Foto: iStock

SKAL VURDERE ENKLERE MERVERDIAVGIFT

Stiftelsen Elektronikkbransjen har sammen med blant annet Naturvernforbundet engasjert seg i redusert moms for service og utleie. Nå skjer det endelig noe.

Publisert

I oktober 2018 signerte Stiftelsen Elektronikkbransjen et brev til regjeringen i samarbeid med en rekke bransjeorganisasjoner og miljøorganisasjoner. Hovedkravet i dette brevet var å få momsfritak for servicereparasjoner, slik det blant annet er i Sverige. I Norge ønsker vi samtidig at dette også skal dekke reservedelkostnaden. Hensikten er å øke andelen av produkter som repareres, noe som gir en positiv miljøeffekt.

Ekspertutvalg utnevnt

Finansdepartementet har satt ned en ekspertgruppe som skal vurdere hvordan merverdiavgiften kan utformes enklere og med færre satser enn i dag.

Et enklere og bedre system kan blant annet gi rom for å redusere andre skatter og avgifter

– I dag har vi tre ulike satser i denne avgiften, i tillegg til nullsatser. Et enklere og bedre system kan blant annet gi rom for å redusere andre skatter og avgifter, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Gruppen skal komme med minst en anbefaling som ikke påvirker statens inntekter fra avgiften, og minst ett forslag som gir økte inntekter fra avgiften. Den skal også vurdere om det å bruke ulike satser er den beste måten å ivareta hensyn som for eksempel inntektsfordeling, folkehelse og miljø.

– Det kan jo hende at det er andre virkemidler som fungerer mer målrettet, sier finansministeren.

Ekspertgruppen består av Vibeke Hammer Madsen (tidligere direktør i Virke), Vidar Christiansen (professor emeritus, Økonomisk institutt, UiO) og Anders Mikelsen (førsteamanuensis, Institutt for rettsvitenskap og styring, BI).

Service og utleie

Artikkelen ble første gang publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 2/2019, som ble distribuert 10. april. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.

Forslaget om fritak for merverdiavgift gjelder både for serviceoppdrag og utleie av ulike produkter. I vår bransje er utleie mindre utbredt, mens andre bransjer har mye utleie. Verktøy er eksempel på produkter hvor det kan være aktuelt å leie fremfor å kjøpe. Under flislegging trenger man en fliskutter. De færreste av befolkningen legger fliser så ofte at det er bærekraftig å eie fremfor å leie. Ekspertutvalget skal levere sin utredning senest 15.mai 2019.

Powered by Labrador CMS