Idar Kreutzer (f. v.) i Finans Norge, administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO, Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen og LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen var med da regjeringen presenterte kontantstøtten til bedriftene fredag morgen. Foto: Virke
Idar Kreutzer (f. v.) i Finans Norge, administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO, Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen og LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen var med da regjeringen presenterte kontantstøtten til bedriftene fredag morgen. Foto: Virke

KONTANTSTØTTE TIL NÆRINGSLIVET

I dag la regjeringen frem et forlag om en ny krisepakke til næringslivet. Advokatfirmaet Ræder har gått gjennom hovedpunktene i forslaget.

Publisert

Den 27. mars 2020 presenterte regjeringen hovedpunktene i forslaget til en ny krisepakke til næringslivet på kr 10-20 milliarder per måned. Pakken vil gå ut på en ordning som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som på grunn av koronaviruset og iverksatte smitteverntiltak har vesentlig nedgang i omsetningen.

Marthe Lindberg. Foto: Advokatfirmaet Ræder.
Marthe Lindberg. Foto: Advokatfirmaet Ræder.

Ordningen er ikke ferdig forberedt og utarbeidet ennå. Detaljer og begrensninger vil først presenteres fredag 3. april 2020. Deretter vil ordningen behandles i Stortinget. Vi kommer tilbake til de nærmere detaljer i ordningen så snart disse er klare.

Den nye ordningen vil gjelde generelt for bedrifter, og er dermed ikke avgrenset til bestemte bransjer. Pakken er begrunnet i det behov svært mange bedrifter nå har for dekning av faste og unngåelige kostnader som husleie og forsikringer. Håpet er at ordningen kan bidra til å redde bedrifter og arbeidsplasser fra konkurs. Ved å holde bedriftene gående, kan de raskere bidra til å skape verdier og arbeidsplasser når krisen er over.

Kyrre W. Kielland. Foto: Advokatfirmaet Ræder.
Kyrre W. Kielland. Foto: Advokatfirmaet Ræder.

Ordningen er som nevnt ikke ferdigstilt ennå. Regjeringen har imidlertid allerede nå gått ut med sju prinsipper som innretningen av kompensasjonsordningen vil være basert på. Disse nevnes her:

1. Ordningen skal være effektiv og virke rasktPengene skal bli utbetalt som en kontantstøtte, og komme næringslivet til gode så fort som mulig. Å benytte bankene og tilgjengelige registerdata, i stedet for å sette opp en ny byråkratisk organisasjon, vil bidra til det.

2. Ordningen skal være målrettetStøtten skal gå til bedrifter med et vesentlig omsetningsfall. Kompensasjonsbeløpet skal dekke uunngåelige kostnader, som for eksempel husleie og forsikringer.

3. Ordningen skal være midlertidigKompensasjonen skal i utgangspunktet gjelde for to måneder, men kan bli forlenget.

4. Ordningen skal favne bredtDe økonomiske konsekvensene av virusutbruddet rammer norsk næringsliv bredt og treffer næringer som har behov for hjelp og som ikke har evne til å bære sine faste kostnader. Ved å etablere én omfattende ordning som treffer bredt, reduserer vi sannsynligheten for å måtte innføre små spesialordninger rettet mot enkeltbransjer eller tilfeller.

5. Ordningen skal være enkelDet må være så enkelt som mulig både å benytte og administrere ordningen.

6. Ordningen må være i samsvar med statsstøtteregelverketOrdningen må utformes slik at den ikke kommer i konflikt med statsstøtteregelverket.

7. Ordningen må kunne etterleves og kontrolleresDen enkelte bedrift må selv søke om støtte, og vil stå ansvarlig for at opplysningene er korrekte og for ikke å misbruke ordningen. Det må også være mulig å kontrollere at midlene er brukt i samsvar med ordningen.

Regjeringens forslag til tiltak er så langt ikke spesielt konkrete, men det er lov å håpe at de klarer å finne tiltak innenfor den skisserte finansielle rammen på kr 10-20 milliarder per måned som virker både bredt og målrettet på en gang. Det er mange hardt prøvede bedrifter der ute som trenger all den hjelp de kan få, og det så raskt som mulig. Vi kommer tilbake med mer detaljer om tiltakene så snart dette foreligger.

Powered by Labrador CMS