilfeller hvor både mobiltelefoner, batteribanker og elektriske biler har tatt fyr.

– Et skadet batteri kan få en kortslutning, og da kan det brenne. Den eneste måten å slukke en slik brann på, er nedkjøling, sier han.

Ombruk bedre enn gjenbruk

Ved ombruk fortsetter batteriene å være batteri, mens de ved gjenbruk blir kvernet opp og fraksjonene materialgjenvinnes til nye produkter.

Ved å ha batteri i huset, som lades opp i rolige perioder, kan disse bidra med energi når behovet er stort

– I dag kvernes en del batteri for å ta ut metallene, men det er nok mer interessant å se på ombruk som et alternativ for batteriene som egner seg til det, sier Onsrud.

Det vil fremover være stort behov for energi, og brukte batterier vil være en utmerket løsning for å lagre energi. Med den andelen elektriske biler vi har i Norge, vil det på sikt bli en mengde brukte batterier. Samtidig er det en stor belastning på strømnettet, eksempelvis på ettermiddagen, når alle samtidig skal lage middag, vaske klær og lade biler og andre produkter.

– Ved å ha batteri i huset, som lades opp i rolige perioder, kan disse bidra med energi når behovet er stort, sier Onsrud.

Artikkelen ble første gang publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 4/2019, som ble distribuert 28. august. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.

Samtidig er det viktig også med gjenvinning av metallene. Dagens litium-ion batterier inneholder store mengder verdifulle metaller, slik som kobolt, nikkel og kobber. Spesielt kobolt er en begrenset ressurs med mange sosiale, etiske, miljømessige og geopolitiske utfordringer, og alt dette bidrar til at gjenvinning blir enda viktigere.

Powered by Labrador CMS