SAMLET AVFALLSBRANSJEN

Elreturs miljøfond inviterte hele avfallsbransjen til seminar om produsentansvar og bærekraft, og hadde med aktører fra hele verdikjeden.

Publisert Sist oppdatert

For første gang var offentlige etater, kommunale selskaper og private selskaper samlet i samme rom for å diskutere produsentansvar.

Ingen av de som jobber i avfallsbransjen opererer i et vakuum. Myndigheter, lovgivning offentlige selskaper og private selskaper har alle en interesse i feltet. Alle deler samme mål: å sørge for miljøvennlig håndtering av avfall.

Samlet bransjen

Det viktige for vår del av bransjen er at myndighetene og returselskapene legger opp til en rettferdig konkurranse

– Det skjer mye spennende i avfallsbransjen nå. Regelverket er i endring og bransjen er i endring. Vi ønsket å gi bransjen et helhetlig inntrykk av det som foregår, sier Arve Aasmundseth, leder for Elreturs Miljøprisjury.

Akademikere fra ulike forskningsmiljøer, privat næringsliv, offentlige selskaper, organisasjonsliv og nasjonale myndigheter var med på møtet, og bidro til å belyse ulike aspekter av avfallsbransjen, og hvilke utfordringer den står overfor i dag.

Blant foredragsholderne var også Konkurransetilsynet, som la fram sin rapport om returbransjen.

– Den viser at produsentansvarsordningene i utgangspunktet er et positivt virkemiddel, og det samme er konkurranse mellom returselskapene. Men reguleringer kan skape urimelig høye etableringsbarrierer for nye selskaper, særlig knyttet til geografisk dekning, sierEivind C. Lillesveen, førstekonsulent i Konkurransetilsynet.

Han peker likevel på at uklare rollefordelinger mellom aktørene i verdikjeden kan skape usikkerhet. Tilsynet er også bekymret for returbransjens ønske om samarbeidsavtaler for avfallshenting i grisgrendte strøk.

– Det kan forekomme tilfeller der det oppstår behov for clearing-ordninger. Disse medfører visse bekymringer, men kan også bidra til mer effektive markeder. Mye handler om utforming og regelverk, sier Lillesveen.

Europeisk tilpasning

Administrerende direktør i Miele Norge, Dag Steenfeldt-Foss, la frem produsentenes syn på ordningene.

– Det viktige for vår del av bransjen er at myndighetene og returselskapene legger opp til en rettferdig konkurranse, høye kvalitetsstandarder og holder revisjoner og kontroller. Og så er vi opptatte av at man får på plass et felles europeisk regelverk, sier han.

Sirkulærøkonomi er et begrep i vinden, og administrerende direktør i Elretur, Stig Ervik, sier myndighetene må legge til rette for at dette skjer.

– Alle snakker om sirkulærøkonomi, og at dette er noe som vil komme en gang i fremtiden. Vi som er her i dag er det som sørger for at økonomien blir sirkulær. Det er vårt ansvar, sier han.

I sitt oppsummerende foredrag samlet han trådene fra de forskjellige foredragsholderne. Budskapet var klart: dagens produsentansvarsordninger kan sørge for en sirkulær økonomi, men bransjen har behov for at myndighetene endrer noen av reguleringene.

Powered by Labrador CMS