Sefin Adam (Power), Jan Røsholm (Stiftelsen Elektronikkbransjen), Thomas Tønsberg (Power), Morten Hoff (Wilfa), Stine Neverdal, Rebecca Bruun og Roger Stenseth (alle i TFF), hadde møte for å sikre et godt samarbeid. Foto: Marte Ottemo

SAMARBEID OM FORSIKRINGSPLIKT

Stiftelsen Elektronikkbransjen og Trafikkforsikringsforeningen jobber sammen for god informasjon rundt lovpålagt ansvarsforsikring for elsparkesykkel.

Publisert

Stiftelsen har gjennomført flere møter med Trafikkforsikringsforeningen (TFF) i Finans Norge, som organiserer alle forsikringsselskaper som tilbyr forsikring av kjøretøy, i forbindelse med krav om lovpålagt ansvarsforsikring for elsparkesykler. Kravet gjelder også ståhjul, hoverboard og andre typer elektrisk framkomstmiddel.

Felles informasjon til bruker

Vi ser på muligheten for å utvikle felles informasjonsmateriell for bransjen, og hvordan vi best kan få informert kunder om at det er krav om ansvarsforsikring

– Vi ser på muligheten for å utvikle felles informasjonsmateriell for bransjen, og hvordan vi best kan få informert kunder om at det er krav om ansvarsforsikring. Vi har også fått oppklart et par punkter rundt hva som regnes for bruk og som vil utløse erstatningsplikt, sier administrerende direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen, Jan Røsholm.

Hvis eier kjører på noen eller noe, eller dersom el-sparkesykkelen begynner å brenne og man mangler forsikring, kan bruker bli økonomisk ansvarlig for skaden som oppstår:

• Eier må selv betale erstatningsbeløpet dersom kjøretøyet ditt er uforsikret og har gjort skade

• Eier kan bli skyldig i flere millioner kroner ved store, omfattende skader og personskader

• Beløpene kan bli betydelige selv ved små skader

• Som fører av uforsikret kjøretøy får eieren ingen erstatning ved skade

• Det er straffbart å bruke eller kjøre en motorvogn som ikke er forsikret

Det er derfor viktig av bransjen som selger av disse produktene opplyser kjøper om mulige konsekvenser av å ikke kjøpe ansvarsforsikring.

– Det er lett å se for seg at oppslag i nyhetene som «Lena (18) gjeldsslave ut livet fordi hun ikke visste hun måtte forsikre elsparkesykkelen». Da må vi i bransjen gjøre det vi kan for at kundene våre er informert om at de plikter å skrive ansvarsforsikring, sier Røsholm.

Trafikkforsikringsforeningen har hatt flere TV- og sosiale medie-kampanjer for å få opp bevisstheten rundt krav om ansvarsforsikring, blant annet om «ulykkesfuglene» som dette er klipp fra. Foto: TFF/Finans Norge

Mulige tiltak som er diskutert er informasjonsmateriell i butikk, informasjon på kjøpskvittering og informasjon på nett.

Ikke bare ulykker

Det er ikke bare under kjøring at eier kan bli erstatningspliktig. Elsparkesykler som står på lading regnes som «i bruk», og eventuelle skader som oppstår som f.eks brann vil være erstatningspliktig. Tas batteriet ut av sykkelen og lades separat, regnes det ikke som at sykkelen er i bruk.

– Det er fortsatt noe uklarhet om elsparkesykler som ikke står på lading, men som er satt bort for sesongen, vil utløse erstatningsplikt dersom skader skulle oppstå. TFF sier de nok vil prøve en slik sak i rettsvesenet for å sjekke presedens skulle det oppstå. Det kan derfor være relevant å oppfordre til at elsykkelen forsikres for hele året, ikke kun sesongen de er i bruk, sier Røsholm.

Elsparkesykler med maks hastighet under 10 km/t regnes ikke som kjøretøy, og faller dermed ikke inn under ordningen. Dette regnes som leketøy.

TFF trekker også fram viktigheten av at den lovpålagte ansvarsforsikringen ikke må kunne forveksles med butikkenes egne produktforsikringer.

Artikkelen er tidligere publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 2/2023, som ble distribuert uke 16. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.
Powered by Labrador CMS