PHILIPS MED SMART GATELYS

– Vi jobber med å finne løsninger som kan gjøre veiene sikrere, og redusere antall ulykker som skjer på grunn av dårlige lysforhold.

Publisert Sist oppdatert

Det sier Astrid Simonsen Joos, General Manager Nordic Lighting i Philips, i en pressemelding.

– En ny generasjon intelligente led-armaturer kan forbedre belysningen i trafikken og øke sikkerheten for både bilister, syklister og fotgjengere som hver dag ferdes og krysser gater og veier. Og det er et felles ansvar å forbedre forholdene når løsningen finnes, sier Joos.

I pressemeldingen heter det at økt fokus på trafikksikkerhet drar med seg fokus på dårlig belysning, som hvert år er skyld i mange trafikkulykker i hele landet. Ifølge Trygg Trafikk har 2,8 millioner nordmenn opplevd å nesten kjøre på en fotgjenger i mørket. Mangel på refleks og lys, samt utilstrekkelig veibelysning er alle faktorer som påvirker trafikksikkerheten.

En ny generasjon intelligente led-armaturer kan forbedre belysningen i trafikken og øke sikkerheten for både bilister, syklister og fotgjengere

Fleksibel lysstyrke

– Antallet myke trafikanter og syklister på og langs veiene øker, og det er for alvor nødvendig å se på hvordan sikkerheten kan forbedres og ulykkene unngås. I vinterhalvåret har vi få timer med dagslys, sier Joos.

Flere steder er det igangsatt forsøk med intelligent led-belysning i både handlestrøk og på motorveier. I tillegg til å gi bedre lys, skal dette også fungere som fleksible lyskilder. Det vil si at lysstyrken økes når det er mye trafikk, og dempes når gatene er tomme.

– Intelligent led-belysning vil medføre massive besparelser hos kommunene når det kommer til utskiftning, service og energiforbruk, samtidig som det gir bedre lys og regulering. I tillegg til markant lengre levetid på flere tusen timer, bruker armaturene også omtrent halvparten så mye energi, heter det i pressemeldingen.

– Vi har kun sett starten når det gjelder mulighetene som finnes innen intelligent led-belysning. Med et massivt energifokus i mediene og samfunnet generelt, er det på tide at også løsninger i trafikken kommer på dagsordenen, sier Joos.

Powered by Labrador CMS