MILJØSJEKK MED MOBILEN

Ny app lar deg sjekke om du har sjeldne planter eller kulturminner i nærheten når du er ute på tur.

Publisert Sist oppdatert

Det er Miljøstatus.no som i samarbeid med Geodata har utviklet denne mobilløsningen, som gir miljøinformasjon for området brukeren til enhver tid befinner seg i.

Med den nye miljøappen har brukere enkel og direkte tilgang til kart som blant annet gir informasjon om dyr og planter, vernet natur, forurensning, energi, vannkvalitet, flomrisiko og skred, kulturminner og andre miljøtema, heter det i en pressemelding.

Få mer ut av turen

Med denne mobilapplikasjonen knytter vi informasjonen opp mot det stedet brukeren befinner seg

Miljøstatus i Norge ønsker å gjøre den nyeste offentlige informasjonen om miljøets tilstand og utvikling allment tilgjengelig.

Informasjon om miljøtilstanden i et område vil være nyttig for fagfolk og profesjonelle brukere på en rekke områder der miljøinformasjon er viktig. I tillegg kan informasjon om lokalområdets dyr og planter, vernet natur og kulturminner være med på å berike opplevelsen for folk flest, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Kartene er tilpasset smarttelefoner og nettbrett, og dekker hele Norge, inkludert Svalbard. Brukerne kan også finne informasjon om utslipp og tilstand i andre land i Europa. 

– Vi opplever en stor interesse for å finne ut hva som finnes av miljøinformasjon, og mange ønsker å kombinere ulik miljøinformasjon om både land- og havområder. Med denne mobilapplikasjonen knytter vi informasjonen opp mot det stedet brukeren befinner seg, og gjør den dermed mer brukervennlig og aktuell. Vi tror at denne typen verktøy vil bidra til økt forståelse for miljøspørsmål og gjøre det enklere for brukerne å knytte miljøinformasjon opp mot synlige faktorer ute i natur og nærmiljø, sier Anne Gøril Aas, seniorrådgiver for miljødata i Klima- og Forurensningsdirektoratet.

Solid datagrunnlag

Miljøkart-appen baserer seg på Kartverkets kart, som oppdateres direkte og henter miljødataene fra en rekke datakilder innen forskning og forvaltning, deriblant Direktoratet for naturforvaltning, Riksantikvaren, Norsk Polarinstitutt, Klima- og forurensingsdirektoratet, Havforskningsinstituttet og Norges Vassdrag- og energidirektorat. 

Et eksempel på et konkret bruksområde for løsningen er Lofoten-området, der det nylig ble lagt ut et nytt område hvor det bør være begrenset inntak av sjømat som følge av høye verdier av miljøgiften kadmium i skalldyr. For området kan man også få informasjon om blant annet mengden akvakultur- og industrianlegg, samt innholdet av kvikksølv i fisk og skalldyr.     

Miljøkartet er gratis og tilgjengelig gjennom AppStore og Google Play for alle mobile enheter.

Powered by Labrador CMS