DAB-LYDEN ER GOD NOK

– Formålet med å gå over til digital kringkasting er primært å tilby et større mangfold til radiolytterne, og de fleste opplever lyden som god nok.

Publisert Sist oppdatert

Markedssjef Jarle Ruud i Digitalradio Norge, selskapet som representerer radiokringkasterne, imøtegår kritikken fra journalist Geir Nordby i bladet Lyd & Bilde, som i en kronikk skriver at båndbredden strupes slik at dab-lyden suger.

– Å drive landsdekkende radiokringkasting i Norge er krevende. Relevant innhold av god kvalitet, både redaksjonelt og teknisk, skal leveres i et land som både kulturelt og topografisk byr på store variasjoner. Det skal være enkelt å høre radio, og et stabilt og pålitelig mottak forventes døgnet rundt. Enten plattformen er analog eller digital, er disse momentene det primære for radioen, sier Ruud til fagbladet Elektronikkbransjen.

Han mener Nordbys kritiske karakteristikk av lydkvaliteten på dab i Norge derfor kan oppfattes som noe malplassert, men understreker at han ikke hevder at lydkvaliteten ikke er relevant.

Vi sier oss derfor høflig uenig i Geir Nordbys påstand, og lover at norsk radiobransje vil fortsette å levere best mulig lydkvalitet innenfor de forutsetninger som til enhver tid gjelder

God lydkvalitet

– Dab-nettet gir et større mangfold, med en lydkvalitet de fleste vil oppfatte som god. En indikasjon på at dette har lyktes, gir digitalradioundersøkelsen som TNS Gallup gjennomfører på vegne av Medietilsynet og Digitalradio Norge. Her er egenskapen "God lydkvalitet" den egenskap som flest dab-eiere trekker frem som "viktigste egenskap ved dab", sier Ruud.

Han mener den langt høyere lydkvaliteten på dab som Nordby etterlyser, i praksis vil gå på bekostning av mangfoldet, i alle fall på kort sikt.

– Å bygge ut større kapasitet gir betydelige merkostnader, noe økonomien i norsk radio setter klare begrensninger for. Å redusere kanalantallet for å gi høyere bitstrøm til hver kanal, vil være å gå baklengs inn i fremtiden. Hele bakgrunnen for digitaliseringen bygger på et behov for økt mangfold, i lys av hardere konkurranse for radiomediet, sier Ruud.

Han sier seg enig med Nordby i at løsningen for lydentusiaster kan være nettradio.

– Her kan kringkasterne, om det er et marked for det, tilby lydstrømmer av høyere kvalitet. At mobilt bredbånd skal kunne erstatte kringkasting helt, er derimot urealistisk. Flere rapporter, senest for svenske Teracom, har slått fast at radio i overskuelig fremtid vil være avhengig at kringkasting for å nå ut til alle. Kostnader ved utbygging og bruk av mobilt brebånd som erstatning for kringkasting vil være astronomiske, sier Ruud til fagbladet Elektronikkbransjen.

Høflig uenig

Han viser til at norsk radiobransje daglig får tilbakemeldinger fra lytterne, gjennom lyttermålinger og direkte henvendelser.

– Visst finnes det flere temaer på listen over forbedringsønsker; innhold i programmer, musikkvalg, ønske om bedre dekning med mer. Vi ser derimot lite som tyder på at lydkvalitet er et stort problem for den jevne radiolytter i Norge, og om dab har endret på dette, så er det til det bedre. Vi sier oss derfor høflig uenig i Geir Nordbys påstand, og lover at norsk radiobransje vil fortsette å levere best mulig lydkvalitet innenfor de forutsetninger som til enhver tid gjelder, sier Ruud.

Digitalradio Norge har i følge sine nettsider i oppdrag å sikre en smidig overgang til digital radio for landets radiolyttere og radiobransjen, og ble stiftet 10. november 2009. I dag eies Digitalradio Norge av P4 og NRK, og de har et tett samarbeid med SBS Radio.

Les også:

Derfor suger DAB-lyden

Powered by Labrador CMS