Kronikkforfatter Terje Romen i Mono AS fotografert på CES-messen i 2017 med hodetelefonen Klipsch Reference Premiere. Foto: Stian Sønsteng

KOMMERSIELL PRAKSIS I LYD & BILDE/PUBLISH AS

KRONIKK: – Vi håper Lyd & Bilde ser at det er behov for å endre praksis for å gjenvinne troverdighet fremover, skriver Terje Romen i Mono.

Publisert

Vi har fulgt artiklene i Medier24.no og debatten rundt Lyd & Bilde med interesse etter at undertegnede ble kontaktet av journalist Ole Dag Kvamme fra Medier24.no i oktober.

Mono AS har vært annonsør i Lyd & Bilde i størsteparten av bladets historie siden de ble etablert i 1991/92. Vi har erfart en stadig mer aggressiv holdning fra salgsavdelingen de senere årene, og da vi avholdt et møte med daglig leder Tor Aavatsmark og nyansatt salgsdirektør Jesper Roos på CES-messen i Las Vegas 6/1-17 erfarte vi følgende: Jeg hadde mange nye og spennende produkter fra Klipsch å vise frem og fortelle om. Jeg spurte derfor hvor journalisten deres var, og fikk til svar fra Aavatsmark at de ikke kom til å sende journalister til våre leverandører på CES, «da vi ikke hadde en (premium) annonseavtale». Jeg avsluttet møtet umiddelbart, da jeg følte at dette var utidig og ikke i tråd med det vi forventet fra Lyd & Bilde. 

Vi har erfart en stadig mer aggressiv holdning fra salgsavdelingen de senere årene

Stusser

Vi stusser på at Lyd & Bilde ikke har imøtegått fakta som jeg og andre er blitt sitert på og heller ikke i vesentlig grad innrømmet uheldig praksis, men i stedet har fokusert på «hvem som kan tjene på» at faktainformasjon kommer pressen for øye?

Jeg vil understreke at vi mener at redaksjonen i Lyd & Bilde balanserer rimelig godt mellom sin rolle som presumptivt nøytrale testere og det kommersielle, og at vi ikke har grunn til å tro at selve testresultatene varierer utfra om man har en (premium) avtale eller ikke.

Om vi legger redaksjonens uavhengighet til grunn er det i så fall helt klart at salgsavdelingens metoder og praksis bidrar til å svekke bladets totale troverdighet og posisjon i markedet.

Et godt bransjeblad kan bety mye for det norske Hi-Fi-markedet, og vi håper derfor at Lyd & Bildes redaktører og ledelse ser at det er behov for å endre praksis for å gjenvinne troverdighet fremover.

Fagbladet Elektronikkbransjens omtale av artikkelserien i nettavisen Medier24Lyd & Bilde/Publish ASs kronikk om artikkelserien i nettavisen Medier24

Powered by Labrador CMS