Kundene kan som før også bestille varene på nett og hente dem i butikk. Foto: Marte Ottemo
Kundene kan som før også bestille varene på nett og hente dem i butikk. Foto: Marte Ottemo

NY UNDERSØKELSE: SLIK ER STÅA FOR BRANSJEN

Etter én måned med koronatiltak er bransjen noe mer positive for egen økonomi, men mener fortsatt situasjonen totalt har blitt mer negativ.  Tiltakene fra regjeringen faller i anseelse.

Publisert

Stiftelsen Elektronikkbransjen sendte før påske ut en ny undersøkelse til ledere og mellomledere blant våre medlemmer, både butikker, kjeder, netthandlere, verksteder og produsenter, for å få svar på hvordan koronakrisen fortsetter å påvirke bransjen.

Her er nyeste undersøkelseHer er første undersøkelse

Litt færre frykter konkurs eller midlertidig stengning etter en måned med tiltak – tallet har falt fra 15,5 til 13 prosent. Men flere varsler om lavere aktivitet enn ved første undersøkelse, hele 72 prosent sier den har falt, mot 69 prosent i første undersøkelse.

Noe lysere økonomi

På spørsmål om hvordan tiltakene vil påvirke den enkelte bedriften økonomisk, ser det ut til at bransjen er noe mer positive enn ved første undersøkelse. Da svarte 27 prosent at det ville slå ut sterkt negativt, og 56,5 prosent svarte negativt. I siste undersøkelse har antallet som ser en svært negativ utvikling falt til like over 13 prosent, mens 63 prosent har valgt svaralternativet "negativt". 3 prosent sier nå at tiltakene vil virke positivt for deres bedrift, mot 1,6 prosent for en måned siden. Også antallet som sier de ikke påvirkes økonomisk har økt, fra 15 til 21 prosent.

Undersøkelsene viser at andelen av bransjens bedrifter som har måttet gjennomføre eller har planlagt permitteringer ligger stabilt rundt 62 prosent.

Det er også positive tegn å spore på spørsmålet om hvor lenge dagens situasjon kan vare før det blir kritisk for den enkelte bedrift. Andelen som sier de klarer seg én måned eller mindre har falt fra 27 prosent til seks prosent. 47 prosent sier de klarer seg i to til tre måneder, mot 43 prosent i første undersøkelse. 22 prosent sier det vil ta 4-6 måneder før situasjonen blir kritisk nå, mot 20,5 prosent for én måned siden. Kun fem prosent trodde at de ville klare seg i over ett år slik situasjonen så ut ved forrige undersøkelse, det tallet har nå steget til 15 prosent.

Misnøye med nye tiltak

Regjeringen har kommet med flere tiltak etter første spørreundersøkelse ble gjennomført, men det har ikke ført til mer anerkjennelse i bransjen.  

Bransjens bedrifter sier situasjonen har utviklet seg til de verre de siste par ukene.
Bransjens bedrifter sier situasjonen har utviklet seg til de verre de siste par ukene.

Etter de første tiltakene 16. og 19. mars svarte 20 prosent at de var misfornøyde eller svært misfornøyde med regjeringens tiltak. I etterkant av tiltakene som ble lagt fram 27. mars og 2. april svarer 22,4 prosent det samme. 51 prosent mener tiltakene som ble lagt fram sist er hverken gode eller dårlige, mot 48 prosent i første undersøkelse. Andelen som er positive eller svært positive har falt fra 32 prosent til 27 prosent.

Bransjens selskaper er fortsatt bekymret for tilgangen til produkter i dagens situasjon, 62 prosent sier de er bekymret for varetilgangen. Det er uendret fra første spørreundersøkelse. Også kronekursen fortsetter å påvirke bransjen negativt, men det ser ut til at de siste ukenes oppgang har gjort at hoveddelen av respondentene sier den påvirker økonomien negativt, mot svært negativ i første undersøkelse. Det gjør at forventningene til at varene blir dyrere holder seg likt på tvers av de to målingene; rundt 35 prosent venter mye dyrere priser, mens 58 prosent ser litt dyrere varer framover.

I siste spørreundersøkelse spurte vi også bedriftene hvordan deres situasjon hadde endret seg etter de to første ukene med korona-tiltak. 12 prosent svarte at det hadde blitt mer positivt, 46 prosent ser endringer til det negative, mens 43 prosent mener situasjonen er uendret.

Totalt svarte 68 ledere og mellomledere på undersøkelsen, vi takker alle som tok seg tid til å svare.

Vi har samlet alle artikler som berører koronakrisen på elektronikkbransjen.no/korona.

Powered by Labrador CMS