LA OSS LØFTE BLIKKET

KRONIKK: Det er synd at Expert og Hovland velger å fortsette på samme spor der de bevisst feilinformerer kunder og ansatte.

Publisert Sist oppdatert

HK hadde håpet at når vi ble enige om videreføring av tariffavtalene, kunne vi løfte blikket, se framover og legge grunnlaget for et godt samarbeid. Når det nå kommer opp igjen i en kronikk av Morten Hovland i Expert 23. mai, altså lenge etter at saken er avsluttet, må vi svare på en del av kritikken fra Expert og samtidig rette opp i faktafeil;

Vanlige spilleregler

Vårt håp er fortsatt at ledelsen og de tillitsvalgte blir enige om å bygge et resultatlønnssystem på toppen av tariffavtalene

Vi truet ikke med boikott, men fulgte vanlige prosess- og spilleregler ved krav om videreføring av tariffavtalene, slik vi alltid gjør. Vi varslet streik for å få videreført tariffavtalene. Boikott ble nevnt av utenforstående under prosessen, men aldri fremsatt som trusler fra vår side. Vi har opptrådt ryddig og nå er tariffavtalene på plass.

Når Expert hevder at 139 organiserte av totalt 1200 ansatte ble fullstendig overkjørte av Handel og Kontor, må vi først avklare tallbruken her; det er slik at vi hadde nær 200 medlemmer av 446 mulige i de 23 butikkene/hovedkontoret med tariffavtale. Det er en organisasjonsgrad på over 40 prosent. Vi overkjørte ikke våre medlemmer; medlemmene forsvarte tariffavtalene, vi gjorde jobben vår og det er vi som svarer for våre medlemmer.

Ingen valgfrihet

Så hevder Expert at de hadde butikker der flertallet av de ansatte stemte for, flertallet av HK-medlemmene stemte for eller absolutt alle ansatte stemte for deres nye lønnsavtale, i stedet for tariffavtale. Vel, vi fikk reaksjoner fra mange av våre medlemmer på hvordan disse avstemmingene foregikk. Det var aldri noen demokratisk prosess fra Experts side. Det var ingen valgfrihet da Expert 11. februar 2016 erklærte at de ikke ville gi ansatte tariffavtaler.

De arbeidsgiverstyrte avstemmingene var dessuten direkte innblanding i fagforeningens pågående forhandlinger med arbeidsgiver om inngåelse av tariffavtale, og er i strid med ILO konvensjon 98, artikkel 2 som sier følgende; Arbeidernes og arbeidsgivernes organisasjoner skal nyte tilstrekkelig vern mot enhver innblanding fra den annen part eller dens representanter eller medlemmer, når det gjelder stiftelse, virksomhet eller administrasjon.

Anbefaler bonusavtaler

I tillegg er det slik at det ikke handler om enten tariffavtale eller en ny lønnsavtale. Det er faktisk slik at tariffavtalene anbefaler bonusavtaler. Begge deler er altså mulig og Expert kan velge å innføre bonusordninger på toppen av tariffavtalene. Men Expert har så langt valgt å sette tariffavtalen opp mot sitt eget prestasjonslønnssystem.

Tariffavtalene sikrer de ansatte retten til å velge tillitsvalgt som skal representere dem i forhandlinger med ledelsen, retten til medbestemmelse og forhandlinger og trygghet for gode lønns- og arbeidsvilkår. Disse rettighetene var vi opptatt av å sikre våre medlemmer.

HK vil bistå

Vi har på vår side informert om muligheter og invitert Expert til forhandlingsbordet mer enn én gang. Den har de så langt takket nei til. Expert vil ha sitt eget prestasjonslønnssystem der de selv har totalt herredømme og ensidig kan bestemme vilkårene og gjøre endringer. Å bygge lønnssystemet på toppen av tariffavtalen, vil bety at Expert må avtale vilkår og endringer med tillitsvalgte. Vi registrerer at de så langt ikke har ønsket dette velkomment.

Vårt håp er fortsatt at ledelsen og de tillitsvalgte blir enige om å bygge et resultatlønnssystem på toppen av tariffavtalene. HK bistår gjerne i å finne frem til gode løsninger. La oss få til et godt og konstruktivt samarbeid, løfte blikket og se fremover.

Powered by Labrador CMS