HVOR ER DEMOKRATIET?

INNSPILL: Vi ønsket lokaldemokrati og medbestemmelse for våre ansatte. Nå må vi gi oss. Alternativet var streik og trusler om boikott.

Publisert Sist oppdatert

Med beklagelse trekker vi tilbake valgfriheten og tilbudet om ny lønnsavtale til ansatte i 23 av våre butikker.

Dette er vår historie fra norsk arbeidsliv i 2016, om hvordan 139 organiserte av totalt 1.200 medarbeidere ble fullstendig overkjørt av Handel og Kontor. Vi ønsket å gi våre ansatte lokal valgfrihet. De butikkene som valgte gammel tariffavtale ville få det. De butikkene som ønsket ny lønnsavtale kunne få det. Slik valgfrihet vil ikke Handel og Kontor gi arbeidstakerne.

Del én av historien:

Dette er vår historie fra norsk arbeidsliv i 2016, om hvordan 139 organiserte av totalt 1.200 medarbeidere ble fullstendig overkjørt av Handel og Kontor

Vi har butikker der flertallet av de ansatte gjerne vil ha vår nye lønnsavtale, i stedet for gammel tariffavtale. Det blir de nektet av Handel og Kontor. Alle må ha tariffavtale sier Handel og Kontor, også de som ikke er medlemmer av forbundet.

Del to av historien:

Vi har butikker hvor flertallet av de som er HK-medlemmer gjerne vil ha vår nye lønnsavtale, i stedet for gammel tariffavtale. Også dette flertallets ønske nekter Handel og Kontor å høre på. Alle må ha tariffavtale sier de, både medlemmer og ikke-medlemmer, uavhengig av hva flertallet mener.

Del tre av historien:

Vi har butikker hvor absolutt alle ansatte, både medlemmer av Handel og Kontor og de som ikke er medlemmer, gjerne vil ha ny lønnsavtale i stedet for gammel tariffavtale. Også da nekter Handel og Kontor. Alle må ha tariffavtale, sier de.

Del fire av historien:

Vi har en butikk hvor kun én eneste ansatt er medlem av Handel og Kontor, og dette ene medlemmet vil gjerne ha ny lønnsavtale i stedet for gammel tariffavtale. Handel og Kontor nekter dette også. De sier at alle må ha tariffavtale, både det ene medlemmet av Handel og Kontor og alle de andre som ikke er medlemmer.

Motivasjonsfaktor

Vi mener medbestemmelsesrett er en viktig motivasjonsfaktor i arbeidslivet. Nå må vi gå tilbake til våre ansatte og beklage at vi ikke får lov til å la flertallet bestemme. Hadde vi gjort det, ville Handel og Kontor sanksjonert med streik og boikott-aksjoner mot våre butikker.

Våre dyktige medarbeidere har jobbet hardt for å gjenopprette et lønnsomt fundament for trygge arbeidsplasser. Vi kan ikke sette arbeidsplassene i fare på grunn av streik og boikott. Til våre ansatte beklager vi derfor at vi måtte gi etter. Det betyr at vi ikke kan gjøre som vi har planlagt og som et flertall av de ansatte har ønsket. Vi må dessverre trekke tilbake den nye lønnsavtalen som flertallet ønsket seg.

Reiser spørsmål

Denne fortellingen reiser noen spørsmål:

Det ene spørsmål er: Hvorfor kan ikke flertallet av HK-medlemmer i butikken få bestemme?

Og det neste er: Hvorfor kan ikke flertallet av alle de ansatte bestemme?

Og det siste er: Hvorfor kan ikke hver enkelt arbeidstager bestemme om de vil ha tariffavtale? Vi har nemlig ikke noe imot at de som ønsker det skal få tariffavtale. Spørsmålet er hva vi gjør med ansatte som ikke ønsker det.

Vi konstaterer med stor undring at dette er spørsmål som ikke en eneste norsk journalist, politiker eller arbeidsgiverorganisasjon er villig til å stille. Å la arbeidstakere få bestemme lokalt hvilken avtaleordning de ønsker, er i vår verden ikke frata ansatte deres rettigheter. Det er lokaldemokrati.

Powered by Labrador CMS