Electrotec forbereder for ombruk i samarbeid med Norsirk. Fra venstre Zlatko Kazaz og Idar André Haslerud fra Norsirk, og Kenneth Andersen og Hans Marius Andersen fra Electrotec. Foto: Elektrotec

ELEKTROTEC I GANG MED OMBRUK

Stadig flere verksteder satser på ombruk av kasserte produkter. Elektrotec i Bergen er siste verksted ut.

Publisert Sist oppdatert

EU har et økende fokus på sirkulær økonomi, og denne trenden øker også sterkt i Norge. Hovedhensikten er å redusere volumet av avfall, herunder EE-avfall. Flere verksteder satser nå på ombruk, og inngår avtaler med avfallsbesittere for å få tilgang til kasserte produkter. Disse kontrolleres, og eventuelt repareres før de selges ut i markedet igjen som ombruksprodukter.

Ombrukslogoen eies av Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Full drift før jul

– Vi har utvidet lokalet vårt med hundre kvadratmeter, og regner med å være i drift med ombruksvarer i begynnelsen av desember, sier Hans Marius Andersen, assisterende daglig leder og eier av Elektrotec AS.

Dette er et verksted som blant annet tilbyr service på hvitevarer, kjøleprodukter og TV, og de er medlem i den landsdekkende servicekjeden Elesco. Selskapet holder til på Askøy utenfor Bergen, men har også en avdeling på Mørekysten.

Forbrukeren skal være sikker på at produktet er sjekket og trygt å bruke, når det er merket med bransjens ombrukslogo

– For oss er det viktig å se etter nye forretningsmuligheter, og dette med ombruk har vi stor tro på. At det i tillegg også er bra for miljøet, er en ekstra bonus, sier Andersen.

Elektrotec har inngått en avtale med returselskapet Norsirk, som gjennom sine samarbeidspartnere vil bidra med tilgang på EE-avfall.

– Via Norsirk får vi tilgang til EE-avfall fra BIR-stasjoner, som er de kommunale mottaksstasjonene i Bergensområdet, og i tillegg er også Power med på dette, sier Andersen.

Viktig for Norsirk

– For Norsirk som returselskap er det viktig å få opp nye partnere på ombruk. Logistikk og transport er dyrt, og derfor må vi ha partnere flere steder, sier driftsdirektør Zlatko Kazaz i Norsirk.

Ombruk er en prioritert oppgave, forankret helt opp i toppledelsen i EU, og dette fremkommer i satsningen på sirkulær økonomi, både nasjonalt og internasjonalt.

Pål Haugen er prosjektleder for Ombruksprosjektet i Stiftelsen Elektronikkbransjen. Foto: Jan Røsholm.

– Elektrotec er en ideell partner for oss innen ombruk. De er store på service, har flere avdelinger og et velutviklet nettverk. Dette har vi tro på, sier Kazaz.

Ønsker samarbeid

Elektrotec utfører mange serviceoppdrag for leverandørene, både reklamasjonsoppdrag og betalbare oppdrag. I noen tilfeller må produktene byttes i nye.

– En del av de produktene som byttes kan trolig repareres og gå ut til ombruk igjen, men dette må selvfølgelig avklares med de enkelte leverandørene. Det er viktig for oss at det ikke blir noen interessekonflikt, sier Andersen.

Stiftelsen Elektronikkbransjen har satt i gang et stort prosjekt rundt ombruk av bransjens produkter, og dette ble initiert av leverandørene for hele bransjen. Pål Haugen er prosjektleder for Ombruksprosjektet.

– Leverandørene og kjedene er meget positive til ombruk. Det er viktig at alle parter bidrar. Derfor er det gledelig at vi også får en ombrukspartner i Bergen. På Østlandet er det flere, men vi er avhengig av geografisk spredning, sier Haugen.

Ombruksprosjektet har som hovedmål å lage et felles system for ombruk av forbrukerelektronikk. Dette innebefatter blant annet en godkjenningsordning, et merkesystem av både godkjente produkter og ombrukssentre, samt en database over ombrukte produkter.

– Forbrukeren skal være sikker på at produktet er sjekket og trygt å bruke, når det er merket med bransjens ombrukslogo, sier Haugen.

Artikkelen ble første gang publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 6/2020, som ble distribuert 23 november. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.
Powered by Labrador CMS