INFOCARE VIL VOKSE PÅ HVITT

– Mye av veksten vår er kommet gjennom at ulike produsenter og verksteder er kommet til oss, for å drive større og mer industrielt.

Publisert Sist oppdatert

Det sier Egil Hjelmen i Infocare under Vårkonferansen til Stiftelsen Elektronikkbransjen. Han presenterer Infocare som et nordisk selskap, med 17 egne kontorer i Norge samt mer enn 150 lokale underleverandører.

– For oss er kvalitet og miljø viktig, og vi har derfor sertifisert oss og bygd gode rutiner. Vi er opptatt av hvordan våre ansatte oppfattes, og har derfor egne kvalifikasjonssystemer. Mange av partnerne våre har autorisasjonssystemer, sier Hjelmen.

Han mener det er mange faktorer som påvirker serviceresultatet, og sier Infocare ser enkelt på det;

Man må ha tilstrekkelig volum innen et geografisk område, en kritisk masse

– Service består av noen få men viktige innsatsfaktorer. Hvis vi ikke har en logistisk orden på denne, kan vi være så dyktige som bare det. Riktig kompetanse på riktig sted til rett tid er stikkordene. Man må ha tilstrekkelig volum innen et geografisk område, en kritisk masse, sier Hjelmen.

Teknikerens hverdag

Han sier Inforcare er opptatt av hva som skal være en teknikers hverdag.

– Det må stilles en diagnose, bestilles reservedeler, avtales tid med kunden, man må ut til reparasjonsstedet, ferdigmelde og rapportere oppdraget og fakturere det. Jo mer en reparatør er ute og reparerer, dess bedre, sier Hjelmen.

Han mener det er viktig å stille en sentral diagnose, før serviceteknikeren rykker ut.

– Det er nok en del seniorer i bransjen som heller kunne tenke seg en slik stilling fremfor å reparere ute, noe som er en fysisk tyngre jobb. Konklusjonen er strukturering, restrukturering av prosesser og en mer effektiv servicelogistikk, sier Hjelmen.

Når det gjelder sistnevnte, mener han det definitivt er kostnadsbesparende for verdikjeden.

Rapportering i sanntid

– Nødvendig rapportering er en del av servicelogistikken. Mer detaljert rapportering er i utgangspunktet kostnadsdrivende, det er billigst å gjøre jobben, reise videre og fakturere. Spørsmålet er om kravet og behovet til rapportering er basert på manglende innsyn og forutsigbarhet? Vil lett tilgjengelig innsyn i servicepartnerens systemer endre hovet? Kan sanntidsrapportering kompensere? er blant de mange spørsmålene han stiller i sitt foredrag.

Hjemen mener rapporteringsrutiner som er effektive for hele eller flere ledd i verdikjeden er gunstige.

– Restrukturering av prosesser, endringsvilje og -evne i alle ledd er nødvendig. Motivasjonen for rapportering er å få noe igjen for det, og den viktigste jobben er å utvikle forutsigbarhet i hele verdikjeden. Sluttkunden er den vi lever av, til sjuende og sist, sier Hjelmen.

Hvit utdanning

Til slutt tar han opp det han kaller Infocares fundament.

– Vi har lang og bred erfaring fra feltservice, verkstedservice og logistikk. Vi har gode service- og logistikksystemer utviklet for og eid av selskapet, sier Hjelmen og forteller hva som er Inforcares ambisjoner for hvitevareservice.

– Vi skal bli like anerkjente her som i andre markedssegmenter og teknologiområder. Det å utdanne serviceteknikere på hvitevarer blir utrolig viktig, og målet er at vi i 2014 skal ha en forretning som ruller godt, sier Hjelmen.

Powered by Labrador CMS