HØYERE SIKKERHETSKRAV

Endringer i lov om elektronisk kommunikasjon trådte i kraft 1. juli. Blant annet er kravet om sikkerhet blitt høyere.

Publisert Sist oppdatert

– Krav til sikkerhet i ekomnett blir høyere, og brukere skal få informasjon dersom innenlands elektronisk kommunikasjon rutes ut av landet, sier samferdselsminister Marit Arnstad i en pressemelding fra departementet.

Dette er noen av lovendringene som trådte i kraft 1. juli, 2013, etter at revidert lov om elektronisk kommunikasjon, ofte for enkelhetsskyld kalt ekomloven, ble lagt frem for Stortinget 1. mars 2013. Lovendringene er vedtatt og har nå trådt i kraft.

Sikkerhet og beredskap

Som bruker vil du ha krav på å vite hvilke informasjonskapsler som benyttes, hvilke opplysninger som behandles, formålet med informasjonskapslene og hvem som behandler informasjonen

Nivå for sikkerhet i ekomnett og -tjenester vil heretter ligge over tidligere krav til nødvendig sikkerhet. 

Det vil være tilbyders ansvar at tjenester tilbys med forsvarlig sikkerhet, og myndighetene kan stille krav til tiltak gjennom enkeltvedtak, heter det videre.

– Økt bruk og avhengighet av elektronisk kommunikasjon fører til behov for å sikre fortsatt høy kvalitet, oppetid og robusthet i ekomnett og -tjenester. Selv om det går en grense for hvor sikre nettene kan bli, må vi ruste oss mot nye utfordringer som følger av uvær og angrep mot nettene, sier samferdselsministeren.

Informasjonsplikt

For elektronisk kommunikasjon i Norge, er det fra 1. juli en informasjonsplikt for tilbydere som ruter innenlands elektronisk kommunikasjon utenfor landets grenser.

Brukerne vil dermed kunne skaffe seg informasjon om det foreligger risiko for innsyn i denne kommunikasjonen fra andre lands myndigheter, og det blir strengere regler for bruk av informasjonskapsler.

– Som bruker vil du ha krav på å vite hvilke informasjonskapsler som benyttes, hvilke opplysninger som behandles, formålet med informasjonskapslene og hvem som behandler informasjonen, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Brukere skal også kunne reservere seg mot eller samtykke til bruk av informasjonskapsler gjennom en teknisk innstilling i nettleseren.

Powered by Labrador CMS