TROR PÅ BEDRE TV-PRISER

Tall fra våre naboland kan tyde på at prispresset på TVer endelig er over. Smarte TVer er løsningen.

Publisert Sist oppdatert

Analytiker Stefan Bergdal fra analysebyrået GFK var til stede under bransjedagen til Stiftelsen Elektronikkbransjen den 3. mai. GFK holder for tiden på å etablere et kontor i Norge, og viste tall og trender fra våre naboland Sverige, Danmark og Finland for både fjoråret og første kvartal i år innen kategoriene forbrukerelektronikk, telekom, foto, IT og data, småelektronikk og hvitevarer.

Noen forskjeller i trendene er det mellom de skandinaviske landene. Der vi i Norge har hatt en pen trend innen hvitevare den siste tiden, viser Q1-tall fra våre naboer at omsetningstallene går noe ned på dette området. Til gjengjeld øker omsetningen innen telekom kraftig i Sverige, Danmark og Finland, både i antall solgte enheter og i verdi. En tydelig trend er at smarttelefonene tar en stadig større andel av kaken, og bidrar til veksten i omsetning.

Store TV-er og nye aktører

Nye aktører kommer på banen og konkurrerer, som Ikea innen TV-salg

Innen distribusjon peker GFK-analytikeren på tre hovedtrender. Nye aktører kommer på banen og konkurrerer, som Ikea innen TV-salg. Andelen av omsetningen fra nett vil fortsette å øke i 2012, og Bergdal spår flere konsolideringer i bransjen.

Hva angår lyd- og bildesegmentet, er det i likhet med markedet her hjemme de store TVene som kan vise til størst økning, både i antall solgte enheter, men ikke minst i verdi.

– TVer over 44 tommer står for 20 prosent av antall solgte TVer, men hele 40 prosent av verdien, sier Bergdal.

Han spekulerer i om vi endelig ser en slutt på fallet i gjennomsnittspris på TVer, og peker på at trenden viser at forbrukerne kjøper smartere og dyrere TVer.

Pluss for systemkamera

Innen foto ser GFK samme trend som i Norge, hvor stadig bedre mobilkamera fortsetter å ta andeler, særlig fra kompaktkameraene. Ett lyspunkt er de nye systemkameraene, som kan vise til en liten vekst også i første kvartal 2012. Bergdal ser også en kraftig oppgang i salg av tilbehør som hodetelefoner og minihøytalere som en direkte konsekvens av at smarte mobiltelefoner havner i stadig fleres lommer.

Telekom-omsetningen har en kraftig oppgang i fjor og i første kvartal i våre naboland, mens trenden fra det norske markedet har vært en liten økning. Bergdal peker på at det kan være forskjeller i rapporteringsmetodikk som forklaring på noen av forskjellene i markedene. Blant annet telles nettbrett som Ipad med i denne kategorien.

Kulhetsfaktor

Hovedfunnene i GFKs analyse viser at kulhetsfaktoren og design spiller en stadig større rolle i folks valg av telekomprodukter. Økt mobilitet endrer også hvordan folk engasjerer seg i innhold og ny programvare gir utfordringer for maskinvareleverandørene. Og stadig flere flytter multimediainnholdet sitt ut i skyen.

På det skandinaviske markedet er det ikke like store lyspunkt å spore i hvitevarebransjen som her hjemme. Bergdal ser økt priskonkurranse også i dette segmentet, og mener det påvirkes i særlig grad av tilstanden i boligmarkedet. Men fortsatt er det enkelte områder innen småelektronikk som viser vekst, da særlig hårstylingprodukter.

Powered by Labrador CMS