HANSSON I 40 ÅR

Da Siv. ing. Njål Hansson ASble startet i 1971, var det mange familieeide agenturfirmaer i elektronikkbransjen. I dag er nesten ingen av disse tilbake.

Gründerne, ekteparet Elin og Njål Hansson, er fortsatt aktivt med i ledelsen av firmaet. Elin er logistikkansvarlig og Njål er arbeidende styreleder. Majoriteten av aksjene i firmaet har imidlertid ekteparets tre døtre Kristin, Siw og Trude. De tre døtrene har 60 prosent av aksjekapitalen, foreldrene de 40 resterende. Kristin er markedssjef og gift med daglig leder Ståle Andersen.

Firmaet ble startet 1. oktober 1971, også da som et aksjeselskap. Njål er utdannet sivilingeniør fra NTH innen bygg og arbeidet tidligere i Glava.

– En bekjent av faren min som drev med handel, spurte om jeg var interessert i å begynne virksomhet innen elektronikkbransjen. Til det svarte jeg nei men Elin sa ja, sier Njål Hansson.

Med to små barn startet ekteparet virksomheten fra en leilighet på Etterstad med kontor i et av rommene og lager i kjelleren.

– Vi kom til Oslo året før firmaet ble grunnlagt og kjente lite til forretningene vi skulle ha som kunder.

Grammofonstifter

Firmaets første produktutvalg bestod av hodetelefoner, batterier og grammofonstifter. Disse artiklene har faktisk fulgt med firmaet i alle 40 år. Grammofonstiftene var en viktig omsetningsgruppe i firmaets første tid og gav god fortjeneste, forteller Elin.

– Vi var nok også blant de første som besøkte bransjeforretningene med hodetelefoner. Der var før mange av de store produsentene som kom med liknende produkter i det norske markedet, sier hun.

I 1975 flyttet firmaet til lokaler på Etterstadsletta. Tre år senere flyttet familien, som da var blitt fem, til Lutvann.

Njål Hansson har lenge vært en stor distributør av magnetbånd. Agfa-produkter kom inn i sortimentet allerede fra 1972, og i løpet av noen år skal firmaet blitt den nest største grossisten i Norge innen denne varegruppen.

– Vi solgte imidlertid bare på Østlandet, mens AFU, som var størst på dette feltet, distribuerte over hele landet. Vi fikk stadig flere ben å stå på, og i 1976 ble vi grossist for Maxell. 20 år senere ble vi representant for Fuji, og det har i fremdeles, sier Elin.

Dette betyr at også lagringsmedier har vært med i nesten hele firmaets historie. I dag blir lagringsmedieproduktene primært solgt i bulk til profesjonelle brukere som NRK og TV2. Starten med spolebånd ble en lang periode erstattet med kassetter. I dag består salget til de profesjonelle brukerne både av plater og kassetter. Firmaet distribuerer også plater til noen frittstående handlere, vesentlig innen fotobransjen.

– Men dere har ikke gått inn på varegruppen minnekort?

– Nei vi har ikke hatt noen gode tilbud innen denne varegruppen, og marginene er dessuten meget små, sier Njål.

Canton

Første gang ekteparet Hansson besøkte IFA i Berlin var i 1975. Da fikk de kontakt med høyttalerprodusenten Canton, som etter hvert vokste til å bli Tysklands største innen sitt felt. Det betydde starten på firmaets distribusjon av disse høyttalerne i Norge, og forbindelsen er opprettholdt siden da.

– Målt i volum er nok lagringsmediene vår største salgsartikkel, men når vi snakker om totalverdi, i hvert fall i de senere årene, vil nok Canton være størst hos oss, sier ekteparet.

Et annet viktig merke for firmaet har vært Beyer med hodetelefoner og mikrofoner. Firmaet har hatt dette agenturet i ti år. I tillegg til forbrukerproduktene markedsfører også Njål Hansson profesjonelle konferansesystemer fra denne produsenten.

– Men når det gjelder konferansesystemer, er vi også blitt store på produktene fra DB Technology. Dette firmaet produserer aktive og passive høyttalere, forsterkere, kontrollenheter, trådløse mikrofoner og en mengde utstyr rundt profesjonell lyd, forteller Njål Hansson.

Mye av omsetningen her går til musikkbransjen og installatører.

Tveita

I 1983 flyttet firmaet inn i nye lokaler på Tveita Industriområde. Her har firmaet holdt til siden da, men i 2006 utvidet man lokalene og laget administrasjon- og salgsavdeling etasjen over lageret. Firmaets årsomsetning ligger i størrelsesorden 33 til 35 millioner kroner netto. På det meste var omsetningen oppe i 50 millioner for noen år siden, men da var bemanningen større slik at denne omsetningen ikke ga vesentlig større overskudd enn salget i dag. De siste årene har bunnlinjen endt på pluss minus null. Nå har firmaet 14 ansatte.Elin og Njål Hansson forteller at økonomien i alle 40 år stort sett har vært bra med varierende overskudd.

– 2003 og 2004 var de tyngste årene for oss hittil. Da hadde vi akkurat kjøpt opp Alfred Clausen i Bergen. Det betydde at vi fikk veldig mange ansatte som kostet mye. Det var tunge år inntil vi fikk gjort dette oppkjøpet rasjonelt, sier Njål Hansson.

Som kjent har de siste årene vært tunge for store deler av bransjen, men ekteparet forteller at firmaet har greid seg godt gjennom disse årene. De forteller at firmaets kapital er solid, slik at driften er godt sikret.

– Vi har lenge holdt på det prinsippet at vi skal tjene pengene før vi bruker dem. Det har gitt oss styrke, sier Elin Hansson.

Så langt i år ligger firmaets omsetning rundt ti prosent over tilsvarende periode i fjor.

Elkjøp og Expert

I dag dekkes hele Norge fra firmaets kontor og lager i Oslo. På forbrukersiden har Njål Hansson AS avtaler med både Elkjøp og Expert. De to gründerne beklager at så mange frittstående handlere forsvinner fra markedet, men salget til installasjonsmarkedet kompenserer for en del av omsetningen av forbrukerprodukter. I dag regner ledelsen med at 40 prosent av totalomsetningen går til installasjonsmarkedet, de resterende 60 er til forbruker- og proffmarkedet. Canton-merket er eksempler på produkter som går til alle deler av firmaets portefølje.

Neste år blir Njål Hansson 70 og Elin Hansson 67 år. Begge tenker på en sakte avtrapping av engasjementet i firmaet men vil la det gå over tid og håper de fortsatt kan bidra i driften.