Panelet som diskuterte bærekraft og sikkerhet under Arendalsuka var fra venstre Roar Thon (Norsk Sikkerhetsmyndighet), Stig Ervik (Norsirk), Runa Haug Khoury (Bellona) og Else-May Botten (Stortingspolitiker fra AP). Foto: Jan Røsholm

ALTFOR DÅRLIG KUNNSKAP OM SIKKERHET

Med stadig flere produkter tilkoblet internett, øker kravet til sikkerhet. Norske bedrifter og forbrukere har en vei å gå, de mangler viktig kunnskap.

Publisert

Under den årlige Arendalsuka i slutten av august avholdes en rekke debatter og møter. I år var et av hovedtemaene bærekraft og sikkerhet. Kravet til en stadig økene grad av gjenbruk, både av komponenter og hele produkter, gjør at sikkerhetsfokuset blir skjerpet. De aller fleste produkter i dag er tilkoblet nett, og inneholder sensitiv informasjon. Hvordan skal vi sikre at lagret informasjon blir slettet, slik at det ikke er enklere å knuse produktet for å hindre lekkasje. Norsirk arrangerte en debatt under Arendalsuka hvor dette var tema.

Debattdeltagerne var stortingsrepresentant Else-May Botten (AP) som sitter i Miljøkomiteen på Stortinget, fagsjef Runa Haug Khoury fra Bellona, fagdirektør sikkerhetskultur Roar Thon i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og administrerende direktør i Norsirk Stig Ervik. Torgeir Waterhouse fra IKT Norge ledet debatten.

Kjente nett er viktig

– Vi brukere trykker nok litt for lett på «OK-knappen» for å komme videre når vi er på internett, uten å vite hva vi har akseptert rundt deling av informasjon om vår egen nettbruk, sier Else-May Botten.

Det store spørsmålet er hvem som står bak de trådløse nettverkene vi kobler oss til. Roar Thon stiller et spørsmål som mange i salen ikke kan svare på:

– Vet dere alle hvem som eier det trådløse nettet dere kobler dere gratis til?

Tilbakemeldingene fra salen var nedslående, og derfor anbefaler Thon at man bruker de datapakkene som er inkludert i mobilabonnementet.

Sikkerhetsfokus i hele produktsyklusen

– Det er viktig å tenke sikkerhet også når produktet har nådd siste fase, sier Stig Ervik, administrerende direktør i Norsirk.

Mange produkter inneholder minne, harddisker og andre komponenter som kan brukes på nytt. Kundene må derfor være sikre på all data blir sikret og slettet.

– Dersom forbrukere heller knuser produktet for å sikre dataene istedenfor å levere inn, eller oppbevarer det i en skuff blir det feil, sier Ervik.

Han påpeker at butikkene er forpliktet til å sikre produktene gjennom kapittel 1 i avfallsforskriften fra 2016.

– Der står det at butikk plikter å ta imot produktet, sikre og levere dette til sikker behandling hos returselskap, sier han.

Runa Haug Khoury i Bellona er også opptatt av bærekraft og gjenbruk.

Dersom forbrukere heller knuser produktet for å sikre dataene istedenfor å levere inn, eller oppbevarer de i en skuff blir det feil

–I følge den digitale industriens eget bærekrafts organ GeSI ventes 2,3 prosent av de globale utslippene i 2030 å komme fra IKT-bransjen. Av disse utslippene kommer 47 prosent fra verdikjeden for IKT-utstyr, sier hun.

De øvrige 53 prosentene kommer ifølge Bellona fra datasenter og infrastruktur. Norsirk mener er det et problem at forbrukerne ikke har nok informasjon om gjenbruk, og de besparelser det gir miljøet.

– Det viktigste nå er å få kunnskapen om sikkerhet ut i markedet, slik at igjenbruksgraden øker. Dette er sirkulærøkonomi i praksis, sier Ervik.

Powered by Labrador CMS