OVERGANG PÅ RADIO - IKKE UNDERGANG

INNSPILL: Norge er inne i en digitaliseringsprosess for radio, og mye er i endring. Det har gitt ulike debatter og mange spørsmål.

Publisert Sist oppdatert

Dette viser at radio er et aktuelt medium som engasjerer både bransje og publikum.

Norge er det første landet i verden som har satt slukkedato for riksdekkende FM-sendinger. Da er det naturlig å spørre: Skal radio fortsette på FM? Er det dab+ som gjelder? Hva er det som skjer fremover?

Denne våren skal regjeringen avgjøre når de riksdekkendende kanalene skal gå over til kun å sende på dab+. De to alternativene er 2017 eller 2019. Den avgjørelsen skal tas på bakgrunn av om fem såkalte slukkevilkår er innfridd. I den forbindelse leverte Medietilsynet nettopp sin siste av seks statusrapporter. Der redegjør vi for status når det gjelder merverdien for lytterne ved digitalradio, radio i bil og digital lytting.

Digitaliseringen får betydning for hvilke kanaler som kan tas inn med en ren FM-radio etter 2017 eller 2019

Flere faktagrunnlag

Et krav for slukking i 2017 er at minst 50 prosent hører på radio på en digital plattform per 1. januar i år. Tallet ble 56 prosent. Når det gjelder digital merverdi og bil, redegjør Medietilsynet for faktiske forhold basert på innhentede opplysninger, men tar ikke nærmere stilling til om kravene er oppfylt. I tillegg leverte Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) tidligere i februar en rapport hvor det ble slått fast at slukkevilkårene om dekning er oppfylt. Nkoms og Medietilsynets rapporter vil være to av flere faktagrunnlag regjeringen vil se til når den skal ta sin endelige beslutning.

Økt mediemangfold

Allerede i 2011 ble det bestemt at de fleste og minste lokalradioene skal få fortsette på FM. Dette gjelder fortsatt. I løpet av våren vil det komme en stortingsmelding om rammevilkårene for lokalradio. Meldingen vil gi avklaringer både for de lokalradioene som ønsker å fortsette på FM etter 2017 eller 2019, og de som velger å sende på dab+. Høringsrunden hvor alle hadde mulighet til å komme med innspill, ble avsluttet tidligere i år.

Radiodigitaliseringen innebærer ikke at FM-radio nå dør. Men digitaliseringen får betydning for hvilke kanaler som kan tas inn med en ren FM-radio etter 2017 eller 2019. Digitaliseringen åpner for langt flere radiokanaler, og den legger til rette for økt mediemangfold på ulike plattformer. 

Powered by Labrador CMS