UTFORDRENDE PROSESS

Selv ikke en norsk merkevare i tredje generasjon opplever suksess i markedet uten å tilpasse seg.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver Norsk designråd på sine nettsider. Slik beskriver rådet selv prosessen de har vært gjennom sammen med Wilfa:

Utgangspunkt

Når ting blir gjort i riktig rekkefølge, blir det faktisk befriende enkelt

Snu en negativ trend, skape vekst og lønnsomhet i en tradisjonsrik familiebedrift.

Utfordring

Oppnå aksept for en merkevareprosess i ledelsen, avdekke, etablere og implementere en tydelig oppfatning av hvem man er og for hvem man skaper noe. Overordnet mål var å gjøre Wilfa til en god designkjøper for dermed å skape bedre lønnsomhet i fremtiden.

Innspill og anbefalinger

Norsk Designråds viktigste innspill og anbefalinger:

Resultat

Wilfa har gått fra å være en stagnert bedrift som gjør det alle andre gjør, uten å være bevisst på egne sterke sider og handle i tråd med disse, til å bli tydelige, trygge og eie sin identitet. På et år har de spisset forretningsstrategien, utviklet ny merkevareplattform, fått ny visuell identitet og pakningsdesign og det er mange nye, egendesignede produkter på gang. De har økt markedsandelen i alle ledd og nye markeder har åpnet seg. De har også laget et helt nytt og representativt showrom og ansatt egen grafisk designer. Prosessen var riktig, for ikke å si avgjørende, for Wilfa. Den synliggjorde internt og eksternt hvordan de skal bygge Wilfa fremover, den har skapt en ny, positiv ånd i selskapet.

Evaluering

Alt i alt en helt nødvendig og lærerik reise. Mange utfordringer og forutsetninger kan endre seg i en slik prosess og medføre nye valg. Det er viktig å ha riktige samarbeidspartnere og ta høyde for behov for kompetanseoverføring når det kommer inn nye samarbeidspartnere. Ekstremt viktig med sterkt engasjement og mot hos beslutningstagerne i bedriften.

Involverte fra Norsk Designråd har vært rådgiverne Knut Bang og Benedicte Wildhagen samt Monica Fossnes Petersson, direktør rådgivning, i innledende fase.

DESIGNANALYSE OG MERKEVAREPROSESS

– Etter flere workshops og mange diskusjoner var vi enige om hvilken posisjon vi ønsket å ta i markedet.

Det sier administrerende direktør Andreas Liland i Wilfa om resultatet av designanalysen og merkevareprosessen.

Workshopen med Norsk Designråd begynte med en designanalyse. Den går ganske dypt og stiller krav til deltagernes åpenhet, evne til refleksjon og evne til å se begrepenes innhold i forhold til hverandre på flere nivåer. Målet er å avdekke potensialet, for så å kunne gi gode anbefalinger om veien videre. Et viktig resultat av designanalysen, er at alle som har vært med i den kjenner begrunnelsene for beslutningene som blir fattet og får et eierskap til dem. Slik oppnår man bedre lønnsomhet.

Løfte merkevaren

– Deretter anbefalte vi Wilfa å gjennomføre en merkevareprosess for å spisse en strategi og løfte frem merkevaren. En slik prosess leder frem til en merkevarestrategi, som er en beskrivelse av idé, visjon, verdier, posisjon og kritiske faktorer. Dette er rett og slett et helt nødvendig redskap for å kunne navigere i markedet etter strategisk valgte retningslinjer og dermed oppnå økt oppmerksomhet og bedre lønnsomhet i designinvesteringen. Sculler ble anbefalt og valgt som samarbeidspartner i denne prosessen, forteller rådgiverne i Norsk Designråd. Endelig fikk man en tydelig identitet.

– Etter flere workshops med Sculler og mange diskusjoner senere, var vi enige om hvilken posisjon vi ønsket å ta i markedet. ”Befriende enkelt” ble vårt mantra. Vi klarte også å enes om en ny visjon. Den fikk ordlyden ”Wilfa skal gi gode hverdagsopplevelser”, og omfatter både medarbeidere, kunder, leverandører, sluttbrukere og produktene som utvikles. For å bygge opp under dette løftet kom vi frem til et sett med kjerneverdier vi mener vi kan stå for i dag og som tar med seg det viktigste fra vår historie, sier Anders Liland i Wilfa.

KREVER MOT Å VÆRE INNOVATIV

– Det å velge det riktige konseptet krever mot, spesielt hvis man vil være innovativ, sier Carsten Eriksen.

Han er senior produktdesigner i selskapet Designit. Etter designanalyse og merkevareprosess var det klart for selve designprosessen. Sammen med rådgiverne i Norsk Designråd kom Wilfa frem til at de hadde behov for et byrå med nordisk markedsforståelse og god kompetanse på produktdesign, visuell identitet og produkt-DNA. Sistnevnte betyr forsterket identitet som oppnås gjennom synergi mellom produkt, visuell identitet, pakningsdesign og websider.

De ble presentert for tre byråer, og fikk god kjemi med Designit, Europas største strategiske designbyrå. Designit stilte med prosjektgruppe med representanter fra kontorene i Oslo og Danmark, og fikk oppdraget.

Brukerundersøkelser

Samarbeidet med Designit ble innledet med brukerundersøkelser, og resultatene fra disse ble tatt med videre inn i designprosessen. Brukernes opplevelser er viktige innspill for arbeidet i denne fasen. De identifiserer hva man kan bli bedre på, avdekker behov og preferanser hos eksisterende og potensielle kunder og man får konkrete tilbakemeldinger på visuell identitet.

Løftet om produkter som er befriende enkle skal innfris ved hjelp av produktenes egenskaper sammen med innovasjon, kompetanse, begeistring og fleksibilitet. I tillegg må man ha mot til å velge de løsningene som lever opp til verdiene, og både vilje og evne til å sette dem ut i live. Noe beslutningstagerne i Wilfa har vist at de har, i følge Carsten Eriksen, senior produktdesigner i Designit.

– Det er vanskeligere å utvikle produkter enn å velge standardløsninger, men belønningen er at man til slutt kan presentere innovative produkter med stor nyhetsverdi og lang levetid, slår Eriksen fast.

LETTERE Å VELGE RETT

– Vårt mål fremover er å lage produkter som folk gjerne vil ha stående fremme.

Det sier administrerende direktør Anders Liland i Wilfa når han konkluderer prosessen selskapet har vært gjennom.

Tradisjonsrike Wilfa har vært igjennom en omfattende selvransakelse. Resultatet er et helt nytt tankesett, implementering av gode, felles verdier og holdninger hos alle ansatte, pluss et sterkt engasjement og tro på fremtiden. Alle i Wilfa jobber nå mot samme mål, med merkevarebygging og strategisk design som viktige verktøy for å oppnå innovasjon og vekst.

– Produktene skal gi brukerne merverdi gjennom en god opplevelse av design og funksjon. De skal være robuste, og på den måten ivareta kvalitet også i forhold til et miljøperspektiv, sier Liland.

Den administrerende direktøren retter en stor takk til Norsk designråd.

– Når ting blir gjort i riktig rekkefølge, blir det faktisk befriende enkelt. Med et faglig dokument under armen og en viktig, nøytral partner å sparre med, har det vært mye lettere å ta riktige beslutninger undervis. Jeg har lært utrolig mye i denne fantastiske prosessen, avslutter Liland fornøyd.

Relatert artikkel: FRA STAGNASJON TIL NORDISK SUKSESS