RiksTV tilbakeviser kritikken i brev til Post og teletilsynet og

RiksTV står fast ved at kanalutvelgelsen er helt i tråd med konsesjonskravene.

RiksTV har i et 19 siders brev til Post og teletilsynet (PT) gitt svar på spørsmålene tilsynet har reist om kanalutvelgelsen.

– PT har fått en omfattende redegjørelse, og har fått tilgang til alle de avtalene med kringkasterne som de har bedt om. Et tyvetalls dokumenter er oversendt. Ettersom PT har fått informasjon som inneholder forretningshemmeligheter, har vi krevd at det meste av dokumentene og deler av redegjørelsen vår unntas offentlighet. Det viktigste er uansett at PT sitter med all den informasjon de trenger for å utføre sin tilsynsoppgave, sier kommunikasjonsdirektør Svein Ove Søreide i RiksTV i en pressemelding.

Det var 12. juli at PT ba om svar på en rekke spørsmål rundt RiksTVs kanalutvelgelse. Spørsmålene handler om konkurransemessige forhold knyttet til forhandlingene mellom TV-kanalene og RiksTV. PT har også krevd innsyn i en rekke dokumenter.

I pressemeldingen fra RiksTV heter det at selskapet i flere medier er blitt kritisert for å favorisere kanalene til eierne NRK og TV 2. Dette avviser RiksTV bestemt i brevet til PT.

Viser til Sverige

– NRK er sin egen distributør i det digitale bakkenettet, og RiksTV har ikke stått for utvelgelse av NRKs tilbud. TV 2-kanalene har en solid posisjon, og er valgt på grunn av kanalenes attraktivitet og ikke eierskapet i RiksTV, heter det i meldingen.

– Uten TV 2s kanaler ville vi ikke kunne konkurrere med de andre TV-distributørene. Vi er overbevist om at alle TV 2s kanaler ville blitt valgt også hvis det var e t statlig selskap som var distributør i det digitale bakkenettet. I det svenske bakkenettet har TV-distributøren Boxer hele fire TV4-kanaler i sitt tilbud, i tillegg til hovedkanalen TV4 som er fritt tilgjengelig i det svenske nettet. Boxer er eid med 70 prosent av den svenske staten, sier Søreide.

Han avviser at RiksTV i sitt valg av kanaler har forsøkt å beskytte NRK og TV 2 mot konkurranse.

– Den påstanden faller på sin egen urimelighet. Vi har valgt de mest populære kanalene. TV 2 og NRKs argeste konkurrenter, TVNorge og TV 3, er med i vår kanalpakke. De etablerer til og med nye kanaler, FEM og Viasat4. TV 2 og NRK møter en skjerpet konkurransesituasjon som følge av RiksTV og det digitale bakkenettet. Det tror vi myndighetene har merket seg, sier Søreide.