BILRADIOEN STÅR FOR 23 PROSENT

– Dette slår på mange måter hull på myten om at halvparten av all radiolytting skjer i bilen, sier Ole Jørgen Torvmark.

Publisert Sist oppdatert

Han er daglig leder i Digitalradio Norge AS, som har fått gjennomført en undersøkelse der det går frem at nordmenn i desember og januar brukte 23 prosent av lyttertiden på bilradioen. Det er beregnet at 20 prosent av bilistene nå har dab-utstyr montert. Den samme undersøkelsen viser at norske radiolyttere hører på radio rundt 80 minutter hver dag.

– Mange har nok hatt en oppfatning av at andelen radiolytting i bil har ligget høyere, dette slår på mange måter hull på myten om at halvparten av all radiolytting skjer i bilen. Men samtidig gir det oss også en bekreftelse på hvor viktig det vil være å oppgradere bilradioene i god tid før overgangen til heldigitale radiosendinger, sier Torvmark i pressemeldingen.

22 adapterløsninger

Med en endelig fast bestemt slukkedato fra regjeringen vil nok de siste etternølerne også få opp farten for å ivareta sine kunder

Blant kravene Stortinget har stilt for at FM-nettet skal slukkes i 2017, er at det må finnes rimelig og teknisk tilfredsstillende løsning for radiomottak i bil. Medietilsynets rapport til Kulturdepartementet datert 27. februar viser at det finnes tilgjengelig 22 ulike adapterløsninger på det norske markedet per 1. januar 2015, mens det er 50 ulike dab-radio-modeller.

Medietilsynet skriver i rapporten at laveste pris innen hver kategori har gått noe ned i løpet av 2014, sammenlignet med 2013. En undersøkelse gjennomført i januar 2015 blant medlemmer i Bilimportørenes Landsforening (BIL), viste at 63 prosent av nye personbiler og varebiler som ble solgt i 2014 hadde original dab+-radio.

– Selv om enkelte aktører fremdeles ligger bak skjemaet har bilbransjen i Norge gjort et kjempeløft de siste par årene hva gjelder dab i bil. Med en endelig fast bestemt slukkedato fra regjeringen vil nok de siste etternølerne også få opp farten for å ivareta sine kunder, sier Torvmark i en pressemelding.

Lytter hjemme og på jobb

Digitalradioundersøkelsen er utført av TNS Gallup. Her er nordmenns lyttermønster i og utenfor bil er kartlagt over en toårsperiode, og det går frem at befolkningen bruker 77 prosent av lyttertiden utenfor bilen. De fleste hører radio hjemme og på jobb.

Digitalradioundersøkelsen er den offisielle lyttermålingen av digitalradio, og gjennomføres i forbindelse med digitaliseringen av norsk radio. Den er blitt gjennomført fra september 2012 frem til og med desember 2014. Medietilsynet har kvalitetssikret spørsmålene som stilles i lyttermålingen. Tilsynet har også gjennomgått underlagstallene, og kontrollert at de er i tråd med lytterandelen som oppgis.

Digitalradioundersøkelsen kartlegger både FM, dab, internett og digital-TV. Målingene bygger på de samme prinsippene som TNS Gallups øvrige lyttermålinger, for NRK Distrikt og Norsk Lokalradioforbund.

Også operatør

Digitalradio Norge AS er eid av NRK og P4-gruppen, og skal sikre en smidig overgang fra analog til digital radio i Norge. Selskapet driver nettstedet radio.no og den norske radio-spilleren på internett, de er også innehaver av konsesjoner i enkelte riksdekkende og lokale dab-nett.

– Operatørrollen innebærer i praksis fordeling av kanalplasser og drift av nett. Vi plikter å fordele plass i nettet på like vilkår, så fremt det er ledig kapasitet i nettene. Dette har ikke vært nødvendig på FM-nettene, ettersom én frekvens bare ga plass til én kanal. I og med at det nå er opptil 20 kanaler på én frekvens, det vil si i hvert nett, oppstår behovet for fordeling av kapasitet. Fordelingsprinsippene er det myndighetene som har satt rammer for, sier kommunikasjonssjef Mari Hagerup i Digitalradio Norge til fagbladet Elektronikkbransjen.

Powered by Labrador CMS