Kjøleskap med KFK- og HKFK-gasser må behandles med omhu så ikke de skadelige stoffene lekker ut. Foto: Norsirk

FORTSATT KLIMAGASSER I KASSERTE KJØLESKAP

Over 30 år etter at ozonødeleggende klimagasser ble forbudt i kjøleskap, får returselskapet Norsirk inn slike produkter. Nærmere bestemt 50.000 i fjor.

Publisert Sist oppdatert

Dette skal utgjøre hele 43 prosent av alle kasserte kjøleskap.

– Selv mer enn 30 år etter Montreal-protokollen forbød bruk av ozonødeleggende klimagasser, ble flere enn 50.000 kjøleskap med ozonødeleggende gasser levert til gjenvinning i fjor. Det stiller krav til forsiktig håndtering når disse skal sendes videre til gjenbruk, skriver returselskapet Norsirk på sine nettsider.

Direktør Stig Ervik i returselskapet Norsirk sier de fortsatt ser mange kjøleskap med ozonødeleggende gasser bli levert til gjenvinning. Foto: Norsirk

I Norge er det Revac AS utenfor Tønsberg og Stena Recycling på Ausenfjellet som behandler slike kjøleskap. I 2020 fikk de inn mer enn 50.000 kjøleskap med de ozonødeleggende klimagassene KFK og HKFK, eller rundt 43 prosent av alle kjøleskap som kasseres på kommunale gjenvinningsstasjoner eller hos forhandlere med mottaksplikt, heter det fra Norsirk.

Behandles med omhu

Norsirk-direktør Stig Ervik sier kjøleskap eldre enn 30 år bør behandles med omhu.

– Klimagassene sitter i isolasjonen og i oljen som pumpes rundt i det som vi alle ser som et metallgitter med en kompressor nederst bak på kjøleskapet, og går det hull på selve skapet eller den lukkede kretsen med olje bak på kjøleskapet, siver klimagassene ut og skader ozonlaget, uttaler Ervik i artikkelen på norsirk.no.

De har nok stått i en kjeller eller i en garasje en del år som et ekstra kjøleskap

Siden KFK har vært forbudt i kjøleskap og frysere i mer enn 30 år, tviler Ervik på at særlig mange av de kasserte kjøleskapene kommer direkte fra kjøkkenet.

– De har nok stått i en kjeller eller i en garasje en del år som et ekstra kjøleskap, eller kanskje har det stått på en hytte, skriver Norsirk på sine nettsider.

Strengt regime

– Behandlingsprosessen for kjøleskap med klimagassene KFK og HKFK er mer omfattende enn annen gjenvinning av store hvitevarer. Klimagassene sitter i skummet i veggene på kuldemøblene, og i oljen som finnes i kompressoren nede bak på kjøleskapet. Oljekretsen blir punktert og deretter suges oljen med klimagassene ut av kompressoren for så å bli sendt til forsvarlig håndtering, mens isolasjonen og skummet i skapene blir behandlet i en lukket atmosfære som også fanger opp klimagassene og lagrer disse på egne tanker, før videre destruksjon, skriver Norsirk.no.

Norsirk er eid med 60 prosent av Stiftelsen Elektronikkbransjen, som også er utgiver av fagbladet Elektronikkbransjen.

Artikkelen ble første gang publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 2/2021, som ble distribuert 19 april. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.
Powered by Labrador CMS