DATALØSNINGER I BREDT PERSPEKTIV

Trender innen datateknologien, utviklingen av nettsky, sikre lagringssystemer og hvordan utviklingen på virker oss var hovedtemaene for Fujitsu IT Future 2012.

Publisert Sist oppdatert

Det er fire år siden datafirmaet Fujitsu Norge arrangerte et liknende seminar for kunder, samarbeidspartnere og presse. Til seminaret var det hentet inn norske og utenlandske foredragsholdere, mange fra egne rekker. Fujitsu Norge og samarbeidspartnerne hadde en utstilling i forbindelse med seminaret. Her ble det vist servere, lagringsutstyr, datamaskiner og programvare. Det var fokus på tjenester som Fujitsu Cloud, infrastruktur og applikasjoner. Det ble også vist ulike dataløsninger og produkter som går på hjelp og støtte.

– Hovedhensiktene med dette seminaret er å vise hva Fujitsu står for globalt sett og i Norge, og å vise hvordan trendene innen databransjen påvirker oss, sier Kjell-Erik Tenold, administrerende direktør i Fujitsu Norge.

Nettskyen

Vi er opptatt av hvordan folk tar i bruk ny teknologi både i arbeid og hjemme

Fujitsu er en relativt liten bedrift i bransjen i norsk sammenheng, og selskapet vil vise bredden til kunder og forbindelser. I tillegg sier Tenold hensikten er å fokusere på utviklingen i perspektiv av dataprogram, tjenester og produkter. Et viktig aspekt er hvordan utviklingen i databransjen påvirker dagens brukere sett i forhold til et stadig bredere produktspekter som går inn under paraplyen for data og telekommunikasjon.

– Hva mener du selv er det viktigste budskapet med dette seminaret?

– Å fokusere på nettskyen er ett aspekt. Den er et av flere leveranseelementer. Viktig for meg er det også å snakke om bevisstheten hos brukerne når det gjelder tilgjengelighet og sikkerhet. Stikkord for dette er også fleksibilitet og kontroll, sier han.

Kommer med mobiltelefoner

Fujitsu-lederen ser klart at den store utbredelsen av smarttelefoner og nettbrett påvirker databransjen i stor grad.

– For oss som for veldig mange andre representerer dette nye og utvidede muligheter i forhold til fleksibilitet og mobilitet. Samtidig representerer den store bredden av produkter og tjenester en betydelig sikkerhetsrisiko. Det fokuserer vi på med dette seminaret, sier Tenold.

Han forteller at også Fujitsu vil utvikle og produsere mobiltelefoner og nettbrett, og det er planer om å komme med dette på det norske markedet senere. Nettbrett er allerede lansert som en nyhet, og Fujitsu er i følge Tenold store på mobiltelefoner i det asiatiske markedet. På utstillingen i forbindelse med seminaret viste Fujitsu begge produkttypene som er klare for det europeiske og norske markedet.

Tenold fokuserer også på systemer og applikasjoner som styrer og kontrollerer disse produktene, spesielt med tanke på å kunne administrere dem. Hvis man for eksempel mister en mobiltelefon, kan man melde fra til et servicesenter som kan finne telefonen elektronisk og fjernstyre sletting av følsomt materiale som den inneholder.

Tilfører mer

Seminaret Fujitsu IT Future samlet rundt 200 deltakere, i første rekke bedriftskunder og offentlige kunder, handlere og distributører. Alt i alt er det snakk om samarbeidspartnere på løsninger som tilfører noe mer enn Fujitsus egen infrastruktur.

Seminaret pekte selvsagt også fremover.

– Vi er opptatt av hvordan folk, på det jeg vil kalle en anarkistisk måte, tar i bruk ny teknologi både i arbeid og hjemme og hvordan de får kontroll og styring på dette. Dette er et gjennomgangstema på dagens seminar, sier Tenold.

Powered by Labrador CMS