NetOnNet leverer positivt resultat i et år med mange omstruktureringer. Foto: Stian Sønsteng

POSITIVT FOR NETONNET

NetOnNet leverer positivt resultat i investerings- og omstruktureringsåret 2017, men rapporterer en liten nedgang i nettoomsetningen på grunn av internsalg i konsernet.

Publisert

− 2017 har vært et begivenhetsrikt år hvor NetOnNet fortsatte selskapets ekspansjonsreise med sterk vekst i netthandelen, i kombinasjon med konvertering av flere SIBA-butikker til NetOnNet Lagershopper. To virksomheter er blitt til ett sterkt selskap. Betydelige og langsiktige investeringer er gjort i alt fra nye forretnings- og kassesystemer til oppbygging av en ny og effektiv organisasjon. Som ventet påvirkes fjorårsresultatet noe av omstruktureringen, men det legger samtidig et godt grunnlag for NetOnNet i fremtiden, sier fungerende konsernsjef Roger Sandberg i en pressemelding.

NetOnNet-konsernets nettoomsetning i 2017 ble 4,915 milliarder svenske kroner, noe som isolert sett representerer en nedgang på 2,7 prosent sammenlignet med 2016. Nedgangen i omsetningen skyldes i sin helhet redusert internsalg fra NetOnNet AB til søsterselskapet SIBA, en virksomhet som gradvis ble avviklet i løpet av fjoråret. Korrigert for internsalg i konsernet, var NetOnNets vekst på hele 19 prosent i fjor, sammenlignet med en vekst på 4 prosent i tilsvarende periode året før.

− I tråd med ambisjonen om å ha de mest fornøyde kundene i Norge og Sverige, ble det i 2017 gjennomført omfattende tilpasnings- og omstillingsarbeid som skal gi langsiktig lønnsom vekst i henhold til NetOnNets strategiske fremtidsplan. Målet er enda mer fornøyde kunder, bedre kostnadseffektivitet og lavere priser for kundene. Vi er stolte over å levere enda et positivt resultat, til tross for den store omstruktureringen og de tilhørende betydelige investeringene som er gjort i 2017.

Fungerende konsernsjef Roger Sandberg rapporterer positive tall for 2017. Foto: NetOnNet

Driftsresultatet ble ni millioner svenske kroner, mot 72 millioner i 2016, med en driftsmargin på 0,2 prosent, mot 1,6 prosent i 2016. Resultatnedgangen skyldes hovedsakelig at selskapet i 2017 ble betydelig restrukturert med tilhørende investeringer i kombinasjon med at virksomheten samtidig er utvidet. I løpet av 2017 ble totalt ni svenske og to norske Siba-butikker omgjort til NetOnNet Lagershopper.

Powered by Labrador CMS