Det ble omsatt elektriske husholdningsapparater for 8.868 millioner kroner i 2011. Her fra hvitevareavdelingen ved Lefdal elektromarked Alna. Foto: Stian Sønsteng

HVITEVARENE REDUSERTE BRANSJENEDGANGEN

God økning i omsetningen av hvitevarer og småelektriske produkter gjorde at bransjens totale omsetning i 2011 ble mindre redusert enn ventet. Det ble imidlertid nedgang i alle de andre hovedgruppene.

  • Hvitevarer

Etter 2 år med ganske kraftig tilbakegang i 2008 og 2009 fikk bransjen en liten fremgang i 2010. Dette ble snudd i fjor til ny tilbakegang, og omsetningen havnet igjen på et nivå like over 2009 og 2005.

Totalomsetningen i bransjen i 2011 er beregnet til 26.034 millioner kroner, en nedgang på 5,4 prosent fra 2010. Den største nedgangen kom på lyd- og bildeproduktene med hele 18,1 prosent. Omsetningen sank i fra 8.068 millioner i 2010 til 6.610 millioner i 2011. TV alene sto for mer enn halvparten av denne nedgangen. Generelt har det vært volumnedgang for mange andre produkter også, men raskt fallende priser er hovedårsaken til den store verdinedgangen. Den mest positive utviklingen innen lyd og bilde sto hjemmekinoanleggene og blu-ray for. 

Den største nedgangen kom på lyd- og bildeproduktene med hele 18,1 prosent

Lyst for hvitt

For første gang markerte vi i 2010 at omsetningen for elektriske husholdningsapparater var større enn salgsverdien for lyd- og bildeproduktene. Med verdioppgang for hvitevarer og småelektriske produkter ble denne utviklingen kraftig forsterket i 2011. Totalt ble det omsatt elektriske husholdningsapparater for 8.868 millioner kroner. Salget av innbyggingsprodukter, kaffemaskiner/traktere og kjøkkenmaskiner bidro sterkest til dette.

Høyt datanivå

Til tross for nettbrettenes inngang i markedet, viser statistikkene at salget av datamaskiner holder seg meget høyt i volum. Totalt ble det i 2011 omsatt 348.000 stasjonære og 1.119.000 bærbare datamaskiner. Vi beregner at vel halvparten av dette volumet går til forbrukermarkedet, og verdien av denne omsetningen var 4.325 millioner kroner, en nedgang på 5,5 prosent fra 2010. 

Fortsatt høyt

2010 ga rekordomsetning for mobil med 2,5 millioner solgte enheter. Dette sank 10 prosent i 2011 til 2,250 millioner. Til tross for økende andel smarttelefoner ga dette verdinedgang på 5,7 prosent. Den totale omsetning av mobiltelefoner i 2011 regnet i markedsverdi før subsidier var 6.119 millioner kroner. Over år ligger mobiltelefonsalget i Norge på mellom 2 og 2,5 millioner enheter, som må sies å være meget høyt. Totalt er det i bruk rundt 5,6 millioner mobiltelefoner. Det betyr at gjennomsnittlig brukertid er i underkant av 2,5 år.

Usikkerhet

Hva så med fremtiden? De ulike prognosekomiteene har gjort seg opp tanker om dette for sine hovedområder. Det er å håpe at usikkerheten rundt europeisk økonomi ikke vil påvirke særlig mye for Norge og vår del av varehandelen. Utviklingen av det norske rentenivået vil trolig heller ikke ha mye å si for omsetningen av forbrukerelektronikk. Større betydning kan det imidlertid få om en ny, stor europeisk handlerkjede starter i Norge mot slutten av året.

Utover dette regner prognosekomiteene med ganske stor stabilitet i omsetningen for 2012. Det er ventet at nedgangen for lyd- og bildeproduktene vil fortsette, men den vil bli bremset opp. Videre tror vi at salget av elektriske husholdningsapparater fortsatt vil være stabil men utvikle seg litt i positiv retning. 2011 viste at salget av datamaskiner holdt seg overraskende høyt, til tross for at vi spådde en nedgang for denne hovedgruppen etter at nettbrettene kom i markedet. I beste fall kan denne kombinasjonen bety at utviklingen blir snudd til en oppgang for denne hovedgruppen.

Når det gjelder mobiltelefoner, kan vi neppe få særlig høyere volumnivå enn siste år. Det som kan skje, er at mange vil bruke smarttelefonene sine noe lenger tid enn de hittil har brukt disse produktene.

Alt i alt tror prognosegruppene at bransjens totalomsetning ikke vil gå mye mer ned enn 2011-nivået, men snu seg til ny, svak oppgang.

Les også:

Verdiøkning på hvitt

TV-salget ned til normalt nivå?

65 prosent digitalradiovekst

65 prosent var smarte telefoner

System fortsatt på topp

Tabeller og presentasjoner

Pressemeldinger

Salget av kaffemaskiner økte med hele 91 prosent i fjor, og verdiøkningen var 51 prosent. Alle foto: Stian Sønsteng
Rundt 95 prosent av TVene som selges har innebygd digitalmottaker. Her fra TV-avdelingen til Lefdal elektromarked på Alna. Foto: Stian Sønsteng
– Den store veksten kom på bordradioer, slår Erik Andersen fast. Her er informasjonssjefen fotografert på Lefdal elektromarked Alna. Foto: Stian Sønsteng
Prognosegruppen venter at omsetningen av mobiltelefoner vil holde seg stabil fra 2011 til 2012. Her fra Lefdal elektromarked Alna. Foto: Stian Sønsteng
– Det ble solgt 106.000 speilreflekskameraer i 2011, sier informasjonssjef Erik Andersen i Stiftelsen Elektronikkbransjen. Her hos Lefdal elektromarked Alna. Foto: Stian Sønsteng
Bransjen venter at nedgangen for lyd- og bildeproduktene vil fortsette, men den vil bli bremset opp. Administrerende direktør Synnøve Bjørke i Stiftelsen Elektronikkbransjen er fotografert hos Lefdal elektromarked Alna. Foto: Stian Sønsteng
Salget av kjøkkenmaskinen bidro i 2011 til veksten i salget av elektriske husholdningsapparater. Foto: Stian Sønsteng
Til toppen