MOMSFRI NETTHANDEL SVEKKER VELFERDSSTATEN

KRONIKK: Tall fra Virkes e-handelsbarometer viser at to av fem kjøp på nettet gjøres i utenlandske nettbutikker.

Publisert Sist oppdatert

Blant kjøpene til en verdi under 200 kroner blir hele tre av fem kjøp gjort i utlandet. Samtidig sier over halvparten av de spurte at de vil handle mer fra utlandet dersom 200-kroners-grensa heves. Virke har diskutert grensa med regjeringen, og har bedt om at denne må fjernes helt.

Både næringsdrivende og myndigheter har felles interesse av at all merverdiavgiftspliktig omsetning registreres og bidrar til velferdsstaten. 200-kroners-grensa er en stor konkurranseulempe for norsk handel, og rammer både norske arbeidsplasser og statens inntekter. Nå må grensa fjernes, samtidig som regjeringen bør gjøre det enklere og billigere for forbrukeren å betale momsen.

Norsk handel rammes

Nå må grensa fjernes, samtidig som regjeringen bør gjøre det enklere og billigere for forbrukeren å betale momsen

Vi opplever at regjeringen forstår at norsk handel vil bli sterkt rammet dersom grensa heves. Vi er glad for at finansministeren lytter til oss, og 200-kroners-grensen er ikke hevet til tross for at dette er nevnt i regjeringserklæringen. Dersom grensa heves vil det gi staten færre inntekter, og dermed svekke mulighetene til å realisere skatte- og avgiftslettelser, slik de også har lovet.

Virke anslår at vi i fjor handlet varer på nett for 35 milliarder kroner. Av dette havnet anslagsvis 8 milliarder kroner i utenlandske nettbutikker. Samtidig sier over halvparten av de spurte i Virkes e-handelsbarometer at de vil handle mer fra utlandet dersom 200-kroners-grensa heves, og at den økte handelen i utenlandske nettbutikker vil gå på bekostning av handel i både fysiske butikker og handel i norske nettbutikker.

Powered by Labrador CMS