Elkjøp Porgsgrunn er oppgradert, med ombrukt innredning. Foto: Elkjøp

OPPGRADERT MED OMBRUKT INNREDNING

Elkjøp Porsgrunn har ombrukt innredning og rensede tepper. – Dette er et prosjekt vi er stolte av, sier driftsleder André Omdahl i Elkjøp Norge.

Publisert

– For en butikk på tilsvarende størrelse er kjeden normalt avhengig av å benytte ni lastebiler, med en kapasitet på 33 paller, for å frakte nødvendig mengde utstyr og materialer til oppgraderingen. Til prosjektet i Porsgrunn ble det derimot kun benyttet fem lastebiler, heter det i en pressemelding datert 17. juni.

Her anslår driftsleder André Omdahl at kjeden har spart mellom 20 og 24 tonn med stål.

Driftssjef André Omdahl i Elkjøp Norge. Foto: Elkjøp

– Disse tallene er ikke medberegnet besparelsen som er gjort på tilhørende emballasje, som igjen må fraktes i retur til gjenbruksstasjoner. Dette er et prosjekt vi er spesielt stolte av med tanke på reisen vi er på innen bærekraft, sier Omdahl i pressemeldingen.

Oppgradert butikk

Elkjøp har de siste årene oppgradert en rekke av varehusene sine til kjedens nyeste konsept, denne våren var det Elkjøp Porsgrunns tur. Blant annet er det ombrukt stål fra et tidligere butikkonsept, og teppene er renset i stedet for at det er lagt nye.

Dette er et prosjekt vi er spesielt stolte av

– Ellers er alle nye tepper i butikkene våre 100 prosent gjenvinnbare. Enten vi bygger nye butikker, eller oppgraderer eksisterende, er det viktig for oss å ta de grepene vi kan for at varehuset skal bli så energieffektivt som mulig. Derfor utstyres alle nye butikker med ledlys, og hos Elkjøp Porsgrunn har vi skiftet lysstoffrør og pærer i eksisterende belysning til led, sier Omdahl.

Han sier Elkjøp overvåker virksomhetens energiforbruk gjennom året og kartlegger butikkenes forbruk per kvadratmeter.

– Målet er at varehusene skal bli mer energieffektive, sier Omdahl i pressemeldingen.

Bærekraftansvarlig Stina Winther i Elkjøp Norge. Foto: Elkjøp

Amisiøs stragegi

– Vi har en svært ambisiøs bærekraftstrategi som handler om å hjelpe kundene våre til å leve grønnere ved bruk av smart teknologi, samtidig som vi selv minimerer vårt miljømessige fotavtrykk. For å få til dette er vi nødt til å integrere bærekraft i alle bedriftens ledd, og dette er et viktig steg i den retningen, sier Stina Winther, bærekraftansvarlig i Elkjøp Norge.

Elkjøp Nordic omsatte regnskapsåret 2020/2021 varer og tjenester for 49,8 milliarder kroner i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island og på Færøyene. Av dette sto Elkjøp Norge for 15,15 milliarder. Elkjøp Norge har 153 butikker, hvorav 37 Elkjøp Phonehouse. I tillegg har kjeden to butikker på Gardermoen. Elkjøp ble dannet i 1962, og har i dag over 3000 medarbeidere i Norge. Elkjøp-konsernet er eid av britiske Currys.

Powered by Labrador CMS