Philip Loubele leder Gibson Innovations forsknings- og utviklingsavdeling i Leuven i Belgia, som har ansvaret for produktnyhetene fra Philips og Onkyo. Foto: Stian Sønsteng

FÆRRE – MEN BEDRE – PRODUKTER

Gibson Innovations beveger seg opp i segmentene, og satser på færre – men bedre – produkter. Snart kommer de også med smarte lydprodukter.

Publisert

Selskapet er siden 2014 eid av amerikanske Gibson Brands, men det meste av produktutviklingen skjer fortsatt ved den gamle forsknings- og utviklingsavdelingen til Philips i Leuven i Belgia. Philips solgte som kjent ut den delen av selskapet som drev med lyd, og het en periode Woox Innovations, før det amerikanske selskapet som er tuftet på gitarproduksjon, med hovedkvarter i Nashville i Tennessee i USA, kom inn som eiere.

– Produktene til gruppen brukes til å skape musikk, utøve musikk og oppleve musikk – og det er her vi kommer vi inn. Vårt hovedfokus er Philips, Philips Fidelio, Gibson og Onkyo, med audioprodukter, hjemmekino og video, hodetelefoner samt smarthjem og -lyd, sier Philip Loubele.

Arbeidet med utviklingen av smarte lydprodukter har pågått i tre år ved iLab.

I tillegg til å være administrerende direktør ved Gibson Innovations i Belgia, leder han forsknings- og utviklingsavdelingen - kalt Innovations Lab (iLab). Fagbladet Elektronikkbransjen er invitert hit av Gibson Innovations i Norden, og får reise og opphold dekket av dem.

Ved iLab er det 20 ansatte, som arbeider med lyd og akustikk, samt smarte lydprodukter. Sistnevnte kategori er et nytt segment for selskapet, der de har arbeidet med produktutvikling i tre år. Når det gjelder lydproduktene, utvikles konseptene og prototypene hovedsakelig ved iLab i Leuven.

– Det er et tett samarbeid mellom oss og design- og produktutviklingsavdelingen i Hong Kong i denne prosessen. Når et konsept er modent nok, overføres det til dem slik at de gjør det klart til produksjon ved fabrikkene i Shenzhen i Kina, sier Loubele til fagbladet Elektronikkbransjen.

Produktene til gruppen brukes til å skape musikk, utøve musikk og oppleve musikk – og det er her vi kommer vi inn

Kanskje Gibson

Siden iLab er en del av Gibson Brands, samarbeider de også med konsernets forsknings- og utviklingsavdelinger i San Fransisco, Los Angeles og Tokyo/Osaka.

– Når det gjelder de to avdelingene i USA, handler det om at vi utnytter hverandres kompetanse. De befinner seg nært Silicon Valley, der mye skjer innen tingenes internett, og vi drar veksler på nettverket deres der. I Los Angeles arbeider de mest med profesjonell audio, mens vi er på forbrukersiden. Mange av verktøyene, teknologiene, kompetansen og måten vi arbeider på er lik, så vi henter ting fra hverandre. Det samme gjelder våre kolleger i Onkyo i Japan. Fra iLab her i Leuven kommer det per i dag produkter med varemerkene Philips og Onkyo, og ser på om vi også skal arbeide med varemerket Gibson. Under varemerket Onkyo arbeider vi med hodetelefoner, ørepropper og små høyttalere, sier Loubele.

Gibson Innovations utvikler og produserer Onkyo-hodetelefoner og blåtannhøyttalere under en merkevarelisensavtale med Onkyo & Pioneer Innovation Corporation Japan.

Samarbeidet med de andre forsknings- og utviklingsavdelingene har pågått et par års tid.

– Vi møtes minst hvert halvår, for å se hvor vi kan samarbeide, og dette går stadig bedre, sier Loubele.

Han forteller at selskapets historie i Leuven går tilbake til 50-tallet, med den første fabrikken Philips etablerte utenfor Nederland.

– Fabrikken ble nedlagt på 80-tallet, og noen av de ansatte fortsatte med produktutvikling selv om produksjonen forsvant, ikke langt fra her vi nå holder til. En av årsakene til at vi er nettopp her, er at det er et stort universitet i Leuven vi kan rekruttere folk fra. Dessuten ligger Leuven midt i Europa, bare en drøy halvtime fra Brüssel, og lokaliseringen er ideell siden vi er en internasjonal stab, sier Loubele.

Unik kompetanse

Ahmed al Zubaidi ved Gibson Innovations iLab i Leuven i Belgia forteller om selskapets utvikling av hodetelefoner.

– Hva er den viktigste oppgaven for iLab?

– At vi stadig utvikler nye konsept som følger trendene og er relevante for forbrukerne, som genererer salg for selskapet.

– Hva er ditt inntrykk av iLab sammenlignet med tilsvarende forsknings- og utviklingsavdelinger i andre selskap?

– Det som skiller oss fra andre, også globalt sett, er at vi er satt opp med en unik kombinasjon kompetanse i en liten avdeling med bare 20 ansatte. Vi har spesialister innen fagområdene lyd, akustikk, oppkopling og programvare.

– Er det mulig å beskrive lyden som kommer herfra?

– Vi forsøker å lage en unik lyd, som både er karakteristisk for Gibson og Philips. Når det er sagt, er lyd en subjektiv opplevelse, så vi forsøker å stå for en konsistent lydytelse ved å kontinuerlig analysere lydkvaliteten vi leverer. I dette er det vi kaller Golden Ears svært viktig. Prototypene er utviklet her, mens de finjusteres i Asia. Derfor utdanner vi folk i å beskrive lyden på den samme måten, slik at vi kan samarbeide om hva som er god lyd. Vi har ingen guru som sier ja eller nei, men blir enige - så objektivt man kan bli - om hvordan lyden skal være, sier Loubele.

Aymeric Devergie er lyd- og akustikkingeniør ved iLab. Han har doktorgrad i psykoakustikk, som er læren om hvordan hørselen fungerer og hvordan hjernen tolker lydsignalene øret fanger opp. Ved iLab har han ansvaret for lydkvaliteten i alle aspekter, samt utviklingen av hodetelefoner når det gjelder lyd og akustikk.

Vi har ingen guru som sier ja eller nei, men blir enige - så objektivt man kan bli - om hvordan lyden skal være

– Golden Ears består av en gruppe eksperter, sju i Belgia og 31 i Asia, sier Devergie.

– Er det noen forskjell på lydpreferansene i Europa og Asia?

– Det kan være noen, for eksempel når det gjelder hvor mye bass man foretrekker. Som psykoakustiker vet jeg at språket vi snakker og hører til daglig påvirker måten hjernen oppfatter lyd, sier Devergie.

Hi-Res Audio viktig

– Når dere starter utviklingen av et nytt produkt, regner jeg med at dere ønsker å tilby best mulig lyd. Er det mange kompromisser som må inngås på veien?

– Dette skjer på to måter. Enten kommer vi opp med et nytt konsept vi må få gjennomslag for i resten av organisasjonen, eller vi får i oppdrag om å utvikle et produkt med definerte spesifikasjoner og priskategori. For å ta hodetelefoner, kan vi velge den beste driveren hvis det er snakk om en dyr modell. Hvis det er snakk om en innstegsmodell, er bildet selvsagt et annet. Uansett ønsker vi å skape et best mulig resultat, men selvsagt handler dette om kompromisser, sier Devergie.

– Noen innovasjoner handler om å lage bedre lyd. Da setter vi tidlig en referanse vi bruker som retningslinje, som vi holder oss til i hele prosessen. Utfordringene dukker opp hvis designet eller lyden endres, og man beveger seg bort fra det opprinnelige konseptet. Vi forsøker da å være fleksible, og arbeide hånd i hånd med våre 30 designere i Hong Kong, også i tilfellene da produksjonskostnadene er en av de begrensende faktorene, sier lyd- og akustikkarkitekt Benoit Burette.

– Kan det være at dere underveis i prosessen, hvis dere skal utvikle en hodetelefon i midtsegmentet, opplever at lydkvaliteten er så mye bedre enn ventet, at dere posisjonerer den i et høyere segment?

– Vi vet godt hvor de ulike elementene ligger på kvalitetsskalaen, og det kan i enkelte tilfeller hende vi ber våre leverandører endre spesifikasjonene på ulike deler for å treffe det ønskede prispunktet, sier Devergie.

– Hva tenker dere om Hi-Res Audio-standarden?

– Det er en milepæl at det er mulig å sertifisere produkter, med en objektiv standard som forsikrer forbrukerne at det de kjøper holder mål, sier Devergie.

Christer Byfors ledet Norden-avdelingen til Gibson Innovations da vi var med til Belgia. Siden er han gått over til Canon.

Burette forteller at de da standarden kom oppdaget at en lang rekke av hodetelefonene deres allerede oppfylte kravene.

USA vs. Nederland

– Hvilken posisjon ønsker Gibson Innovations å ha i lydbransjen?

– Generelt beveger vi oss stadig høyere oppover. For tiden arbeider vi med færre, men bedre, produkter. Vi så starten på dette gjennom Fidelio-satsingen, som startet for noen år siden, sier Burette.

– Er sluttkundene klar over denne endringen?

– Vi forsøker å ikke være for mye påvirket av måten hifi-bransjen selger produktene sine. Målet vårt er at forbrukerne er fornøyd med lyden, eller gjerne imponert over den, men vi forsøker ikke å forklare hvorfor de skal være dette. Vi retter oss snarere mot vanlige forbrukere, ikke high end-nerder som oss selv, sier Burette.

– På hvilken måte har Gibson Brands oppkjøp av selskapet påvirket måten dere arbeider på?

– Gibson Brands er et førsteklasses musikk- og livsstilsselskap, mens Philips er en kjent og etablert merkevare. Gibson har tilført oss en ny driv og motivasjon, der vi også må tenke på at dette er et musikkvaremerke, og ikke bare et audioselskap, sier Loubele.

– Hvordan oppleves det at dere nå har amerikanske eiere?

– Amerikanerne har en annen måte å drive et selskap på. Vi var vant til å være et nederlandsk selskap, der alt var veldig åpent og demokratisk. Nå har vi klarere mål og krav, noe vi har tilpasset oss. Hvert halvår må vi bevise at vi faktisk leverer det vi skal, som en forsknings- og utviklingsavdeling. I Philips tok ting ofte lenger tid, og det var en åpen debatt. Nå skjer ting raskere og lettere, men vi må være sikre på at vi faktisk leverer det vi har tatt på oss, sier Loubele.

Hvert halvår må vi bevise at vi faktisk leverer det vi skal, som en forsknings- og utviklingsavdeling

De ti som arbeider med lyd og akustikk ved iLab i Leuven, er delt inn i audio og video/hjemmekino. Disse gruppene er i ferd med å smelte sammen.

Benoit Burette forteller om utviklingsprosessen av stereosystemet PS1.

– Det er helt annerledes enn det man forventer seg av et hifi-system, med en diskant i ørehøyde plassert på en metallstang ned til dypbasshøyttaleren. En av utfordringene var hvor mye stolpen skal tåle, uten å brekke eller bli bøyd. Prosessen med å lage sokkelen, der basselementet sitter, tar fire uker, da det blant annet skal legges lag på lag med lakk, sier Burette.

Powered by Labrador CMS