FALL I TELEMARKEDET

Tross sterk vekst i bruken av data hos norske forbrukere, faller omsetningen i telemarkedet. Det viser Post- og teletilsynets årlige undersøkelse.

Publisert Sist oppdatert

Post- og teletilsynet (PT) la i midten av mai frem tallene for det norske markedet for elektronisk kommunikasjon i 2013.

Norske abonnenter bruker stadig større mengder datatrafikk, men den samlede omsetningen for mobiltjenestene falt sammenliknet med 2012.

Store investeringer

I fjor brukte PT mye energi på å slukke branner på grunn av at folk frykter at fasttelefonen vil bli borte. Ingenting ser ut til å bekymre ordførere og fastboende mer

Det skjer til tross for at investeringsnivået i markedene var høyt i 2013, både for mobiltelefoni, fiber og andre teknologier.

Bransjen investerte mer enn 8 milliarder kroner totalt, en økning på mer enn 600 millioner kroner fra året før. Den største veksten skjedde i fibernettene. I tillegg kommer 1,8 milliarder kroner som ble investert i frekvenser i forbindelse med auksjonen av 4G-frekvenser i desember 2013.

Omsetningen i sluttbrukermarkedene i 2013 gikk ned med 453 millioner kroner, av en total omsetning på nesten 30,9 milliarder kroner. I 2012 økte omsetningen med 337 millioner kroner

Ser vi på markedsandelene til de ulike aktørene er Telenor fortsatt størst med 50,5 prosent av antall solgte abonnement, en liten økning fra 2012 hvor tallet var 50 prosent. TeliaSonera (med merkenavnene Chess og Netcom) faller fra 25,5 til 24,6 prosent, mens Network Norway (OneCall og MyCall), vokser fra 10,7 til 11,2 prosent av markedet.

Markedsandeler for mobiltelefoniabonnement

 

2011

2012

2013

Telenor

50,00 %

50,00 %

50,50 %

TeliaSonera

25,20 %

24,60 %

23,30 %

Network Norway

9,90 %

10,70 %

11,20 %

Tele2

8,5 %

7,6 %

6,8 %

Lycamobile

1,5 %

1,9 %

2,5 %

Ventelo

2,3 %

2,3 %

2,2 %

Øvrige

2,6 %

2,9 %

3,6 %

Lyse Fiber

3,2 %

3,3 %

3,3 %

Øvrige

25,8 %

26,6 %

23,3 %

Det er ikke første gangen det er omsetningsnedgang i de ulike markedene, for eksempel har salget av fasttelefoni falt i mange år. Likevel har den sterke veksten i mobiltjenester mer enn kompensert for fallet i de andre delmarkedene, slik at totalen har blitt positiv. For 2013 viser imidlertid tallene at det for første gang også var fall i omsetningen for mobiltjenester.

Første mobilfall

Her utgjør nå abonnementsinntektene 51 prosent, og trafikkinntektene 36 prosent av omsetningen. Totalt var nedgangen i omsetningen på 470 millioner kroner, mens tallet i 2012 var på 50 millioner kroner.

– Vi lurer på om det skyldes overgangen fra taksert trafikk til fastprispakker, som tok helt av i 2012 og 2013, sier assisterende direktør i PT, Elisabeth Aarsæther.

Det gir norske mobilkunder lavere regninger. En prissammenlikning fra OECD viser at vi nå nærmer oss svenske prisnivåer på mobil, justert for kjøpekraft. For to år siden måtte nordmenn betale nærmere dobbelt så mye som våre svenske naboer.

Tallene i rapporten om det norske ekom-markedet viser at mobilmarkedet er mettet når det gjelder antall abonnement. Økningen i 2013 tilsvarte omtrent befolkningsøkningen på 65.500 mennesker, mens økningen for to år siden var nesten dobbelt så høy. Andelen kontantkort har i flere år vært relativt stabil på omtrent en fjerdedel av alle abonnement.

Antall dedikerte abonnementer for mobilt bredbånd synker også i privatmarkedet, likevel går databruken over mobilnettet kraftig opp ettersom smarttelefonen-bruk sørger for en økningen i de ordinære mobilabonnementene. Datatrafikken over de norske mobilnettene steg med 55 prosent i 2013, opp fra en like sterk vekst året før: 56 prosent i 2012.

Halv million på fiber

2013 var det 1,8 millioner bredbåndskunder i Norge, og ved årsskiftet var det 470.000 av disse som hadde fiber på privatmarkedet i Norge. Det er en økning på nesten 80.000 fra året før. Dersom veksten fra i fjor har fortsatt i vårmånedene, passerer vi i disse dager en halv million fiberabonnenter.

Fiber er den teknologien på bredbånd som øker mest, mens bredbånd over koppernettet (xDSL) har størst fall, med 45.000 færre abonnementer i 2013 enn i 2012.

Når vi ser på selskapene er det Get som har størst vekst i markedsandel uavhengig av teknologi. De vokser fra 12,6 til 15,1 prosent markedsandel, bare slått av Viken fiber som vokser fra 2,1 til 5,3 prosent – men denne veksten skyldes en fusjon med andre aktører. Telenor er fortsatt størst på bredbånd med 45 prosent av markedet, et lite fall fra 46,1 prosent i 2013.

I Post- og teletilsynets (PT) ekomstatistikk for 2013 har Get en vekst i markedsandel for bredbånd, uavhengig av teknologi, fra 12,6 til 15,1 prosent. Det er bare Viken fiber som slår Get, med en vekst fra 2,1 til 5,3 prosent, men dette skyldes fusjonen med Skagerak fiber, EB og Bof. Størst er Telenor med 45 prosent, ned fra en andel på 46,1 prosent i 2012.

Teller vi bredbåndsabonnenter er fordelingen blant de største aktørene slik:

Antall abonnement for mottak av TV-signaler

* fordelt på aksessform

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

DSL

         135

        9.870

        5.602

       6.186

        9.582

        9.960

        7.595

Digitalt bakkenett

    58.573

   175.070

    259.638

   289.723

    288.625

    287.879

   281.895

Fiber

    66.918

   120.706

    172.480

   218.990

    262.878

    309.412

   366.869

Satellitt

 721.444

   714.365

    691.067

   665.991

    655.464

    637.236

   614.877

Kabel-TV

 887.371

   933.282

    935.640

   944.685

    944.729

    946.660

   933.078

Ved lesing av denne statistikken er det verd å merke seg at Post- og teletilsynet her bare måler infrastrukturleverandørene. Dermed er ikke Altibox med i tallene fra tilsynet, ettersom de regnes som en tjenesteleverandør til lokale fibernett-eiere.

Ifølge bransjesiden Inside Telecom har Altibox til sammen hadde 318.796 fiberkunder ved årsskiftet, en vekst på 13 prosent i 2013. Det tilsvarer en markedsandel på 17 prosent for fast bredbånd i Norge.

Mer fart i hjemmet

I privatmarkedet har nå nesten 60 prosent av alle bredbåndsabonnementer ti Mbit/s eller raskere forbindelse, mens 19,2 prosent har mer enn 30 Mbit/s. Tilsvarende tall i 2012 var 49 og 12,7 prosent.

Ser vi på hastighetene fordelt på teknologi, har 87 prosent av fiberkundene mer enn 10 Mbit/s, mens 54 prosent av kundene i kabeltv-nett har denne hastigheten. For DSL-kundene er det 38 prosent som har 10 Mbit/s eller mer.

36 prosent av fiberkundene har mer enn 30 Mbit/s, 26 prosent av kabeltv-kundene og fire prosent av DSL-kundene.

Fasttelefoni faller fortere

For fasttelefoni er nedgangen i 2013 større enn de tidligere årene. PT-statistikken viser at både antallet kunder med bredbåndstelefoni og tradisjonell telefoni gikk ned med henholdsvis 28.000 og 98.000 kunder.

– Under én million husstander har nå fasttelefon. I fjor brukte PT mye energi på å slukke branner på grunn av at folk frykter at fasttelefonen vil bli borte. Ingenting ser ut til å bekymre ordførere og fastboende mer i 2013 enn eventuell nedleggelse av fasttelefoni. Vi sier at de kan slappe av. Det er ikke sånn at kablene vil bli trukket ut uten noe alternativ, sa Aarsæther.

TV også via fiber

Fra og med 2007 har PT også innhentet tall for abonnement og omsetning av TV-signaler. Ser vi på tallene fordelt på de ulike aksessformene - det digitale bakkenettet (her er ikke gratiskanalene med i tallene), kabel-TV, fiber og satellitt, viser at det er rundt 2,2 millioner TV-abonnement i Norge. Samme tall for 2012 var 2,19 millioner abonnement. 

Fordelt på teknologi var det i 2013 rundt 282.000 betalende abonnement i det digitale bakkenetettet. Det er en nedgang på rundt 6.000 siden 2012.

Rundt 367.000 abonnenter fikk TV via fiber, en økning på 57.000 abonnement, Dette er den største årlige økningen som er målt for fiber siden PT begynte å innhente TV-tall. Og mens fiber vokser, faller antall som ser TV via kabel betydelig, ned 13.000 abonnement fra 2012 til 2013, som havnet på 933.000 abonnement.

Også antall abonnement basert på satellitt faller, ned med 22.000 abonnement til 615.000 i 2013.

Ser vi på markedsandelene på TV for alle teknologiene sett under ett, er Telenor fortsatt størst med 45,7 prosent av alle abonnement, hovedsakelig fordelt på satellitt- og kabel-TV. Det er nokså stabilt målt opp mot 2012. Også på TV gjør Get det sterkt, og er nest største aktør med 17,5 prosent av markedet. Det er en liten økning fra 17,1 prosent i 2012. RiksTV hadde en markedsandel på 12,8 prosent, ned fra 13,1 prosent i 2012. Viasat faller fra 6,7 til 6,1 prosent.

Markedsandeler  TV-signaler

 * målt etter antall abonnement. Alle aksessformer.

Til sammen var den totale omsetningen for TV-distribusjon på nesten 7,9 milliarder kroner i 2013. Det er en økning på over 457 millioner kroner sammenliknet med 2012.

– Økningen var særlig sterk i første del av perioden, noe som i stor grad kan tilskrives digitaliseringen av TV og innføringen av HDTV, heter det i rapporten.

Powered by Labrador CMS