På skatteetaten.no kan du lese mer om de nye reglene. Skjermdump
På skatteetaten.no kan du lese mer om de nye reglene. Skjermdump

NYE SKATTEREGLER FOR PERSONALKJØP

KRONIKK: Får du personalrabatt eller opparbeider bonuspoeng på tjenestereiser som skal benyttes privat? Arbeidsgiver ha løpende oversikt for å unngå straffeskatt.

Publisert

Det er Stortinget som har vedtatt nye regler for skattlegging og rapporteringsplikt av ansattes naturalytelser/«frynsegoder». Det mest aktuelle for bransjen vil være opptjening av bonuspoeng ved flyreiser og personalrabatter.

I prinsippet er alle fordeler som arbeidstaker mottar på grunn av arbeidsinnsatsen, å anse som skattepliktig inntekt. Det gjelder uavhengig av om fordelen er i penger eller i andre varer eller tjenester av økonomisk verdi.

Dette innebærer at alt fra bonuspoeng ved flyreiser og hotellopphold til personalrabatter er skattepliktige, dersom de ansatte oppnår poengene og rabattene gjennom arbeid. De nye reglene som trådte i kraft fra nyttår, innebærer imidlertid at virksomheten/arbeidsgiver må innføre nye rutiner.

Kronikkforfatter Julie Elisabeth Wærnes Hegdahl, stud.jur./trainee i Advokatfirmaet Ræder.
Kronikkforfatter Julie Elisabeth Wærnes Hegdahl, stud.jur./trainee i Advokatfirmaet Ræder.

Bonuspoeng

Kronikkforfatter Ole André Oftebro, advokat/partner i Advokatfirmaet Ræder.
Kronikkforfatter Ole André Oftebro, advokat/partner i Advokatfirmaet Ræder.

De ulike flyselskapene har i dag en bonuspoengordning som ikke skiller mellom arbeidsreiser og private reiser. Arbeidstaker må derfor selv holde oversikt over hvilke poeng som er opparbeidet gjennom arbeidsforholdet, for deretter å rapportere til arbeidsgiver dersom disse poengene benyttes i forbindelse med private reiser. Det er ikke selve inntjeningen av poengene som er skattepliktig, men bruken av poengene til private reiser. Når bruk av poengene er formidlet til arbeidsgiver er det arbeidsgiver som videre har rapporteringsansvaret overfor skattemyndighetene gjennom a-meldingen. Utfordringene her er mange.

For å kunne oppfylle sine plikter, må arbeidsgiver for det første få opplysninger om bonuspoeng som de ansatte benytter til kjøp av private reiser eller annet. Den skattemessige fordelen skal oppgis i omsetningsverdi i sluttbrukermarkedet på bestillingstidspunktet. Arbeidstaker må dermed finne ut hvor mye en flybillett eller hotellovernatting ville ha kostet dersom den ansatte hadde betalt beløpet i kroner og øre og formidlet dette beløpet til arbeidsgiver.

Dette bringer oss til den andre utfordringen. I forbindelse med jobbskifte skal bonusytelser som er opptjent hos tidligere arbeidsgiver, rapporteres av denne når poengene benyttes privat av den tidligere ansatte. Dersom den ansatte benytter poeng opptjent i tidligere arbeidsforhold 2 år etter at vedkommende har sluttet i bedriften, må den ansatte derfor melde fra til tidligere arbeidsgiver om bruken. Det nye regelverket krever derfor i tillegg at arbeidstaker har kontroll over hvilke poeng som er opparbeidet hvor.

De nye reglene etablerer faste grenser for skatt- og rapporteringsplikt

Etter de nye reglene er det gjort unntak for rent «bagatellmessige» ytelser. Bonuser arbeidstaker mottar ved kjøp av varer og tjenester på vegne av arbeidsgiver, som for eksempel Trumf-poeng, vil for eksempel ikke være skatt- eller rapporteringspliktig. Et spørsmål er likevel hvor grensen for «bagatellmessige» beløper skal gå når det kommer til omsetningsverdien av en flybillett. Vi kan se for oss følgende eksempel:

En flybillett Oslo-Bergen tur/retur koster deg 10.000 bonuspoeng. 1.000 av disse poengene har du opparbeidet ved reiser gjennom arbeid. Du har således opparbeidet deg en skattemessig fordel på 1/10 av billetten. I kroner og øre vil billetten koste deg 1.200 kroner. 1/10 av 1.200 kroner er 120 kroner. Fordelen som arbeidstaker mottar vil ikke være skattepliktig dersom verdien er «bagatellmessig» har skatteetaten uttalt. Hvilken målestokk som skal benyttes sier skatteetaten ingenting om. Trolig er «bagatellmessig» forskjellig for skipsreder Fredriksen og deg.

Personalkjøp

Personalrabatter kan også by på nye utfordringer. Vilkårene etter gjeldende regelverk for skattefrie personalrabatter er i dag til dels skjønnsmessige. De nye reglene etablerer faste grenser for skatt- og rapporteringsplikt.

Hovedregelen er også her at alle fordeler arbeidstaker mottar i annet enn penger, innebærer en skatteplikt. Arbeidsgiver er ansvarlig for rapportering til skattemyndighetene. Den øvre beløpsgrense for samlet rabatt som kan mottas skattefritt er foreslått til kr. 7.000,- per ansatt per år per arbeidsgiver. Beløp som overstiger den øvre grensen på kr. 7.000, er skatte- og rapporteringspliktig.

Det fremgår av de nye reglene, at rabatten ikke kan overstige 50 prosent av omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet for den enkelte vare eller tjeneste selv om beløpet er under kr. 7.000,-. Det betyr at du må betale full skatt dersom du av din arbeidsgiver får 60 prosent rabatt, også på en vare til kr. 4.500. Har en vare omsetningsverdi på kr. 13.500, kan arbeidstaker derfor ikke få mer enn 50 prosent rabatt, dersom arbeidstaker vil ha beløpet skattefritt. 

Les de nye reglene på skattetaten.no

Powered by Labrador CMS