SELG SIKKER SLETTING av kasserte datamaskiner

– Å selge slettetjenester av datamaskiner bør være en god inntektsmulighet for butikkene.

Det sier daglig leder Inge Scheen Raaholt i Alternativ Data AS. Han mener forbrukerne bør være opptatt av at innholdet på datamaskinen de kasserer blir slettet, og ikke havner i feil hender.

– Det er mange eksempler på at det blir stjålet brukte datamaskiner fra gjenvinningsstasjoner. Hvor disse datamaskinene havner vet man jo ikke.Folk bruker privatdatamaskinene sine blant annet i nettbanken, og det ligger mange spor på dem som folk med onde hensikter kan utnytte.Her ligger det absolutt et potensiale for lokale butikker. For å slette en harddisk tar vi 95 kroner, sier Raaholt.

– Har dere rutiner for å ta mot kasserte datamaskiner fra butikkene?

– Vi tar mot alt som kommer inn til oss. Det er absolutt mulig for butikkene å selge sikker sletting til sine kunder, ved at de sender datamaskinen til oss.

– Er det mange som gjør dette?

– Nei, vi har liten kontakt med butikkene. De er nok mest opptatt av å selge nytt utstyr, mens det som kommer i retur oppleves som plunder og heft. Men større forhandlere som leverer i store volumer til enkeltkunder bruker oss, sier Raaholt.

Låsbar returkasse

Selskapet har utviklet en låsbar kasse med en liten slisse på toppen til å droppe harddisker, mobiltelefoner og andre lagringsmedier i.

– Denne kassen er ment for utplassering i butikk, hvor kunden kan droppe lagringsmediet og butikken kan ta betalt for tjenesten. Når kassene er full sendes den låst i sikker transport til oss for sikker sletting, sier Raaholt.

Alternativ Data AS ble etablert i 1988. Den gangen var fokus på kjøp og salg av minimaskiner, store maskiner og terminaler forbundet med dette.

– I 1995 begynte de første PCeneå komme på bruktmarkedet. Da kjøpte og solgte vi PCer, i all hovedsak for det norske markedet. Vi så tidlig at vi var nødt til å ha en produksjon der vi selv klargjorde utstyret for nytt bruk. Dette var datamaskiner vi kjøpte fra store norske bedrifter og solgte til annenhåndsmarkedet. Vi etablerte slette- og gjenopprettingsrutiner, og kunne snart generere store volum. Mye av utstyret går til norske skoler og kurssentre. Noe av utstyret som ikke kan gjenbrukes i Norge eksporteres til andre marked, i all hovedsak innen for EU som har de samme gjenvinningsrestriksjonene som Norge.

– Hvilke produkter eksporterer dere?

– Det er en del utstyr som absolutt er funksjonelt, men som kundene våre underkjenner fordi de synes det er for svakt. Andre land har ikke fullt så strenge krav til teknologien og kan fortsatt dra nytte av det, sier Raaholt.

Selskapet ble etablert av Nils Petter Sjøstedt og brødrene Paal og Inge Scheen Raaholt. For snart seks år siden solgte de 51 prosent av selskapet til Elretur AS. Stiftelsen Elektronikkbransjen, som er utgiver av fagbladet Elektronikkbransjen, eier for øvrig 60 prosent av Elretur.

– Flaskehalsen for å drive med dette er å få tak i nok utstyr. Ved at Elretur gikk inn på eiersiden sikret vi oss kontakt med mange av deres tilsluttede bedrifter, sier Raaholt.

Banker og Forsvaret

– Har dette ført til økt omsetning?

– I starten gjorde det det. De siste par årene har det vært forholdsvis flatt. Sett i forhold til størrelsen på lokalene og antall ansatte er omsetningen optimal, sier Raaholt.

Alternativ Data AS omsetter for mellom 15 og 20 millioner kroner i året. De er ti ansatte, og holder til på Alnabru i Oslo. I løpet av året leverer selskapet mellom 20.000 og 25.000 datamaskiner til annenhåndsmarkedet. I tillegg har de mye utstyr gjennom systemet for sikker sletting før det går til gjenvinning.

– Blant kundene er banker, forsikringsselskap, Forsvaret og offentlig administrasjon. For dem er det viktig at dataene slettes før utstyret går til gjenvinning eller selges for videre bruk, sier Raaholt.

Han anslår at gjenbruksprosenten er rundt 70. Når det gjelder de 30 prosentene som skrotes er dette maskiner plukket rene for minnebrikker, eller de er defekte. Defekte skjermer utgjør også en del av denne statistikken.

Når maskinene kommer til Alternativ Data AS kommer de først inn på en testlinje, der dataene blir slettet med verktøy fra Ibas AS.

– Harddisken blir hundre prosent slettet. PCen blir funksjonstestet, og det originale operativsystemet installeres. Den blir registrert med serienummer, som blir en del av en rapport som går tilbake til den som har levert maskinen, sier Raaholt.

De beste retur-PCene

– Det er ikke aktuelt å installere et nyere operativsystem eller et operativsystem som er lettere å drive for en eldre maskin?

– Vi må forholde oss til det maskinen er lisensiert for.

– Hvor ligger økonomien i driften av Alternativ Data?

– Det varierer, alt etter hvor nytt utstyret er. Forholdsvis nytt utstyr betaler vi for, i tillegg til at vi utfører sletting og rapportering. Dette er det økonomi i på annenhåndsmarkedet. Noe utstyr går akkurat i butt, det vil si at vi kan hente det gratis og at salgsinntektene dekker kostnadene og kravet til fortjeneste. Utstyr som er enda eldre må vi ta betalt for å håndtere, sier Raaholt.

– Har dere mange konkurrenter i markedet?

– Det finnes et par andre som driver med noe av det samme som oss, men jeg kjenner ikke til at de har samme fokus på rene sikkerhetstjenester.

– Dere får inn datautstyr fra stort sett alle leverandører. Ser dere noe forskjell på kvaliteten på produktene etter la oss si tre års bruk?

– Absolutt. Litt kostbare forretningsmodeller er i veldig mye bedre stand når de kommer til oss, enn rimeligere privatmodeller. De vi synes er best er X- og T-seriene fra Lenovo, samt forretningsmodellene fra Fujitsu Siemens og HP, sier Raaholt.

– Hvordan setter dere prisene i annenhåndsmarkedet?

– Ofte er det avhengig av hvilke betingelser vi har hatt på innkjøpet, og vi må selvsagt forholde oss til hvilke priser som ellers er i markedet. Det skal være gunstig for skolene å velge en slik løsning. I grove trekk skal en tre år gammel datamaskin koste halvparten av det den rimeligste forbrukermodellen koster. Vi har både stasjonære og bærbare modeller ned i 500 kroner, men da snakker vi om fem-seks år gamle maskiner– men de kan fortsatt brukes. Oftest kommer disse med Windows XP eller XP Pro.

Idealisme

– Har operativsystemet noe å si for dere?

– Vista er ikke så veldig populært, disse maskinene er ikke de første som blir solgt. Nå skal det visstnok skje noe med Microsofts skoleprogram, der skolene får anledning til å installere Windows 7 – forutsatt at de har en avtale om dette med Microsoft. Da kan vi selvfølgelig gjøre installasjonen for dem.

– Hvilke råd vil du gi til butikkene og deres kunder når det gjelder videre behandling av en datamaskin som skal kasseres?

– Slett den på en ordentlig måte. Det holder ikke med en formatering. I Norge er det to sletteverktøy som er godkjent; Blanco og Ibas. Det går an å få kjøpt lisenser for å gjøre dette selv, eller vi kan gjøre det, sier Raaholt.

Han ønsker å understreke at Alternativ Data drives med en solid porsjon idealisme.

– Det er så avgjort idealisme i det vi gjør. Vi har hele tiden håndtert alt datautstyr med hensyn til miljø, økonomi og sikkerhet. Selskapet skal drives med et lite overskudd. Vi er stolte av at alle datamaskiner som har gått gjennom systemet vårt er slettet hundre prosent, og vi føler vi gjør et nyttig arbeid, sier Raaholt.

Powered by Labrador CMS