Terje Romen kjøpte i februar boet etter Soundgarden-konkursen, og driver kjeden videre med seks butikker. Her fra avdelingen i Hammersborggata 4 i Oslo. Foto: Marte Ottemo

VIL VÆRE DET BESTE DEMOROMMET

– Som leverandør har jeg registrert at det er en god del sluttkunder der ute som ikke får sjansen til å se og høre produktene de ønsker seg.

Publisert

Det sier Terje Romen, som etter oppkjøpet av konkursboet driver Soundgarden-kjeden videre med seks butikker, i Bergen, Forus, Haugesund, Kristiansand, Oslo og Trondheim.

– Vi ønsker at Soundgarden også skal trekke til seg folk flest, og vise at det finnes produkter tilgjengelig som gir en større musikkopplevelse og -glede, sier Romen til fagbladet Elektronikkbransjen.

Gjennom Terje Romen AS eier han Soundgarden Hi-Fi AS, selskapet han opprettet da at han kjøpte konkursboet etter Soundgarden.no AS den 18. februar. Mer om dramaet etter konkursen lenger ned i artikkelen.

Romen har brukt ukene etter oppkjøpet til å stable det nye selskapet på beina. 15 butikker er redusert til seks, og når vi intervjuer Romen den 2. april er han i ferd med å forberede den første samlingen med butikksjefer og de ansatte i administrasjonen.

Fra Soundgarden Oslo Centrum i Hammersborggata 4. Foto: Marte Ottemo.

Også folk flest

– Vi vil definere hva kjeden skal være, og hvordan vi skal kommunisere dette ut i markedet, med et spisset konsept innen segmentet for premium-lyd. Entusiastene vil fortsatt være viktig, men vi vil også satse på dem som ikke på forhånd har satt seg inn i de tekniske spesifikasjonene. Enkelt sagt handler det om å ikke skremme vannet av kundene når de kommer inn døra. Det er mange som har råd til kvalitetsprodukter, som ofte ikke koster særlig mer enn det de store kjedene tilbyr, men som gir en langt bedre opplevelse, ikke minst over tid. De store kjedene har enormt mange produkter, og kanskje ikke mulighet til å hjelpe kundene til å ta det riktige valget, sier Romen til fagbladet Elektronikkbransjen.

Det er mange som har råd til kvalitetsprodukter, som ofte ikke koster særlig mer enn det de store kjedene tilbyr

Han er også eier av Mono AS, som nå er flyttet fra Skedsmokorset og inn i lokalene til Soundgarden i Ole Deviks vei i Oslo.

– Her var det godt med plass, og tilfeldighetene ville ha det slik at leiekontrakten vår på Skedsmokorset gikk ut den 1. april. I dag sitter vi fire her fra Mono, og fire fra Soundgarden, sier Romen.

Lagrene til Mono og Soundgarden på Skedsmokorset er slått sammen, med to ansatte – én fra hvert selskap.

Konkurrent og kunde

Det største demorommet ved Soundgarden Bergen i Strandgaten 18. Foto: Steffen Kvalheim/Soundgarden.

– I og med at vi gikk ned til seks butikker, måtte vi redusere administrasjonen. Med oss videre i Soundgarden har vi derfor Ivar Haraldstad, som er salgssjef og kjedekoordinator. Tom Asker Christensen er ansvarlig for IT og nettbutikk, mens Lars Christian Jensen og Thor Benny Bøe driver nettbutikken, som per i dag er vår største salgskanal.

– I hvilken grad vil Soundgarden og Mono arbeide sammen?

– Som nevnt er det litt tilfeldig at vi nå sitter sammen, men jeg ser ikke bort fra at det også i fremtiden vil være en samlokalisering. Når det er sagt, skal selskapene drives separat, sier Romen.

– Er de andre leverandørene skeptiske til at du som eier av Soundgarden også eier konkurrenten deres, Mono?

Butikksjef Odd Kåre Lerbrekk ved Soundgarden Forus, som ligger i Luramyrveien 1 på Sandnes. Foto: Atle Dreier/Soundgarden.

– De har i så fall ikke uttalt dette til meg. Jeg har vært med på de fleste møtene med leverandørene, og har inntrykk av at de opplever det som positivt at noen som har vært lenge med i bransjen står bak. Hovedbudskapet vårt i disse møtene er at Soundgarden skal ha en portefølje butikkene kan leve av, og det virker som dette går hjem. Det er heller ingen forskjell på betingelsene Soundgarden har hos Mono, og det Monos øvrige kunder har. Soundgarden har fortsatt egenimporterte produkter, men - uten å forskuttere noe, siden produktkabalen ennå ikke er lagt - jeg ser flere fordeler med å arbeide med oppegående lokale leverandører, sier Romen.

Ga 3,4 millioner

– Hvordan forholder leverandørene seg til Soundgarden, som tross alt gikk konkurs to ganger på åtte måneder?

– Jevnt over er de svært positive, men noen svært få forholder seg til det gamle navnet, og ikke til nytt organisasjonsnummer og ny eier. Dette er forståelig, siden de tidligere har hatt problemer med og kanskje tapt penger på ett eller to firma med samme navn. Vi håper de etter hvert kommer på banen, men forstår selvsagt at nye Soundgarden må bevise at vi har livets rett, sier Romen.

– Mono er ikke vanskelige som leverandør overfor Soundgarden?

Bjørn-André Bekkevold ved Soundgarden Haugesund gjør butikken i Longhammarvegen 7 fin for nye kunder. Foto: Jakob Hansen/Soundgarden.

– Mono har vært ganske imøtekommende, ler Romen.

– De aller fleste leverandørene ser dette som en mulighet, siden det trengs denne type salgskanal i markedet. Vi har en egenkapital på tre millioner kroner, og det er ikke verst fordelt på seks butikker. Vi arbeider også med å få et solid styre på plass, sier Romen.

Mono har vært ganske imøtekommende

Han kjøpte konkursboet etter Soundgarden.no AS for 3,4 millioner kroner, og regner med at han kommer opp i fire millioner kroner når alle utgifter i forbindelse med å stenge ni butikker og å flytte varelagrene deres er betalt.

Likevel Kristiansand

– Varepartiet vi kjøpte kan ikke sies å være optimalisert for fremtiden, så vi må rydde litt, og selge ut mye av dette. Vi er nå i en prosess der vi skal sette en portefølje som er riktig for oss. Dette vil nok føre til at vi går ned på antall leverandører, slik at den enkelte leverandør vet at de er viktige for oss – og Soundgarden vet at kjeden er viktig for dem, sier Romen.

Soundgarden Kristiansand har flyttet fra Sørlandssentret til Skippergata 55 i Kvadraturen. Foto: Knut Østeby/Soundgarden.

Soungarden Hi-Fi AS er hovedselskapet, med avdelinger de seks stedene der de har butikker, samt nettbutikk og kontor. De seks butikkene er ifølge Romen ganske ulike, både når det gjelder salgsflate og kundegrunnlag.

– Vi hadde bestemt oss for fem butikker, men har en ildsjel i Kristiansand, Knut Østeby, som fant sentrale lokaler i Skippergata i Kvadraturen, så vi bestemte oss for å drive videre der.

Butikken i Kristiansand holdt tidligere til i Sørlandssentret.

– Ingen av dagens butikker ligger i kjøpesentre, siden åpningstidene der medfører for store lønnskostnader. Det viktigste er på ingen måte å ha mange butikker, men å få definert og gjennomført konseptet, der hver enkelt butikk skal kunne bidra med en opplevelse, vise hva god lyd er, og vise til et positivt resultat. Vi ønsker å være leverandørenes beste demorom, og vil få til en best mulig vekselvirkning mellom nettbutikken og våre fysiske butikker, sier Romen.

Mitt mantra vil være at Soundgarden skal tilby kvalitet, både på produktene, men også på opplevelsen i butikk

Oppvokst bak disken

– Dukker det rette tilbudet opp åpner du likevel en ny butikk?

– Når vi har stablet det nye konseptet på plass, og det eventuelt dukker opp et lokale der det er langt til nærmeste butikk, er det fristende. Men, det må være profitabelt, sier Romen.

Han begynte selv som salgssjef i Ortofon Norge tidlig på 90-tallet. I 1995 kjøpte han selskapet, endret navnet til Mono AS, og han begynte snart å ta inn flere agenturer. I dag er Mono AS importør og distributør av varemerkene Audio Research, Aurender, Cabasse, ICE Cable, iEAST, Jamo, Klipsch, Onkyo, Pryma, Rega, RHA, Ruark, Sonus Faber, Sumiko Pickuper, Sumiko og Van Den Hul.

– Så dette er første gangen du er involvert i butikkdrift?

Fra Soundgarden Trondheim, som ligger i Fjordgata 34. Foto: Kristian Skauge/Soundgarden.

– Familien hadde 15 sportsbutikker, så jeg er nærmest oppvokst bak disken. Dessuten arbeidet jeg i Akers Mic Hi-Fi på slutten av 80- og begynnelsen av 90-tallet som selger, men dette er første gangen jeg selv er inne på eiersiden.

– Har du verket etter å få sjansen til å drive butikk på din måte?

Soundgarden Haugesund ligger i Longhammarvegen 7. Foto: Jakob Hansen/Soundgarden.

– Som leverandør har jeg registrert at det er en god del sluttkunder der ute som ikke får sjansen til å se og høre produktene de ønsker seg. Spørsmålet er hvordan man kan gjøre dette kommersielt forsvarlig. Det er mange aktører i bransjen, og mitt mantra vil være at Soundgarden skal tilby kvalitet, både på produktene, men også på opplevelsen i butikk. At vi kan gi kundene noe som overgår forventningene deres, også når det gjelder kvaliteten på selve kjøpsopplevelsen, sier Romen.

Dramaet etter konkursen

Soundgarden.no AS begjærte oppbud den 11. februar. Det ble tidlig klart at eier og daglig leder Jan Inge Solheim ikke var blant interessentene til å kjøpe boet i selskapet som åtte måneder tidligere gjenoppsto etter konkursen i Spaceworld Soundgarden AS. Ifølge ledelsen hadde ikke finansieringen vært tilstrekkelig, slik at de ikke hadde nok varer mot jul, noe som igjen bidro til at omsetningen ikke ble som forventet.

Soundgarden Kristiansand ligger i Skippergata 55 i Kvadraturen. Foto: Knut Østeby/Soundgarden.

Soundgarden.no AS hadde ved konkursen 35 heltidsansatte, totalt 107 personer på lønningslistene, og 15 butikker i Bergen, Trondheim, Kristiansand (Sørlandssenteret), Oslo (Hammerborggata og Storgata), Forus, Sandvika Storsenter, Bodø, Magasinet Drammen, Ski Storsenter, Strømmen Storsenter, Levanger (Magneten Senter), Tromsø (Jekta Storsenter), Amfi Mandal og Haugesund, samt nettbutikken.

Da Spaceworld Soundgarden AS gikk konkurs den 14. juni 2018, hadde selskapet 38 butikker, nettbutikk, og totalt 250 ansatte hvorav 83 i fulltidsstilling. Omsetningen i 2017 var 307 millioner kroner.

Startet i 1994

Dette er en seriøs aktør, og de ansatte har vært med på dialogen i forhandlingene

Kjedens historie går tilbake til 1994, da Jan Inge Solheim var med på å etablere Hi-Fi Center-kjeden, som den 1. juni 2008 endret navn til Soundgarden. Solheim eide da kjeden, som besto av 16 butikker.

Fra Soundgarden Oslo Centrum i Hammersborggata 4. Foto: Marte Ottemo.

I november 2013 åpnet Soundgarden sin første senterbutikk, i Sandvika storsenter, som den 18. butikken i kjeden. I mai 2015 ble kjeden slått sammen med Spaceworld, med Solheim som største eier med 55 prosent gjennom Skagen Invest & Consult AS, mens Reitangruppen AS eide resten. På dette tidspunktet hadde Spaceworld (etablert i 1984) 39 butikker, mens Soundgarden hadde 19 butikker.

I september 2016 kjøpte Solheim opp Reitangruppens aksjer, og ble eneeier. Spaceworld Soundgarden besto da av 45 butikker på kjøpesentre og i sentrumsnære lokasjoner.

Etter konkursen den 11. februar, ble Erling Opdal, styreleder og partner i Advokatfirmaet Ræder AS, oppnevn som bostyrer. DNB Bank ASA hadde pant i varelager og driftstilbehør.

Soundgarden Forus ligger i Luramyrveien 1 på Sandnes. Foto: Atle Dreier/Soundgarden.

Fnky AS første kjøper

På kvelden fredag 15. februar mottar fagbladet Elektronikkbransjen en tekstmelding fra Opdal om at Fnky AS har kjøpt konkursboet. Bak Fnky AS står Stein Frode Ertzeid, og sønnene Torgeir og Are. Selskapet har tre nettbutikker under Fnky-navnet, som driver med lyd, møbler og teknologi, samt Sykkelpikene.no som selger sykler via nett og sju fysiske butikker i de største byene.

– Med dette ønsker jeg å hente frem den gamle kjærligheten, å rendyrke et konsept vi kjenner fra tidligere, og at dette kommuniseres på en tydelig måte, sier Stein Frode Ertzeid til fagbladet Elektronikkbransjen denne fredagskvelden.

Han har blant annet bakgrunn som daglig leder og medeier i nettopp Hi-Fi Center-kjeden. Mandag 18. februar kommer derimot meldingen om at Fnky AS trekker seg som kjøper.

I dette demorommet ved Soundgarden Bergen i Strandgaten 18 vises integrerte høyttalere. Foto: Steffen Kvalheim/Soundgarden.

 

Fnky trekker seg

– Det kom som lyn fra klar himmel at Fnky AS har problemer med finansieringen, og vi har gitt dem tid ut dagen til å få denne på plass, sier bostyrer Erling Opdal til fagbladet Elektronikkbransjen denne dagen.

Samtidig som vi er i kontakt med bostyrer, mottar vi denne uttalelsen fra Stein Frode Ertzeid på epost:

– Fra vår side setter vi denne overtagelsen på pause nå. De siste dagene har vist oss at boet ikke akkurat var sånn som vi hadde kommunisert med bobestyrer at det skulle være. Og dermed sprekker finansieringen.

Dagen etter kommer nyheten om at Terje Romen AS kvelden før har kjøpt konkursboet.

– Dette er en seriøs aktør, og de ansatte har vært med på dialogen i forhandlingene. Alle - ansatte, utleiere og leverandører - synes dette er en lykkelig løsning i en uventet situasjon, sier bostyrer Opdal til fagbladet Elektronikkbransjen.

I tillegg til Mono AS eier Terje Romen AS også hifi-butikken Kontrapunkt AS i Oslo og 65 prosent av Audio Import AS. Den 19. februar uttaler Romen at han hadde vært tidlig med i prosessen når det gjaldt å kjøpe konkursboet.

– Jeg ante hvordan det ville gå, og har arbeidet ganske mye med dette. Jeg trodde vi torsdag ettermiddag hadde en avtale med bostyrer, da det dukket opp et nytt moment som gjorde at vi likevel ikke kom i mål. Fredag ble det klart at en annen aktør hadde fått tilslaget. Så gikk det som det gikk med dem, og i går ettermiddag gjenopptok vi forhandlingene med bostyrer. Da var ønsket om å få til en avtale sterkere, slik at vi kom til enighet sent mandag kveld, sa Romen.

Powered by Labrador CMS