VIL GI FORBRUKERNE INNSYN

– Norske forbrukere skal få innsyn i hva mobiltelefonen inneholder, under hvilke forhold den er produsert og hvordan man best kan velge etisk og miljømessig riktig.

– Vi har vært lojale mot mandatet statsråden har gitt oss, sa administrerende direktør Synnøve Bjørke i Stiftelsen Elektronikkbransjen under mobilkonferansen ”El:etikk – Ja takk!” den 23. november. Huntakket forbrukerminister Audun Lysbakken for utfordringen bransjen fikk etter Kongo-dokumentaren på NRK i fjor.

– Jeg er glad for at press fra media bidrar til at bransjen tar tak i problemstillinger som denne, sa Bjørke.

Hun viste til statistikk fra bransjeforeningen der det går frem at de eldste brukerne skifter mobiltelefon hvert annet år, de yngste hvert år eller oftere.

– Mobiltelefonen og den bærbare datamaskinen er blitt en del av oss, vi går ikke ut uten den. Hver av oss bruker årlig 7.000 kroner på forbrukerelektronikk. Dette skaper verdier i samfunnet, men vi vet at forbruket også har en bakside. Hvordan har de som arbeider ved fabrikkene det? Er mobilbruk trygt? Mobilens livsløp spenner fra råvareutvinning og produksjon til at den er en av våre viktigste eiendeler i hverdagen. Derfor betyr kjøpet av mobiltelefon noe for den enkelte forbruker, sa Bjørke.

Hun har ledet en arbeidsgruppe med medlemmer fra Expert Norge, Initiativ for etisk handel, Nemko, Forbrukerrådet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Stiftelsen Miljømerking, IKT-Norge og Stiftelsen Elektronikkbransjen. Samarbeidspartnere er Nokia, Sony Ericsson, Samsung og Elretur.

Lanserte eletikk.no

– Gruppen har gjennomført seks møter og iverksatt to tiltak; dagens konferanse er en møteplass og et diskusjonsforum, og vi lanserer i dag eletikk.no. Nettstedet er ment for forbrukeren, men kommer også til å bli brukt internt i bransjen. Her skal man finne god og grundig informasjon om etiske og miljømessige problemstillinger. Vi forteller forbrukerne at de har makt, og at de må bruke den, sa Bjørke.

Hun understreket at miljøgifter og gjenvinning også er en utfordring.

– Vi får ikke folk til å levere inn sine gamle mobiltelefoner. Nettstedet ivaretar produktenes livssyklus, og er delt inn i design, råvare, produksjon, produkt og gjenvinning, sa Bjørke.

Hun innrømmet at man ved starten av arbeidet brukte litt tid på å skaffe seg oversikt over hvor man skulle ta tak.

– Vi har ikke egen produksjon i Norge, denne er spredt over hele verden og det er vanlig for en produsent å ha 300 underleverandører. Dette innebærer at leverandørene ikke har oversikt over alle ledd i produksjonen. Men bransjen stiller tøffe krav, og man har selskap som på vegne bransjen gjennomfører kontroller, sa Bjørke.

I 2009 ble det på verdensbasis solgt 1,19 milliarder mobiltelefoner. I Norge 2,4 millioner.