Norsirk direktør Stig Erik (i midten) diskuterte miljøpolitikk med EU ambassadør Rolf Einar Fife og ESA-president Bente Angell-Hansen. Foto: Jan Røsholm

GODE IDEER BLIR LYTTET TIL

EU-politikken styres fra Brussel. Ønsker man å påvirke beslutningene, må man være tidlig ute.

Publisert

En av fokusområdene til EU er den sirkulære økonomien, hvor gjenbruk er en av driverne. Norsirk er bransjens eget selskap innen produsentansvar og sirkulærøkonomi. Stiftelsen Elektronikkbransjen var invitert med Norsirk på en studietur til Brussel, hvor møte med både Norges ambassadør til EU, ESA presidenten og miljørådet ved den norske delegasjonen sto på agendaen.

Plast og elektronikk fremheves

– To av satsningsområdene til EU innen miljøsektoren er elektronikk og plast, sier miljøråd Hege Olbergsveen.

Hege Olbergsveen er Norges miljøråd i Brussel, og opptatt av sirkulær økonomi. Foto: Jan Røsholm.

Hun fremhever spesielt det nye regelverket rundt ecodesign og energimerking av EE-produkter.

– Tilgangen til reservedeler vil vektlegges, og vi ser allerede nå flere nye merkevarer, som er basert på ombruk. Flere selskaper samler inn eksempelvis kasserte hvitevarer, setter disse i stand og setter på markedet under egen merkevare, sier hun.

Plast er et annet fokusområde fremover.

– Det er kommet krav til at materialgjenvunnet plast skal utgjøre en andel av nye PET-flasker. Dette er viktig da vi alle er kjent med utfordringen med mikroplast, sier hun.

Innen 2025 skal andelen materialgjenvunnet plast i PET-flasker utgjøre 25 prosent, mens innen 2030 skal andelen økes til 30 prosent.

– Det er viktig at sekundære råvarer får et marked, og her er urban mining et stikkord, slik at vi sliper å grave i jorda, sier Olbergsveen.

Viktig å være tidlig ute

Rolf Einar Fife er Norges ambassadør til EU og leder EU-delegasjonen. Under et møte med han kom han med flere gode råd for å påvirke beslutninger som tas i unionen.

– Jo tidligere i prosessen man kommer inn, jo enklere er det, sier Fife. Norge har som kjent ingen stemmerett i EU, men blir ifølge ambassadøren lyttet til.

– Vi må få inn de norske verdiene tidlig, så det er viktig å påvirke før EU har bestemt seg, sier han.

Ambassadøren bekreftet også at EU har et sterkt fokus på klimaomstilling, men understreker at økonomien i prosjektene er viktig.

– Ecodesign er et eksempel som vil innvirke oss vanlige folk, nettopp fordi det vil påvirke hvordan produktene skal se ut, sier Fife.

Kunstig intelligens (AI) er en annen faktor som vil bli viktig fremover.

– AI kan virke skremmende, om man tenker at det skal erstatte menneskeutførte oppgaver, men når vi kombinerer menneskelig kunnskap med maskinlæring, så blir det bra, sier Fife.

Vi må få inn de norske verdiene tidlig, så det er viktig å påvirke før EU har bestemt seg

Avvik i regelverket

Et møte med ESA president Bente Angell-Hansen sto også på programmet. ESA er Eftas overvåkningsorgan, og kjernen i virksomheten er å sørge for at EØS/Efta landene Norge, Island og Liechtenstein etterlever EØS-reglene. Kontrollen skal dekke både hvordan EØS-reglene gjennomføres i nasjonal rett, og hvordan EØS-reglene gjennomføres i nasjonal rett, og hvordan de senere håndheves av nasjonale og lokale myndigheter.

Artikkelen ble første gang publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 3/2019, som ble distribuert 13. juni. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.

Et av punktene som Norsirk-sjef Stig Ervik var opptatt av, var ulikheter i regelverket for EE-avfall i Norge og EU.

– Det er en utfordring at den norske forskriften avviker fra EU-lovgivningen, spesielt når det gjelder eierskapet til avfallet, sier Ervik.

Powered by Labrador CMS