FLERE HJEMME MED VELFERDSTEKNOLOGI

Helse-Norge kan spare 23 milliarder i året med velferdsteknologi, ved at flere kan bo lengre hjemme og andelen sykehjemsbeboere reduseres.

Publisert Sist oppdatert

En undersøkelse utført av forskningsinstitusjonen NyAnalyse på oppdrag fra Telenor viser at andelen sykehjemsbeboere kan reduseres fra 27 til 22 prosent i 2040. Innsparingen er beregnet til om lag 23 milliarder kroner i året, ved at 19.000 flere eldre kan bo hjemme ved hjelp av velferdsteknologi.

I en pressemelding fra Telenor heter det at selskapet i dag leverer ulike former for velferdsteknologi til over 80 kommuner, og jobber med et eget digitaliseringsprosjekt for kommunesektoren kalt Smart Kommune.

– For Telenor er det viktig å understreke at smart velferdsteknologi må gå hånd i hånd med varm og god omsorg for en verdig alderdom. Heldigvis kan vi få begge deler ved at velferdsteknologi kan frigjøre tid helse- og omsorgspersonalet i dag bruker på administrasjon og papirarbeid, og gjøre det tryggere for eldre å bo hjemme, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge, i pressemeldingen.

For Telenor er det viktig å understreke at smart velferdsteknologi må gå hånd i hånd med varm og god omsorg for en verdig alderdom

Velferdsteknologi defineres som bruken av digitale og teknologiske løsninger for å utføre arbeidsoppgaver innen pleie- og omsorgssektoren. Dette er for eksempel fallsensorer, komfyrvakt og bruk av GPS for demente. Smart bruk av ny teknologi vil kunne hjelpe flere tusen eldre til en bedre alderdom i eget hjem, heter det i meldingen.

Nylig arrangerte Telenor sammen med Norkart en konferanse om digitalisering i kommune-Norge. 100 kommuner fra hele landet deltok.

Powered by Labrador CMS