Administrerende direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen, Jan Røsholm, sier organisasjonen har jobbet med å få fjernet 350-kronersgrensen i lengre tid. Foto: Stian Sønsteng

FJERNER 350-KRONERSGRENSEN

I revidert statsbudsjett blir det klart at regjeringen fjerner 350-kronersgrensen for utenlandske nettbutikker.

Publisert

Regjeringen varsler at det midlertidige deklarasjonsunntaket for varer med verdi under 350 kroner avvikles fra og med 1. januar 2024. Dette er en sak Stiftelsen Elektronikkbransjen har jobbet med lenge, sammen med andre involverte aktører som Virke og NHO.

– Vi er fornøyde med at regjeringen endelig gir like vilkår til handel i norske og utenlandske nettbutikker. Vi hadde likevel ønsket at de hadde fulgt Finansdepartementets råd om en avvikling allerede fra 1. oktober, sier Jan Røsholm, administrerende direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

I høringen forslo Finansdepartementet en avvikling allerede fra 1. oktober. I revidert statsbudsjett må norske nettbutikker altså vente i tre måneder ekstra før forslaget blir innført.

Vedtatt i 2020

Også Virke reagerer på utsettelsen.

Vi er fornøyde med at regjeringen endelig gir like vilkår til handel i norske og utenlandske nettbutikker

– Vi er glade for at regjeringen avvikler deklarasjonsunntaket som gjelder handel i utenlandske nettbutikker, men mener at dette burde skje før 1. januar 2024. Deklarasjonsunntaket innebærer at det ikke er kontroll med merverdiavgiftsbetaling når norske forbrukere handler varer i utenlandske nettbutikker. Fjerning av deklarasjonsunntaket vil gi økte merverdiavgiftsinntekter til staten og like vilkår mellom handel i norske- og utenlandske butikker, sier administrerende direktør i Virke, Bernt G. Apeland, i en pressemelding.

Bernt G. Apeland, administrerende direktør i Virke, mener deklarasjonsunntaket burde vært fjernet allerede 1. oktober. Foto: Virke

Avgiftsfritaket på varer med lav verdi fra utlandet, den såkalte 350-kronersgrensen, ble vedtatt fjernet allerede i 2020, men det ble det innført en midlertidig overgangsordning som skulle hindre stor opphoping av pakker på grensen når nytt regelverk ble innført. Den skulle opprinnelig vare frem til sommeren 2021, men har blitt videreført på ubestemt tid i påvente av en evaluering av hele ordningen.

To år etter at beslutningen om å oppheve deklarasjonsunntaket ble tatt, blir nå 350-kronersgrensen fjernet fra og med neste år.

Artikkelen er tidligere publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 3/2023, som ble distribuert uke 25. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.
Powered by Labrador CMS