IKT-NORGE OG NORSK FIBERFORENING SLÅS SAMMEN

De norske fiberaktørene slår seg nå sammen i én organisasjon, etter lengre samtaler om mulige samarbeidsformer.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver IKT-Norge i en pressemelding. Diskusjonene har spent fra sakssamarbeid til full sammenslåing av foreningene, og på Fiberforeningens årsmøte den 2. april 2014 ble det besluttet at Fiberforeningen innlemmes i IKT-Norge.

Målet til organisasjonen er å være påvirker, drive debatten og sette fiber på agendaen slik at flest mulig privatpersoner, bedrifter og offentlige etater får muligheten til å kople seg til fiberbasert bredbånd så raskt som mulig.

– At vi som næring i diskusjonen om bredbånd kan tale med en stemme er svært viktig for å få politisk gjennomslag. Fiberforeningen og IKT-Norge vil sammen bli styrket ved en fusjon, men aller viktigst selskapene vil bli styrket, og det er jo de vi er til for, sier Per Morten Hoff i IKT-Norge i meldingen.

Fiberforeningens arbeid videreføres i et eget fagforum, Norsk Fiberforum, som en del av IKT-Norge. Arbeidet i Norsk fiberforum vil ledes av Bjørn Rønning.

Powered by Labrador CMS